Hur tänka kring det statliga avtalet PA16 och den valbara delen där?

Hur tänka kring det statliga avtalet PA16 och den valbara delen där? Är väldigt begränsat och svårbegripligt var jag ska ha pengarna som 26-åring. Idag är de placerade i Kåpan pension med ca 1/3 räntefonder om jag läst rätt på deras hemsida, vilket känns helt kajko.

1 gillning

Jag har som du PA16 och har där valt att flytta den valbara delen till Länsförsäkringar där jag sedan valt att lägga alla pengar i aktiefonder med låg avgift. Eftersom jag också har långt kvar till pension är jag inte nöjd med den fördelning man får som standard hos Kåpan, det är för låg exponering mot börsen tycker jag. Genom att flytta valbara delen har jag ökat min aktieexponering så mycket som jag kan inom avtalets gränser.

Relaterat till detta arbetar jag också för att flytta min pension från avdelning 2 till avdelning 1, för att på så sätt öka den del av avsättningen som jag kan placera själv. Det blir genom detta mer av mitt pensionskapital på börsen. Troligen inte aktuellt för dig som är 26 och då redan tillhör avdelning 1, men kan vara värdefullt för andra att kolla upp efter att ha läst detta. Läs mer om att byta avdelning på:
https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2018/12/11/sa-kan-statsanstallda-hoja-pensionen.html

Vore intressant att höra om andra gått i liknande tankar eller har några tips gällande statlig pension inom PA16 och just byte av avdelning… :smiley:

Finns det någon fördel att ha avdelning 2 om man har möjlighet att byta? Avdelning 1 verkar ju överlag ha mer avsättning, speciellt om man tjänar över 42kkr. Jag har svårt att tro att den förmånsbestämda biten täcker up skillnaden i avsättning (dvs 4.5% jämfört med 31.5%) :thinking:

Angående flytt har jag sneglat på AMF som verkar ha lägst avgift (0.2% skal + 0.2% globalfond). Deras tillväxtmarknadsfond är billigare än LFs också (0.25% jmf 0.4%).

Ja, enligt mina beräkningar kan det löna sig att ha kvar avdelning 2 om man i kalkylen stoppar in

  • en hög lön och tror att man kommer fortsätta ha det i förhållande till inkomstbasbeloppet
  • att man kommer arbeta länge i staten, gärna 30 år

Avdelning 2 är klurigt när det gäller den förmånsbestämda delen, som påverkas av lön, hur många man varit anställd och vilket år man är född :sweat_smile:

På den här sidan finns en tabell där man kan se hur den här delen beräknas:

Den förmånsbestämda delen garanterar en viss procentandel av din genomsnittliga slutlön i pension, beroende på hur länge du har omfattats av avtalet. För den förmånsbestämda tjänstepensionen är det lönen de sista fem åren före pension samt hur länge du arbetat i staten som avgör nivån på pensionen.

Svårt att ta ställning till hur min framtida slutlön kommer bli och hur den då står sig mot det framtida inkomstbasbeloppet! Hur vet man om man vill fortsätta arbeta i staten i framtiden eller om man kommer att ha en annan arbetsgivare då… :stuck_out_tongue_closed_eyes:

För min del ser jag att avdelning två kan vinna vid lång anställningstid, eftersom den förmånsbestämda pensionen ökar. Särskilt i kombination med en eventuell framtida högre lön ger detta avtal ökade insättningar. Men gäller då att inkomstbasbeloppet inte ökar i samma takt som lönen?

Jag som önskar en stor andel i aktiefonder tycker nog ändå att fördelarna med avdelning 1 överväger. Jag ser att avkastningen då kan komma att öka och ta ut de delar jag eventuellt annars vinner med avdelning 2.

Verkligen svårt val mellan avdelningar då det är så mycket som är osäkert i de parametrar som styr insättningarna:

  • Framtida lön
  • Framtida inkomstbasbelopp
  • Framtida år i staten
  • Framtida politik?

Sedan tillkommer prognosen på avkastning i tillgångsslagen utöver detta! Nästan så att det hade varit skönt om det inte gick att byta avdelning… :joy:

Var finns uppgiften om en skalavgift på 0,2 procent? Det enda jag hittar när det gäller skalavgift hos AMF är en fast årlig avgift på 75 kr.

Så här ser det ut för mig på SPV när jag ska välja fondförsäkring:

Jag utgår från att avgiften på 0.2% inte inkluderar fondförvaltningsavgiften för fonderna man sen väljer? Men det är mycket möjligt att jag har fel då jag inte har fondförsäkring ännu (håller på och byter).

Amf generation entrelösning kostar 0.20% i total avg. Det inkluderar fond avg och allt. Inga extra kostnader. Amf Global kostar också 0.20% i avg. :+1:

1 gillning

Så då tillkommer endast fasta avgiften utöver fondförvaltningsavgiften?

1 gillning

Ja 75 kr år fast avg. Förvaltnings avf totalt inkl fond avg 0.20%.