Investera företagets likvida medel

Hej Jan!
Jag driver sedan 7 år ett litet fåmansbolag. Det har gått väldigt bra och företaget har god ekonomi vilket har genererat en del “överlikviditet” eller vad man ska kalla det. Denna summa är ca 2mkr beskattat kapital som jag inte kan se något behov av inom dom närmsta 5-10 åren.

Dessa pengar skulle jag vilja sätta i arbete precis som mitt privata sparande som jag idag har i fonder enligt din modell på rika tillsammans portföljen. Jag har öppnat en kapitalförsäkring i företagets namn på Nordnet. Detta sparande kan jag då sedan utnyttja för utdelning och/eller lön i framtiden, då man kanske trappat ner verksamheten eller liknande. (Jag tar redan som det är nu lön/utdelning upp till brytgräns)

Det skulle vara intressant att höra dina synpunkter om hur man skulle kunna placera detta kapital? Är det någon av dom portföljer du har som du skulle rekommendera?

Med vänlig hälsning Emil

Hej Emil,
Kul att det går bra med företaget, förstår att det börjar bli läge att kanske göra något åt “problemet”.

Det finns många begrepp att reda ut angående företag och hur de kan/bör investera. Du har redan skaffat ett KF-konto (vilket är helt rätt), några saker att tänka på:

Det är bara skattade medel som kan föras in på KF i slutändan, bolaget kan alltså realisera tillgångar, föra över pengarna till en kapitalförsäkring och betala skatten på eventuell vinst först senare och med andra medel. Men tänk på att bolaget numera betalar årlig avkastningsskatt grundat på två saker:
• Vad som finns i försäkringen vid årets ingång.
• De belopp som betalats in som premier under året (halv avkastningsskatt på det som betalas in efter juni).

Det är inte lönsamt att först betala in premier och sedan ta ut medel för att betala skatt. Bolaget bör därför spara de summor som behövs för skatten utanför försäkringen.

Sen är det viktigare att ha ett upplägg på pengarna när det är bolagets pengar, de pengar som du inom en 5-årsperiod kan tänkas behövas måste vara väldigt defensivt placerade.

Jag håller helt med! Jag själv gör precis så här också. Jag investerar majoriteten av mina pengar via bolaget i en KF. Jag kör ju majoriteten av mina pengar i RikaTillsammans-portföljen via bolaget.

Hej! Jag sparar bolagets överskott direkt i KF men har inte tänkt på att man då kanske betalar onödigt höga avgifter eftersom det är oskattade pengar.

Hur menar ni rent konkret att man bör göra?
Föra över till KF först efter att årets vinstskatt är betald? Eller föra över till KF när möjligt men spara den summa man beräknar få betala i skatt på bankkontot så att man slipper sälja fonder vid årets slut?

Tack!

Sofia, nej, du betalar inga onödiga avgifter genom att placera överskotts likviditeten i en KF.

Det är dock inte alla som erbjuder KF till företag, verkar det som. Vem erbjuder detta? Helst med låga avgifter såklart :slight_smile:

Känner någon till hur avkastningen i en KF bokförs, när man tar ut medel från den eller avvecklar den helt?

Ponera att överskottslikviditet placeras under lång tid, och den den totala värdeuppgången är 5 mkr. KFn är bokförd till insatt belopp, antag 1 mkr. Ägaren vill nu ta ut hela beloppet vid ett tillfälle.

Blir det inte så att utbetalningen om 6 mkr, bokförs 5 mkr som en intäkt (värdeökning på finansiella tillgångar), och 1 mkr som en nedskrivning av anskaffningsvärdet (dvs insatt belopp)?

Då bör väl bolagsskatt på 22% falla ut på värdeökningen om 5 mkr, eftersom den är bokförd som en intäkt? Vad skulle man annars bokföra utbetalningen om 5 mkr som?

Om det är som jag gissar ovan, är inte värdestegringen i en KF helt skattefri. Vid större engångsuttag, som man inte kan kvitta mot t.ex. lönekostnader i bolaget det aktuella året, faller bolagsskatten ut.