Intervjuar en av grundarna till PLUS-fonderna i nästa vecka | Vilka frågor ska vi ställa?

@MariaL

Ursäkta mig, men var det din egen tolkning eller var på sidan hittade du en ”varning”?

Så här skrev de hos Småspararguiden:

Kort historik inget problem

Att PLUSfonder inte är ett stort fondbolag och inte har någon längre historik skulle vi inte bekymra oss alltför mycket för. Fonder är väl skyddade legala enheter så även om PLUSfonder som företag går i konkurs så påverkar det inte investerarnas pengar. […] vi ser inga varningsklockor i det här fallet [angående PLUSfonder].” (Min kursivering.)

@Tale Jag syftar till kommentaren som Småspararguiden själva lämnat under artikeln.

”Jag håller med om att det blir lite konstigt som det är nu, men det är svårt att säga mer utan att gräva ordentligt och det känns inte heller bra att inte ha med någon varning i ett annars tämligen positivt inlägg.”

Samt det faktum att de ens tog upp det (de lär väl som sagt ha värderat informationen och valt att belysa detta frågetecken i artikeln).

Du är för övrigt ursäktad.

Både fråga och önskemål:
Vad säger Emil om att skapa indexfonder för småbolag i Usa och småbolag i Asien?

1 gillning

Hur tänker de själva kring sin Sverige fond vs tex SEB Sverige index?

Tankar på globalfond?

2 gillningar

Vad kul! Ser fram emot detta.

Jag hade velat veta lite grann hur man jobbar rent praktiskt med fonderna, hur går förvaltningen till och vilka problem kan uppkomma?
Hur hanterar man tex stora utflöden när det råder panik på marknaden?

Finns där någon situation där du/ni har varit tvingade enligt regelverken att agera på ett sätt som har varit uppenbart dåligt för andelsägarna? Eller som kanske visade sig vara dåligt i efterhand.

Vi känner redan till fördelarna med indexförvaltning, men vilka nackdelar kan ni som jobbar med det se?

Detta lär ni väl prata lite om också :grin:

2 gillningar

Yes, vi pratade faktiskt om det på gårdagens FikaTillsammans-tillfälle. Kommer även i avsnittet om ca 2 veckor.

Kan även berätta att jag varit i kontakt med Andreas och Patrick på Småspararguiden. De har tagit bort varningen från sidan. De hade bl.a. rimliga farhågor om lönsamheten och uthålligheten i fondbolaget men med 1.2 miljarder kronor i förvaltning, några nya svar så var de nöjda för tillfället. :+1:

Det är lite som @Emil_PLUSfonder har varit inne på, att de tar ett steg i taget och när fonderna når break-even då tar de nästa steg. Det är inget som de gör några fantastiska vinster på. Särskilt då avgifterna är låga (som vi gillar), men med tanke på att Avanza/Nordnet tar 50 % av fondavgiften så säger det sig själv att driva fonder på 0.1 % i avgift är inte jättehöga marginaler.

För att göra matten - 1 miljard i förvaltat kapital ger en intjäning på ca 1 000 000 kr för att hålla compliance, göra marknadsföring, betala fondhotell, bokföring, administration och allt annat.

6 gillningar

Trevligt att varningen är borta. För såsom varningen var utformad var det ju snarare ägarna som var problemet

Vi har fått in tips om att vi borde granska ägarna till bolaget bakom plusfonderna, men vi har tyvärr inte hunnit göra det än.

Samt deras svar på kommentar som fortfarande finns kvar på sidan säger:

Jag håller med om att det blir lite konstigt som det är nu, men det är svårt att säga mer utan att gräva ordentligt och det känns inte heller bra att inte ha med någon varning i ett annars tämligen positivt inlägg.

Lite mysko om dessa två utlåtanden bara gällde lönsamhet (som är ett problem för alla nya aktörer)?

1 gillning

Förstår, men jag upplever inte att jag kan göra så mycket mer. Har pratat med både Andreas / Patrick samt Emil. Så länge det inte framkommer mer information så är det ju svårt att säga något mer.

Jag lägger själv som sagt inte så mycket vikt vid det, är ju bara att googla mig (eller vilket annat ämne som helst) så får man fram allt möjligt sant och osant.

När det gäller just fonder så finns det flera kontrollinstanser såsom tex FI m.fl. Samt själva strukturen för hur fonder fungerar (alla fonder har tex depåinstitut och hanterar väldigt sällan kundernas pengar direkt).

1 gillning

Ingen fråga men säg till Emil att de borde få in sin PLUS alla bolag Sverige i LYSA. Här snackar vi bredare fond än Öhmans!!

2 gillningar

Nu tycker jag att både Lysa och Öhmans får lite väl mycket obefogad kritik. Lysa ville öppna ett hållbart alternativ hos sig. Efter att ha undersökt hur de skulle formulera deras krav, fastnade de för svenska kyrkans riktlinjer. Den fondförvaltare som bäst levde upp till de riktlinjer Lysa slagit fast var Öhmans. Målet med deras fonder i Lysas hållbara alternativ är att investeras enligt svenska kyrkans riktlinjer och dessutom välja in bolag med starkt hållbarhetsarbete. Det innebär att många företag faller bort. Vill du ha en bred fond finns det många sådana. Dock inte hållbara i linje med den definition som Lysa och Öhman använder sig av.

Utvärdering och val av förvaltare

För att säkerställa att ett konsekvent ramverk används för såväl aktieinvesteringar i Sverige och globalt som i ränteinvesteringar har vi valt att använda samma förvaltare för samtliga hållbara exponeringar.

Efter en noggrann utvärdering har vi därför valt ut Öhman Fonder som leverantör. Förutom exkludering av bolag enligt Svenska Kyrkans ovan nämnda riktlinjer inkluderas bolag med starka hållbarhetsarbeten som ges en större vikt jämfört med index.

Jag struntar i LYSA hållbar. Jag vill ha bort Öhmans från LYSA bred.
BRED innebär inte för mig Öhmans fond utan t ex PLUS fond.

2 gillningar

Gotcha. Läste deras White Paper och såg att de plockat in den i deras breda portfölj också. Där jag kan förstå att den kanske inte riktigt platsar :slight_smile: .

1 gillning

Precis. I den hållbara är det ju ingen sak att fundera över. Men LYSA hållbar ger ju bara ca 400 företag om jag minns rätt men ca 6600 med bred. Så i min smak är LYSA hållbar alldeles för smal generellt. Speciellt om de påstår att deras portföljer ska vara i linje med forskningen. (Fattar det svåra med att tillämpa detta på hållbara inriktningen men det är smalt…)

Hoppas ni tar upp Småspararguidens “varning”. Nu vet vi ju inte vad varningen handlar om. Men det vore ändå tryggande att höra om PLUS har något att säga om det.

2 gillningar

Instämmer, vore skönt om detta kunde redas ut… :woozy_face:

De har ju tagit tillbaka den, så det är ju svårt att spekulera vad det handlade om. Min gissning är lönsamheten i fondbolaget och det kommer vi ta upp.

3 gillningar

Eftersom jag kommer publicera avsnittet idag så kommer lite svar till några av frågorna i tråden.

Nej, inte i dagsläget enligt @Emil_PLUSfonder.

Min uppfattning på Emil så är svaret att de kommer att sikta på att ha med alla bolagen i de index de följer då ESG-sortering än så länge är väldigt subjektiv. Det gör det dessutom svårt att jämföra med jämförelseindexet då det blir “indexnära” förvaltning istället för index-förvaltning.

Besvaras i avsnittet. :+1: Nu är det dock som så att i just PLUS Fonders fall så göras mycket av exekveringen av fondbolaget FCG Fonder som är ett fondhotell som PLUS Fonder har anlitat.

Jag har förmedlat kontakten dem emellan. Vet inte / Kan inte säga mer än så just nu.

Nej, ingen negativ screening. Se resonemang om ESG ovan.

Inte något som jag tolkade var på gång i dagsläget, kanske i framtiden. Ett av problemen är ju att man måste ha likviditet i fonden.

Yes, man kommer under hösten lansera fonder för både teknologi, hälsovård och fastigheter.

Frågade, inget som är aktuellt i dagsläget tyvärr.

Yes, en fastighetsindexfond kommer under hösten.

Något som de aktivt jobbar på, men som är svårt tyvärr. Där kan vi som kunder hjälpa till och puffa på bolagen.

Som jag förstod det inget som är aktuellt just nu.

Att de är bredare och billigare. :slightly_smiling_face:

3 gillningar

Jag kan även säga att jag har fortsatt göra lite research och kollat med mina kontakter i finansbranschen om PLUS Fonder. Ingen av flera olika personer som jag har pratat med har sagt något negativt om PLUS Fonder som skulle föranleda någon varningsflagg.

Det som några har anmärkt på är att de använder FCG Fonder AB som fondhotell, det vill säga att man har outsourcat en hel del av driften. Det gör även att man inte har egna tillstånd och att man inte är ett fondbolag per se. Men det spelar ju egentligen marginell roll tänker jag eftersom det är därför man har FCG som har tillstånden.

Att FCG sedan tar bra betalt av PLUS Fonder är ju deras problem, det är ju inget som drabbar oss kunder. Sedan är ju inte PLUS Fonder ensamma om det upplägget, även t.ex. Quesada, Penser med flera använder samma lösning. En annan sådan sak är ju att det inte finns något PLUS Fonder AB, utan PLUS Fonder är ju mer ett varumärke som tillhör PSG Capital, vilket också är logiskt utifrån backstoryn med den aktivt förvaltade fonden PSG Micro Cap som lades ner innan de startade PLUS Fonder.

Det med lönsamheten har vi varit inne på i tidigare inlägg var en annan kommentar. Det vill säga att ca 1.5 miljarder i AUM bör ge en intäkt på ca 3 miljoner kronor varav majoriteten kommer att gå till FCG. Det är alltså svårt att försörja tre personer på heltid med finansbranschlöner. Men å andra sidan har ju Emil varit tydlig med att det här är något som de gör gemensamt vid sidan av.

Det sista som har kommenterats är att de inte är all-in i sina fonder. Men det är ju inte heller någon hemlighet då @Emil_PLUSfonder pratade om det i FikaTillsammans och i avsnittet. De har alla pengar i fonderna, en ansenlig mängd, men inte allt. Emils strategi är ju mer eller mindre en stor koncentration av sina pengar i endast två innehav. (Vilket enligt min åsikt är något man kan unna sig när man har en bred exponering i annat fall). Sedan ska det ju sägas att det är många fondförvaltare som inte har några pengar alls i sina fonder. :man_facepalming:

Därför upplever jag att vi har kommit till vägs ände med varningen - som enligt tidigare - dessutom har tagits bort från Småspararguidens hemsida. :slight_smile:

6 gillningar

Här är dagens första avsnitt med @Emil_PLUSfonder som är mer generellt om indexfonder. :slightly_smiling_face:

Lite senare i eftermiddag ikväll kommer avsnittet som handlar om de nya fonderna. :+1:

1 gillning

Här kommer fortsättningen i avsnitt 212 som handlar mer om de nya fonderna och lite nörderi kring t.ex. arbitrage i emissioner och liknande. :nerd_face:

1 gillning