Investera i whiskey

Det här förtjänar kanske ett eget inlägg för att undvika kapa denna men hur som helst. Har du hört talas om The Single Malt Fund?

Istället för att investera i vin så investerar man i en investeringsfond som i sin tur investerar i ovanlig och sällsynt whisky. Fonden investerar på sex års sikt och därefter avvecklas den och andelsägarna delar på vinsten. Den är dessutom noterad och går därmed att stoppa in i en KF/ISK och slippa reavinstbeskattning.

Jag tycker det är trevligt med alternativa investeringar och började gräva lite. Det visade sig gömma sig både kul historik här och ett intressant köptillfälle för den spekulativa investeraren.

Allt hade nämligen inte gått som planerat. När kapitalandelarna erbjöds till marknaden var planen att ta in (högst) 25 miljoner euro. Det visade sig vara alldeles för ambitiöst och man insåg snabbt att intresset var svalt. Man förlängde därför erbjudandet gång på gång på gång. Först 7 månader senare, den 12:e november 2018, avslutades teckningsperioden. Man hade nu fått in 825 000 euro. Alltså enbart en bråkdel av målet.

Det här var definitivt ett problem men man gjorde ändå bedömningen att det gick att starta upp fonden. The Single Malt Fund är dock aktivt förvaltat och man hade personal som skulle jaga whisky världen över. Ekvationen skulle endast ihop med större investerade belopp. Dessutom hade man kostnader i samband med fondstarten på över en halv miljon kronor. Ganska snart började man därför en ny finansieringsrunda för att jaga fler andelsägare.

När årsrapporten för helåret 2019 släpps stöter man in i ett nytt problem. Man blir tvungen att redovisa ett andelsvärde på 69,81 euro (noteringskursen var 100 euro). Detta hade mycket att göra med att man enligt redovisningsreglerna ska redovisa anskaffningsvärdet med avdrag för kostnaderna. Alltså inte marknadsvärdet. Med det sagt är siffran inte direkt imponerande.

Man kan väl säga att The Single Malt Fund har en nästintill konstant öppen teckningsperiod där man ständigt jagar nytt kapital. När en runda avslutas dyker snart en annan upp. Under förra året började det dock vända en aning. Man började äntligen få in större kapital i fonden. Den första institutionella investeraren gick in med 4 miljoner euro, därefter får man in 1 miljoner euro till. Nu kommer ett nytt bakslag. Lanseringen av e-handels plattformen, The Single Malt Shop, som ska erbjuda whisky till marknaden skjuts på framtiden då det visat sig att licensen var mer tidskrävande.

När årsrapporten för helåret 2020 släpps syns ljusningar. Andelsvärdet har nu ökat till 77,78 euro. Man påpekar dock att det egentliga värdet kanske ligger närmare 98 euro per andel. Detta imponerar fortfarande inte då teckningskursen hela tiden sätts till 100 euro.

Nu kommer det kanske mest intressanta av allt. Jag har investerat i kapitalandelsbevis tidigare men det är ett ovanligt instrument och de flesta verkar inte ha koll på hur det fungerar. Prissättningen fungerar alltså INTE som en vanlig fond. Istället är fondens andelar noterade på NGM som är en andrahandsmarknad. Prissättningen här sätts av marknaden utan fondens inblandning.

Andrahandsmarknaden är …vad ska man säga …nästintill död. Det går dagar utan avslut för att inte tala om hur tunt orderdjupet är. Samtidigt som fonden nu åter tar in nytt kapital till priset 100 euro per andel, går det just nu att köpa andelarna till 56 euro på andrahandsmarknaden. Helt plötsligt blir case’t betydligt mer intressant. Man köper alltså 77 - 98 euro (beroende på hur man räknar) till 56 euro. Jag bedömer att andrahandsmarknaden är totalt missförstådd. Jag tycker nästintill synd om de som idag tecknar småbelopp till 100 euro och inte känner till priset på andrahandsmarknaden.

Jag fick gräva ordentligt för att få fram en förklaring från fonden till förvirrade andelsägare. Det här fann jag som ett svar till en kommentar på fondens Facebook-inlägg.

Ja, det är ju egentligen inte fonden i sig som är noterad på börsen. “Tekniskt” (legalt, juridiskt) så är det fondens utgivna värdepapper som är noterade, och som så är det en ren andrahandsmarknad för dessa värdepapper. Till skillnad från när någon säljer fondandelar i en vanlig fond, där då fondkapitalet och värdet minskar, så påverkas varken vårt fondkapital eller fondens värde om någon säljer sin andel på börsen. Börsens rörelse är alltså inte på något sätt kopplat till fonden. Därmed publicerar vi, fonden, inte hur andrahandsmarknaden går - då den inte är kopplad till oss, eller påverkar oss.

Investeringshorisonten för fonden har från första dag varit sex år, det datumet gäller alltjämt. Fonden är alltså vad som kallas en “buy and hold” placering. De som väljer att sälja sina andelar på börsen gör det av eget bevåg, och sätter således sitt eget pris. Då likviditeten i pappret rätteligen varit tunn, så har kursen även fluktuerat rejält. Hittills har kursen backat.

Jag har tagit en mindre lek-position i fonden. Jag gillar konceptet som alternativ investering. Den halvt misslyckade historian har sin charm men förhoppningsvis lyckas man någorlunda där även de som går in på 100 euro gör vinst i slutändan.

https://thesinglemaltfund.com/

2 gillningar

Vad spännande! Det är inte ovanligt att saker felprissätts av folk som inte vet hur det fungerar. :slight_smile:

Apropå att investera i Whiskey. BullionVault som jag gillar har ju ett systerföretag som också investerar i whisky.

Har dock inte testat själv. Men sjukt roligt med en orderbok som ser ut som följer:

2 gillningar

Man får hoppas att firmafesten hålls separat från tillgångarna…

6 gillningar

Nja…
Det är väl då aktieutdelningen sker…

1 gillning

Helt ok avkastning på vissa av tunnorna. Vore ändå lite kaxigt att ha en tunna single malt på lagring… :slight_smile:

1 gillning

Så den startades 2018 och löper på 6 år? Och efter den tiden avslutas den och pengarna delas ut bland ägarna, dvs om jag tecknar i ett isk via andrahandsmarknaden så blir utbetalningen där eller missförstår jag? Oavsett intressant inlägg, tack så mkt för utförlig reseaech!

Jag kanske är trög, men jag förstår inte upplägget. På Avanza listas det som en obligation, men dom pratar om det som en fond med avkastning?

Edit: Nu har jag läst på. Det fungerar alltså som en obligation som löper till 2025 (alt 2026), fast avkastningen inte är fastställd i förväg? Och alla, oavsett när man köper andelar får samma avkastning?

Ja, namnet skapar lite förvirring. Den korrekta termen är kapitalandelsbevis. I detta fall ett kapitalandelsbevis som inte betalar ut ränta. Dessa är en typ av obligation.

Tack för tipset. Köpt en liten post bara för att det är kul.

Ser dock att det finns ett orosmoln i höga kostnader. Men med dagens värdering på ca 98 EUR och högre förvaltad summa som kostnaden kan slås ut på så känns det billigt att köpa om man kan komma in en bit under 98.

Mest kul blir det när jag visar detta för pappa ikväll :slight_smile:

Kul! Jag är själv inte stor i whisky men även min pappa är det. Jag kommer hålla mina hela vägen till slutet. Som ägare har vi förtur när det kommer till att köpa whiskyn så om hela whiskymarknaden kollapsar får man väl köpa loss någon sällsynt whisky som present till honom. :slight_smile:

Kommer också hålla mina hela vägen eller tills dess att de ligger väldigt rimligt i pris på Avanza, vilket troligtvis inte kommer ske i närtid.

Visste inte att man hade förtur. Så går det bra kan han få två :wink:

1 gillning

Det jag fortfarande inte riktigt greppar är nivån på avkastningen/värderingen. Om fonden blivit fullt tecknad från början hade man kunnat göra alla avsedda investeringar och därmed vetat rätt så säkert vad avkastningen blev 2025/2026. Men i dagsläget kommer det knappast in några nya pengar (och fonden är långt ifrån fulltecknad). Eftersom stängningen är fixerad, så borde det bli mindre att dela på ju fler som köper in sig? Eller? :thinking:

Ja, det bästa hade varit att få in ett större belopp från start. Det nästbästa är att ta in kapital allt eftersom. Detta för att kostnaderna behöver bli mindre i förhållande till investeringarna. När nytt kapital kommer in görs nya investeringar men investeringshorisonten blir kortare vilket minskar potentialen. Nu avslutades en ny runda i torsdags. Utfallet är inte känt ännu men vi såg inga förlängningar åtminstone. Förhoppningsvis är det ett bra tecken. :wink:

Att köpa in sig en bra bit under andelsvärdet tror jag blir bra. Vi tar lägre risk än de som går in på 100 euro. Jag hoppas ändå att alla andelsägare kommer ur med vinst. Det här har aldrig tidigare gjorts och lyckas man kan det säkert dyka upp liknande koncept i framtiden. Något vi behöver nu när så många hävdar TINA på aktiemarknaden (There Is No Alternative).