Jakten på den "ultimata" allvädersportföljen

Jag har lite svårt att hänga med här, vad är syftet med att räkna annorlunda? Du har säkert en poäng med det :slight_smile:

Min poäng var mest att varna för att 1,52x hävstång med 85,9% FGB inte är speciellt behagligt eftersom det är minimalt utrymme upp till högre ränta.

@Zino jag saag i en tidigare kommentar att du anvaende VIXY (ProShares VIX Short-Term Futures ETF) foer att backtesta Volatitetsdelen. Skulle den kunna anvaendas istaellet foer Amundi i portfoeljen daa det inte verkar vara naagon avgift foerutom courtage?

Tack för svaret! Jag tolkar det som att du föredrar att fatta beslut utifrån ett aktuellt värde i stället för ett medelvärde över så lång tid som möjligt.

1 gillning

Nej, inte för buy-and-hold tyvärr, pga blödningeffekt när VIX-terminerna rullas. Se detta inlägg.

Mestadels för att siffrorna ska vara jämförbara. Den volatilitet som rapporteras på t.ex. justETF motsvarar matematiskt annualiserad standardavvikelse.

2 gillningar

Någon som skulle kunna göra en väldigt förenklad variant med utdelande ETF, Guld osv… Vore väldigt kul med inspirationen.

Mvh

1 gillning

Liten uppdatering av statsobligationerna

Efter diskussionen i tråden om ränteportfölj för 2023 har jag fått upp ögonen för fonden Captor Iris Bond.

Ett stort problem för portföljen är ju att det råder brist på en räntefond med följande krav:

 1. Enbart statsobligationer
 2. Enbart extra långa löptider 10+ år (hög volatilitet)
 3. Valutasäkrad till SEK (särskilt nu när USD/SEK står historiskt högt)

Det finns flertalet ETF:er som uppfyller punkt 1+2 (bl.a. de röda förslagen), och AMF Räntefond Mix uppfyller punkt 1+3, men ingen fond som uppfyller alla 3.

Som ni vet fyller räntefonderna i allvädersportföljen ett annorlunda syfte än vad räntefonder normalt gör. Syftet är inte att bidra med säker/stabil avkastning, utan att vara ett anti-korrelerat tillgångsslag med explosiv avkastning i specifika ekonomiska klimat. Därav är punkt 2 mycket viktig, och jag har varit mycket missnöjd med AMF Räntefond Mix som varit orange (valutasäkrat) förslag.

Captor Iris Bond är en aktivt förvaltad räntefond med:

 • Enbart statsobligationer/säkerställda bostadsobligationer, mestadels svenska bostadsobligationer
 • Artificiella löptider 10+ år genom användning av derivat
 • Valutasäkrad till SEK

Fonden uppfyller alltså potentiellt alla 3 punkter jag eftersökte! Den enda tveksamheten är punkt 1. I normala fall bör bostadsobligationer trivas i samma klimat som statsobligationer, men som vi fick erfara 2008 är de inte lika säkra. Vid en mycket svår lågkonjunktur, när folk inte längre kan betala sina bolån, kan dessa obligationer i värsta fall bli värdelösa. Detta är problematiskt för portföljen, men förhoppningsvis har bankerna lärt sig något efter 2008, och allvädersportföljen innehåller andra tillgångsslag (volatilitet, guld) som presterar vid en så djup kris.

Ovan är en jämförelse mellan Captor Iris Bond A (grön), AMF Räntefond Mix (blå), Handelsbanken Euro Obligation (gul) och DJ World Index (lila). Vi ser att:

 • Bostadsobligationerna i Captor är i normalfallet väl korrelerade med statsobligationerna i Handelsbanken
 • Vid covid-kraschen mars 2020 underpresterade dock Captor, eftersom folk flydde till de säkrare statsobligationerna
 • Under resterande 2020 överpresterade dock Captor rejält, tack vare SEK-valutasäkring
 • AMF Räntefond Mix har alltför låg volatilitet för att kunna användas i portföljen

Sammanfattat har jag bedömt att fördelarna med Captor Iris Bond överväger nackdelarna, och tagit in det som nytt orange (valutasäkrat) förslag istället för AMF Räntefond Mix. Detta innebär:

 • Nytt portföljdiagram i del 3a
 • Nytt portföljförslag för Nordnet i del 5
 • Potentiell möjlighet att konstruera en förenklad allvädersportfölj (utan ETF:er) med hävstång på Avanza ändå, kommer räkna på detta under veckan.
8 gillningar


:frowning:

1 gillning

Jag uppskattar försöket att hitta en bättre fond än mix och detta är säkert ett bra förslag.

Men jag ogillar att denna fond är orienterad mot bostadsobligationer.

Du skriver det själv tydligt, att risken däri ligger att det innebär att den kan korrelera med en djup kris som drabbar dubbelt genom att pris på fastigheter och bostäder faller samtidigt som ekonomin som helhet också hamnar i djup kris - då kommer dessa obligationer vara oattraktiva.

Jag investerar brett men denna gillar jag inte i nuläget, (likt reit för den delen) då jag ser risken som överhängande att just det scenariet utspelar sig inom kommande 1-3 årsperiod.

Jag har svårt att tro på en tydlig uppsida hos den i nuläget. Eller tänker jag helt fel här?

3 gillningar

Jag instämmer i det du skriver, men jag tror ändå att det är ett bättre alternativ för portföljen än just AMF Räntefond Mix. Egentligen måste man ju inte använda någon av dessa fonder, om man är villig att acceptera valutarisk istället.

Jag är orolig för att bostadsobligationerna kan krascha vid en djup lågkonjunktur, men jag är också orolig för att USD kan krascha, så jag värdesätter valutasäkring högt just nu. Därför allokerar jag 50% av mina statsobligationer till Captor, men jag behåller såklart även IS04 och DBXG med rena långa statsobligationer. Lite ytterligare valutadiversifiering helt enkelt!

1 gillning

När jag backtestat allvädersportföljer tidigare så har jag fått liknande resultat av att ersätta korta räntor och långa räntor med enbart “intermediate”, vilket borde finnas en logik i då medellöptiden bör hamna där om man tidigare hade 50-50 av de andra.

Om man kombinerar Amf räntefond mix med IS04 så kan man ändå kunna ha den största delen i den valutasäkrade Amf, men höjer löptiden genom att lägga till mer långa US 20y+ treasury och på sådant sätt vara ganska skyddad valutamässigt? Eller tänker jag fel?

2 gillningar

Absolut, det var ungefär detta jag räknade på i mitt tidigare långa inlägg:

Jag ogillar dock starkt att behöva utöka allokeringen till statsobligationer så mycket, eftersom det drar ned portföljens totala avkastning. Captor lris Bond tillåter mig att valutasäkra utan att behöva utöka allokeringen särskilt mycket.

Mest om man vill undvika bostadsobligationer.

En fördelning av:

75% AMF Räntefond mix
25% iShares 20y+ Treasury (IS04)

Borde ge en snittduration på 7.06 om jag räknat rätt och en snitt vol på 7.9 (för hela räntetillgången kort till lång)

…om det är någon man är ute efter i sin portföljdesign.

1 gillning

Är inte en något högre allokering till guld etc, samt AMF Räntefond Mix, i kombination med en något högre allokering än vad du föreslår nu i is04, DBXG och kanske då med tillägg av ICGB en möjlig annan lösning som ger att man kan ha mindre total allokering mot räntepapper men ändå uppnå ett bra resultat för kvadranten?

Visst kan jag tänka mig en bostadsobligationsfond i framtiden. Men just nu tror jag 50/50 att vi får en ytterligare fördjupad sänkning / krach på bostadsmarknaden i sverige. Captor är tung mot svenska bostadsobligationer. Känns helt enkelt inte som att jag vill öka / introducera risk mot den delen alls i nuläget. (tänker mig att jag via ägande av en bostadsrätt ändå är hyfsat utsatt i den saken)

Nu är jag inte lika vass på det där med att få till test av det jag tänker och resonemangen kring volatilitet har jag inte fått helt 100% grepp om för min egen portfölj ännu, men i alla fall framstår det som att förslag enligt ovan borde fungerat väl i covidkrachen?

Jag kan ha missat något (562 poster) eller bara kan för lite.
Om man har en tillgång man inte kunna valutasäkra (IS04), skulle man kunna hitta någon formel/”axel” eller annan faktor med vars hjälp man skulle kunna vikta om tillgångarna för att helt/delvis kompensera för USD/SEK-risken. Dvs finns det något valutasamband längs inflations-/tillväxtaxlarna man skulle kunna utnyttja?

1 gillning

Eftersom fonden investerar i Svenska räntebärande papper så är ju valutasäkring N/A.
Lite synd också att lägga alla ägg i Sverigekorgen tycker jag.

Dessutom står det så här i fondfaktabladet av någon anledning:

Valutarisk – fonden kan investera i finansiella instrument som är utfärdade i andra valutor än fondens basvaluta. Som en följd av detta omfattas fonden av den valutarisk som uppstår av förändringar i växelkurserna.

Så kan man absolut tänka, men vi behöver komma upp kring minst 17% volatilitet för statsobligationerna, för att matcha aktier och guld!

Om vi kräver att hälften av statsobligationerna ska vara AMF Räntefond Mix (för att det ska vara någon vits att ha med fonden), och resterande hälft IS04/DBXG så behöver vi ändå utöka allokeringen till statsobligationer med ca +50%. Det är mycket, och då lägger vi nästan till lika mycket valutarisk som vi tar bort. ICGB har lägre volatilitet än IS04/DBXG, så om vi blandar in den behöver vi utöka ännu mer. Jag vill inte röra grundallokeringen!

Intressant frågeställning! Tyvärr inget jag känner till, valutarörelser är såvitt jag vet inte möjliga att få in i det ramverket.

Fonden investerar även i norska, danska och finska räntepapper, med valutasäkring. Men absolut, i den perfekta av världar hade även amerikanska och europeiska räntepapper ingått.

Ur senaste månadsrapporten:


Verkar vara mycket tveksamheter kring Captor Iris Bond, vilket jag förstår! Den är inte på något sätt obligat att ha med i portföljen. För mig var den dock en välkommen upptäckt, eftersom jag i nuläget lägger stor vikt vid valutasäkring. För andra kan förstås andra risker kännas mer angelägna.

2 gillningar

Hej,

Nu har jag läst denna tråden med stort nöje över ett tag och beslutat att göra en variant på detta tema själv. Men jag skulle redan nu vilja be om hjälp att förstå ett par koncept som jag inte riktigt greppar.

1. Ombalansering - hur gör ni som har en motsvarande portfölj detta i praktiken?
Som jag förstår det bör ombalansering ske vid 1 sigma rörelse PER FOND.
Men likvider som skapas vid en försäljning kan ju omöjligt fördelas direkt om man inte pratar om väldigt stora summor…
2. Insteg i portföljen - nu är väl tanken att portföljens natur skall göra utvecklingen god oavsett klimat men ser ni anledning att köpa in sig i portföljen över tid (givet att totalbeloppet kan motivera det vs transaktionskostnaderna)? Eller rent av att spekulativt jobba med att bygga upp de delar där man anser att man “tajmar” marknaden bäst?

Stort tack för en otroligt givande tråd!

2 gillningar

Det är statistiskt bäst att investera allt på en gång. Den här är ju dessutom så säker den kan bli i princip.

När det gäller ombalansering brukar jag utnyttja krediten från portföljbelåning för att köpa och sälja samtidigt, även med fonder. Det blir en kostnad för krediten men den belastas ju bara under enstaka dagar så dem blir extremt låg.

Det är lättare att göra exakt på Avanza som visar handels- och likviddagar tydligt. Så jag brukar kolla där för att i alla fall få samma handelsdag på fonderna som jag byter på Nordnet.

1 gillning

Välkommen till forumet, kul att du uppskattar tråden!

Det mest pragmatiska sättet att göra det på är att investera försäljningssumman direkt i den/de fonder som för tillfället går sämst (inte utspritt över alla fonder).

I mina fondförslag har jag i möjligaste mån valt utdelande fonder, vilket minimerar transaktionskostnaderna för ombalansering, eftersom man sparar in courtage genom att ibland “slippa” försäljning.

Som @MLU påpekar är det rationellt korrekta att köpa hela portföljen på en gång. Kan/vill man inte det hade jag byggt upp portföljen gradvis genom att köpa den/de tillgångar som för tillfället går sämst.

2 gillningar

Tack för snabba svar!

Jag som många andra på forumet har lite kärat ned mig i AuAg och har tänkt mig att i någon grad inkludera Precious Green i portföljen.

Jag tyckte mig ha sett Precious Green i en nu borttagen mellanportfölj också.
Hur ser du @Zino (eller andra) på den fonden i relation till kvadranterna och hur bör man tänka kring påverkan på tillgångsslagens viktningen (60 aktier/40 guld?) ?

Samma fråga har jag om Essential Metals (Guld/Råvaror?) och Silver Bullet (Guld?) också.