Kan man lita på Lysa?

Hej Jan och alla andra experter!

Jag hade tänkt lägga 1,5 miljoner i Lysa, men blir lite tveksam när jag läser villkoren. Det är trots allt ett ganska nystartat företag i en bransch med begränsad lönsamhet. Konkurs är inte uteslutet. Ett par år med riktigt sur börs kan räcka. Hur säkra är mina pengar egentligen?

Jag skulle helst vilja “glömma” mitt sparande och logga in någon gång i kvartalet. Reagerar dock på följande rader om säkerheten: “Eftersom dina värdepapper och pengar ska vara åtskilda från Lysas tillgångar får du normalt ut dem om Lysa skulle försättas i konkurs.”

“För det fall att Lysa trots detta inte kan lämna ut din egendom, till exempel därför att det efter konkursen inte går att reda ut vad som är dina respektive institutets tillgångar, har du rätt till ersättning från investerarskyddet. Ersättningen är begränsad till 250 000 kronor per kund”.

Alltså: vad är det för situationer när detta skulle kunna uppstå? Att friskrivningen ens finns med känns oroande…

 

Det kanske kan tolkas som att det är säkrast att sprida investeringarna jämt mellan (tryggare) Nordnet och Avanza och Lysa. Eller ha flera robottjänster.

Kanske bör man även logga in varje vecka och spara ner sidan som bevis för att man äger tillgångarna.

Det hjälper inte att spara ner sidan som bevis eftersom fonder priser går upp och ner varje dag. Valutor förändra varje minut (om fonder inte har SEK som basvaluta).

Avanza har depåsammandrag som kan laddas ner varje månad. Depåsammandraget har inte personnummer men kan man kallas det bevis?

Går Lysa i konkurs påverkas inte dina besparingar. De är ju investerade hos resp fondbolag. Det läge jag kan tänka mig att det KAN bli oklart vem som äger pengarna är precis när du gjort en insättning och pengarna är på väg till klientmedelskontot för att sedan investeras. Men vad jag förstår rör det sig om mindre tid än ett dygn, och då ersätts du upp till 250 tkr.

Gjorde för övrigt en snabbkoll på Avanza och även där finns motsvarande friskrivning. Gissar att det är branschstandard.

Det är tvärtom. Pengarna skyddas av insättningsgarantin (max 950 000 kr) när de står på kontot. När det väl investeras är det investerarskyddet som gäller (max 250 000 kr) som gäller. Risken handlar med andra ord inte om “mindre tid än ett dygn”. Frågan är väl varför friskrivningen behövs och vad som krävs för att bevisa att man äger vissa fonder - räcker en utskrift från depån?
Undrar med andra ord om någon har riktig kunskap om detta och kan förklara!!

Claes Hemberg på Compriser:
Sparkontot är skyddat – men hur är det med fonder och aktier?

Exakt så som Hemberg förklarar. Fondbolaget kan alltså gå i konkurs utan att det påverkar spararens pengar. Om det nu räcker som förklaring även för de som inte VILL förstå!!!

Jag vill förstå vilka undantag som åsyftas i formuleringarna "Eftersom dina värdepapper och pengar ska vara åtskilda från Lysas tillgångar får du normalt ut dem om Lysa skulle försättas i konkurs.”

  • Vilken typ av onormal situation menar man?

”För det fall att Lysa trots detta inte kan lämna ut din egendom, till exempel därför att det efter konkursen inte går att reda ut vad som är dina respektive institutets tillgångar, har du rätt till ersättning från investerarskyddet.

  • När går det inte att reda ut att fonderna tillhör mig?

Jag har förlorat pengar i en konkurs där allt verkade glasklart från start - pengarna var skyddade - så ha överseende med min skepsis och misstänksamhet mot den typen av luddiga formuleringar.

– Vilken typ av onormal situation menar man?

  1. Just den tid som skrevs om ovan, dagen/dagarna MELLAN att du har pengarna på kontot och att de är fullt investerade. 2) Lysa har gjort något olagligt och det visade sig att pengarna inte alls var separerade på det sätt som de ska och/eller inte var skrivna på rätt person.

– När går det inte att reda ut att fonderna tillhör mig?
Samma som ovan, dvs 1) Det fanns inga pengar på kontot för de har skickats iväg (dvs ingen insättningsgaranti), men några fonder har du inte ännu inte fått (så det finns inga separerade tillgångar som är dina) då det tar någon dag att köpa så några fonder som tillhör dig finns inte, och 2) Lysa och/eller förvarinsinstitutet har inte koll på grund av bristande rutiner, vilket alltså är olagligt och står man under finansinspektionens undersyn så är det just sådant som de kollar.

Varför inte mejla Lysa och fråga dem?

Erik som svarade är från Lysa??

NU HAR JAG MEJLAT LYSA OCH FÅTT SVAR:

Hej! Funderar på att låta Lysa ta hand om mina investeringar. Reagerar dock på följande rader om säkerheten i avtalet: ”Eftersom dina värdepapper och pengar ska vara åtskilda från Lysas tillgångar får du normalt ut dem om Lysa skulle försättas i konkurs.”

Vid vilka onormala situationer kan det hända att jag inte får ut mina pengar? Vänligen ge exempel!

”För det fall att Lysa trots detta inte kan lämna ut din egendom, till exempel därför att det efter konkursen inte går att reda ut vad som är dina respektive institutets tillgångar, har du rätt till ersättning från investerarskyddet. Ersättningen är begränsad till 250 000 kronor per kund”.

När kan det vara omöjligt att avgöra vem fonderna tillhör? Vänligen ge exempel på situationer!

LYSA SVARAR:
Dina pengar är helt avskilda från Lysas verksamhet och vid en eventuell konkurs har du rätt till hela din investering och få alla dina tillgångar tillbaka. Så alltså vid en konkurs tas inte dina tillgångar i anspråk.

Vilket gör att du inte påverkas om Lysa eller vårt förvaringsinstitut Danske Bank går i konkurs. Du får tillbaka hela ditt sparande vid en konkurs. Sammanfattningen är att konkursförvaltaren får inte röra dina tillgångar, dom är helt avskilda från Lysa och Danske Bank vid en eventuell konkurs. Det är alltså helt och hållet dina tillgångar.

Utöver det har du de vanliga skydden som är insättningsgarantin och investerarskyddet.

Investerarskyddet gäller värdepapper och träder i kraft om Lysa har t.ex. blandat ihop dina tillgångar av slarv eller ren brottslighet, så har du rätt till det statliga skyddet som heter investerarskyddet.

Ersättningen beräknas från marknadsvärdet vid konkurstillfället. Som enskild kund kan du maximalt få ut 250 000 kronor från investerarskyddet.

Villkor för att investerarskyddet ska gälla:
• Institutet ska ha gått i konkurs.
• Du som kund kan inte få ut de värdepapper eller pengar som institutet hanterar eller tagit emot för din räkning.
T.ex. om Lysa begår något brottsligt eller gör några felaktigheter.

Sedan när det gäller insättningsgarantin gäller likvida medel upp till 950 000kr.

Med ordet normalt menar vi att du får tillbaka pengarna om det inte bli vara så att det sker något felaktigt från vår sida.
Vi har oberoende revisorer och Finansinspektionen som tittar att vi följer våra åtaganden.

MIN SLUTSATS:
Risken att inte få ut pengarna vid konkurs är sannolikt liten. Men inte obefintlig. Vid en kaotisk situation som en konkurs begås ofta misstag och i värsta fall brott. Skulle det hända får du max 250 000 i ersättning från investerarskyddet. I en extrem situation får alltså vi kunder betala för Lysas slarv. Därmed väljer jag att INTE satsa alla slantar i Lysa utan också sprida dem till Avanza och Nordnet.

Jag förstår din farhåga Niklas, men det scenariot som du beskriver i form av brott, slarv och försummelse gäller ju Avanza, Nordnet likaväl som Lysa eller vilken annan investering/fond som helst. Sedan kan man argumentera för att Avanza/Nordnet är större men det finns ju exempel som Enron m.fl. också att storlek inte är en garanti. Tyvärr.

om avanza kommer att gå i konkurs, hur kan jag sälja mina aktier/fonderdå? avanza kommer inte att vara där längre.

Om ett fondbolag (eller en bank) går i konkurs sker det inte över en natt. Det är en utdragen process som kommer att ta flera år. Men om det skulle gå dig obemärkt förbi var inte orolig. Dina fonder är trygga:
https://www.pppension.se/dina-fonder-ar-trygga-nar-det-stormar/

”Alla fondbolag är skyldiga att förvara sina tillgångar i ett förvaringsinstitut som inte är en del av fondbolaget. Mindre fondbolag brukar välja någon av de stora bankerna medan de större bankernas fondbolag har ofta moderbanken som förvaringsinstitut.

Förvaringsinstitutet är skyldig att göra täta kontroller att det faktiska värdet på aktier och andra tillgångar stämmer med det fondbolaget anger. Om fondbolaget som förvaltar fonden går i konkurs tas själva fonden över av en annan förvaltare. Om det inte finns någon som tar över fonden, betalas fondens tillgångar ut till spararna.”