Pengarnas säkerhet i Lysa (och motsvarande)

Jag försöker förstå hur säkra pengarna är hos företag som Lysa. Jag vet inte om det skiljer sig hos andra fondrobotföretag, men hos Lysa är pengarna under insättningsgaranti tills de investeras (kort stund mao) och sen är de “garanterade” under Investerarskydd. Investerarskydd (Riksgälden) omfattar endast 250 kkr som mest.

Så här skriver Lysa på hemsidan:

  1. INSÄTTNINGSGARANTI
    Hos Lysa omfattas dina pengar av insättningsgaranti fram till att de investeras. Innan pengarna investeras ligger de på ett klientmedelskonto hos Danske Bank.

  2. DU ÄGER DINA TILLGÅNGAR
    Dina pengar investeras i fonder som är avskilda från Lysa och vid en eventuell konkurs har du rätt till hela din investering.

  3. INVESTERARSKYDD
    Om Lysa trots detta inte kan lämna ut din egendom, har du rätt till ersättning från investerarskyddet.


Investerarskyddet innebär att man kan få ersättning för ett belopp på högst 250 000 kronor.

Varför skulle Lysa inte kunna lämna ut min egendom i händelse av konkurs? Hur ser ni andra på säkerheten för pengarna hos Lysa (för den summan över 250 kkr)?

Som jag förstått det: Det är inte LYSA själva som har dina investerade pengar utan de hålls reda på av ett annat institut (Danske Bank i lysas fall?).

Det gäller även exempelvis Avanza och Nordnet. Det man pratar om när det gäller investerarskydd är ifall LYSA exempelvis skulle göra rent brottsliga saker och fiffla bort dina pengar. Samma sak gäller även de andra aktörerna.

Ang. Säkerheten så tror jag man kan vara ganska säker på att det sköts på ett OK sätt. Alternativet skulle vara att ha samtliga av sina besparingar i maddrassen. (Vad är det som säger att inte Avanza fifflar bort dina pengar?) är jag ute och cyklar så hoppas jag att någon här på forumet rättar mig :smile:

Tack för feedback Andreas B. :+1:
Det är sant att det principiellt är samma sak med Avanza, men som jag förstår det är mina tillgångar hos dem (Avanza) skyddade av insättningsgarantin vilken ändå ger 950 kkr. Enligt Riksgälden gäller insättningsgaranton hos Avanza men inte hos Lysa då det endast är investerargarantin som gäller. Det kanske inte är så bara, men det skulle vara intressant att höra om någon funderat mer på det och agerat på något sätt för att säkra upp tillgångar över 250 kkr.

Nej, insättningsgarantin gäller inte på Avanza ifall pengarna är investerade. Insättningsgarantin gäller bara för likvider om de är insatta på ett konto hos Avanza. DU äger dina fonder och aktier hos dem men Avanza hjälper dig att ”administrera dem”. På samma sätt som du äger de fonder som LYSA hjälper dig att investera i.

2 gillningar

Har med tänkt på detta de senaste dagarna. Är väldigt sugen på att testa Lysa, men känns som jag kommer vara orolig för att något ska hända.

Jag har haft Avanza väldigt länge, och funderar på Avanza Auto istället för Lysa enbart för att känna mig “tryggare” p.g.a. Avanzas storlek.

Det är även sant att Avanza kan gå i konkurs, det är väl som sagt vad man litar på mest.

Insättningsgarantin funkar väl endast när pengarna sitter på ett konto som likvida medel. Dom sitter på ett konto tills de blivit investerade. Är dom investerade så är dom investerade i bolag/fonder. Det är väl ändå den grundläggande funktionen med en aktie/fondmarknad.

Det hade ju varit galet om staten skulle gå in och kompensera enligt en garanti för att man investerat tokigt och gått back. Man kan ju inte ha marrängswishen framme i solen och tänka att man ska äta den nästa vecka, och när man ser att den har smält får man en ny.

När pengarna är investerade, vilket sker inom ett par dagar så är de placerade i de fonder/aktier man köpt via Lysa i det här fallet.

1 gillning

Investerarskyddet är tänkt för om institutet (Lysa) gjort fel. Värdepapperen ska vara åtskilda och skrivna i ditt namn. Investerarskyddet är till för när det inte blev så och du ändp blir av med pengar i konkursen. Eller om det är något brott, institutet kanske köper bitcoin för alla pengarna som de stjäl och drar utomlands.

Vilken Avanza Auto? Auto 6 är som en dyrare SPP Global A med sämre utveckling.

1 gillning

Tack så mycket för era förklaringar. Jag förstår det lite bättre nu, tror jag. :slightly_smiling_face:

Hej Sebastian!

Precis som flera varit inne på ovan gäller insättningsgarantin fram till dess att pengarna är investerade. När en kund sätter in pengar på sitt Lysakonto ligger de på ett klientmedelskonto hos Danske Bank och omfattas av insättningsgaranti. När pengarna sedan är investerade i fondandelar gäller inte insättningsgaranti, eftersom insättningsgarantin aldrig gäller för fondandelar. Insättningsgaranti gäller endast pengar på konto. Detta gäller hos alla aktörer.

När pengarna är investerade i fonder gäller följande: Kundens tillgångar är separerade från Lysas (vilket är ett lagkrav), kunden äger sina fondandelar och har rätt till sina fondandelar i händelse av en eventuell konkurs. Det är endast om något grovt felaktigt/brottsligt skulle inträffa som gör att det inte går att avskilja vad som är kundens fondandelar som investerarskyddet träder in.

Lysas externa revisor kontrollerar att kundernas tillgångar hålls separerade från Lysas egna verksamhet och att vi alltså uppfyller lagkraven. Därför kan man som kund känna sig trygg med att kunds tillgångar är åtskilda från Lysas tillgångar och att man har rätt att få ut dem om Lysa mot förmodan skulle gå i konkurs.

Följande är information från Riksgäldens hemsida angående investerarskyddet: “Ett finansiellt institut får inte blanda ihop sina egna tillgångar med kundernas. Vid en konkurs ska du därför få ut dina tillgångar. Om institutet trots detta inte kan lämna ut dina tillgångar får du ersättning för förlorade värdepapper upp till ett värde av 250 000 kronor.” Man kan läsa mer om investerarskyddet här.

Tveka inte att höra av dig till oss om du har fler funderingar!
Vänligen, Astrid på Lysa

5 gillningar

Hej Mihdrin!

Roligt att du är intresserad av Lysa! Vi tar säkerhet och kundskydd på största allvar. I vår styrelse sitter personer med mångårig erfarenhet av säkerhetsfrågor och styrelsearbete (exempelvis från Avanza). Precis som vi också utvecklar i vår andra kommentar här i tråden ska du som kund inte behöva känna dig orolig för dina investeringar:

När en kund sätter in pengar på sitt Lysakonto ligger de på ett klientmedelskonto hos Danske Bank och omfattas av insättningsgaranti.

När pengarna är investerade i fonder gäller följande: Kundens tillgångar är separerade från Lysas (vilket är ett lagkrav), kunden äger sina fondandelar och har rätt till sina fondandelar i händelse av en eventuell konkurs. Det är endast om något grovt felaktigt/brottsligt skulle inträffa som gör att det inte går att avskilja vad som är kundens fondandelar som investerarskyddet träder in.

Lysas externa revisor kontrollerar att kundernas tillgångar hålls separerade från Lysas egna verksamhet och att vi alltså uppfyller lagkraven. Därförkan man som kund känna sig trygg med att kunds tillgångar är åtskilda från Lysas tillgångar och att man har rätt att få ut dem om Lysa mot förmodan skulle gå i konkurs.

Hör gärna av dig till oss om du har några frågor eller funderingar!
Vänligen, Astrid på Lysa

1 gillning

Lite snabbt vad gäller själva tillgångarna (fonderna) man har hos Lysa (alltså inte den rena cash man sätter in).

En snabb sökning på nätet ger vid handen att Lysa är ett fondbolag och i så fall lyder under EU-regelverken UCITS och AIFMD. Det i sin tur innebär att de måste utse ett så kallat Förvaringsinstitut som löpande kontrollerar fondbolaget. I det här fallet är det Danske Bank filial Sverige som är Förvaringsinstitut. Förvaringsinstitutet utför framför allt följande kontroller. 1) stämmer av fondbolagets tillgångar (dvs. i princip att NAV stämmer) ; 2) att fonden investerar enligt fondbestämmelserna ; 3) alla betalningar ut och in ur fonden (så att fondbolaget inte kan likvidera tillgångarna, skicka pengarna till Bahamas och dra). Dessutom är det så att om fondbolaget ändå fular sig och Förvaringsinstitutet missar det - så är det Förvaringsinstitutet (alltså Danske Bank) som måste ersätta fondandelsägarna. Det är alltså Danske Bank som står risken i detta fall.

All in all. Det ska bra mycket till för att ens tillgångar ska försvinna. Det här är rejält uppstyrt numera.

@Lysa får gärna verifiera det jag skriver ovan. :slight_smile:

2 gillningar

Tack så mycket för en jättebra förklaring @Lysa . :slightly_smiling_face: :+1:
Nu är bilden solklar och det var inte på det sättet jag felaktigt trodde först.