Indexförändring -> köptillfälle?

Emellanåt görs indexförändringar som leder till vissa aktier tas med i något index och andra åker ut. De sistnämnda tenderar att gå ner till följd av detta. Ska man se på detta som ett köptillfälle eller ska man tänka på något särskilt i relation till index-förändringen? Jag förstår att index-förändringen ofta är en reaktion på att aktien haft en sjunkande tendens men det behöver ju inte innebära att själva bolaget går dåligt eller att något förändrats i sak. Hur tänker ni kring detta? Om utgångspunkten är att man ska vara långsiktig och “köpa i dippar” borde ju indexförändringar vara det perfekta tillfället eftersom det innebär en rejäl dipp utan att något konkret egentligen har hänt.

Hur skulle du konkret göra?

Blanka den minsta aktien i ett index?
Köpa de aktier som senaste halvåret vuxit så stora att de troligt tas in i indexet?

Självklart kan folk som tror på olika analysmetoder säga att man gör fel med sådan handel, som du nämner kan fundamental analys visa att företaget går bra ändå.
Med teknisk analys är fel att köpa den aktie som går sämst.
Med perspektiv av indexförvaltning så tar man extrem risk med att köpa en enskild aktie istället för indexfond.

Men rent teoretiskt kanske man kan tjäna någon %, men är det värt risken och courtaget?

Jag tänker nu på aktier som jag följer och är intresserad av. De verkar intressanta på fundamental grund och med ambitionen att äga dem iallafall hyggligt långsiktigt.
Plötsligt blir de exkluderade från ett index och går ner 5-10 %. Ska jag då se det som ett varningstecken i någon form eller bara ett rent köptillfälle? Att köpa en aktie enbart för att den blivit utkastad ur index och “ser billig ut” verkar inte så smart.

Detta är alltså ingen central strategi för hur jag ska investera i stort utan bara en fundering om hur jag ska agera på fenomenet att aktier som verkar intressanta går ner i samband med indexförändringar. Några enorma positioner har jag knappast möjlighet till på de premisserna.

Allt det du nämner är ju allmänt känd information och du kan nog vara 100% säker på att marknadens stora aktörer redan diskonterat denna när de köper eller säljer.

Ungefär som att en aktie har x-dag.

Beslutet kommer alltid vara ditt.

Att aktien plötsligt går ner när indexfonderna rensar ut den ur sina portföljer kan användas som argument för att den blivit billigare utan att hela marknaden omvärderat bolaget.

Men, anledningen till att aktien åker ut ur indexet är att marknaden valt att placera i andra bolag så de andra aktierna stigit mer. Marknaden värderar andra bolag högre.

Aktier brukar sjunka efter utdelning, så det är ett annat mönster som den som vill kan dra nytta av.

1 gillning

Jag vet t.ex. att fondbolag som t.ex. Dimensional räknar på indexförändringar i förväg och sedan köper på sig sina positioner i förväg och skapar på så sätt en marginell överavkastning. Det är bara vi småsparare som ofta blir “överraskade” av indexförändringar. Metodiken för hur index beräknas är ju ofta tillgänglig information och med lite jobb kan man ju således räkna ut det själv. :slightly_smiling_face:

5 gillningar

Skulle vilja påstå att för alla fondförvaltare eller branschproffs är det snarast tjänstefel att inte vara medveten om de indexförändringar som potentiellt kommer påverka portföljen.

1 gillning