Hur tar ni ut pensionen

Mig veterligen gäller detta enbart ITP2 som enbart finns för personer födda före 1978.

För ITP1 och andra pensioner så som ITPK och icke kollektivavtalade så kan man förvisso inte ”pausa” pensionerna men man får arbeta parallellt mer än gränsen för ITP2 på 8 h/v.

Även för de födda före 1978 så kan ITP2 också bara vara en liten del av ens pension eftersom inte all arbetsgivare har erbjudit ITP2. Så har det tex varit för mig,.

Helt klart är ITP2 begränsningarna något man måste ha med i ”pusslandet” - att man inte får arbeta heltid parallellt med ITP2 utbetalning MEN samtidigt också att om ITP2n är är i ”fribrev” så är uppräkningen av värdet oerhört dålig (KPI, just nu 0.4% per år). Väntat man förlänge så urholkas värdet at fribrevet och tar man ut det tidigt så får man bara jobba 20%. En avvägning.

Man måste planera när och hur länge man ska ta ut respektive ”pusselbit” :slight_smile:

Tack, det var viktigt att poängtera att det gäller ITP2.
För personer med “aktiv” ITP2 är värdeutvecklingen kopplad till löneutvecklingen som inte heller är så hög generellt sett nuförtiden.
Den som hoppade på en tiotaggarlösning har inte heller ITP2 även om de är födda före 1978.

För mig personligen är ITP2 en stor pusselbit.

:grinning::+1:

Jo, om man hoppat på 10-taggar så är man mixad.
Inkomst upp till 7.5 Inkomstbasbelopp ligger i iTP2.
Överskjutande i 10 taggar fondlösning.

Min ITP2 är inte att förringa men inte heller största pusselbiten. Tillslut bestämde jag mig för att ta ut den relativt tidigt i pensionskarriären och på kortaste tid för att inte inflationen skulle urholka den fullständigt. Som egen företagare har man lite flexibilitet vad man sätter upp i timmar mot timtaxan så att säga …. Om man vill jobba mer än 20% under ITP2 fribrevs uttaget.

Bra frågeställning! Jag har läst och förfinat min uttagsplan under flera år.
Det som har underlättat för mig att göra en sammanställning (i Excel of course :blush: ) av alla försäkringar och de parameter som är viktiga, tex:
• Förmånsbestämd/premiebestämd
• Trad/fondförsäkring
• Fondutbud resp. rabatterade fondavgifter
• Uttagstid
• Skalavgift (fast + rörlig)
• Uttagstid
• Efterlevandeskydd (inkl. villkor för den)

  1. Den förmånsbestämda försäkringen är inget jag kan påverka och då jag har fribrev så är den årliga uppräkningen minimal, så den vill jag ta ut så snart som möjligt och på så kort tid som möjligt
  2. När det gäller fördelning mellan trad och fond så kollar jag om jag har en fördelning som passar mig riskmässigt. Jag har valt att ha så mycket jag kan i fond så där gör jag inga ändringar. Hade det varit en mismatch med min riskprofil så hade jag flyttat försäkringen.
  3. Jag har valt att prioritera att ta ut de försäkringar som har höga skalavgifter, låg avkastning eller där jag saknar efterlevandeskydd. De försäkringar som har ett livslångt efterlevandeskydd väljer jag att ta ut sist.
  4. Jag väljer att ta ut några stycken i taget. För stunden är det fyra stycken som jag ska ta ut mellan 55-59. Jag tar ut dem trots att skatten är högre innan året man fyller 66, men tar hellre ut dem nu än att betala statlig skatt om jag tar ut dem efter 66. Så totalt sett så blir det mer lönsamt. Jag kommer även att vikta om dem till bredare fonder för att få en jämnare avkastning (= hyfsat jämna månadsutbetalningar)
  5. Jag avser att ta ut den allmänna pensionen till 100% så snart som möjligt så det inte är något efterlevandeskydd på inkomstpensionen och man inte kan ha efterlevandeskydd till barn på premiepensionen (det är dessutom ganska dyrt).
  6. Mitt privata sparande är tänkt att toppa upp vardagen, så där tänker jag ta pengarna när det behövs eller när jag vill åka på någon dyrare resa, köpa bil eller liknande. Det privata sparandet är även tänkt att användas när börsen går ner, eftersom jag då kommer att få sämre pension (jag har mest fondförsäkringar och då beror månadsutbetalningarna på kontots värde så det kan svaja en del)
1 gillning