Konkurs för nätbank - konsekvenser?

Jag överväger att byta ut mitt innehav i LF Global indexnära (pga byte av förvaltare och index) till Avanza global.

Med risk att vara okunnig, men om Avanza av någon anledning går i putten, förlorat jag hela innehavet i en Avanza-fond?

Jag är ute på lite djupt vatten här, det finns ett bonusavsnitt på patreon som pratar om detta. Vilket var ett mycket intressant avsnitt.

Detta är sådant som du vill fråga @Nestor :stuck_out_tongue:

1 gillning

Teoretiskt sett ska en konkurs hos förvaltare/mellanhand inte påverka ditt innehav eftersom det är du som äger tillgången juridiskt. Praktiskt sett kan det leda till fördröjning att få ut pengarna, tvångslikvidering eller liknande. Alltså är det inget måste att fundera på speciellt gällande småsummor men det skadar inte att dela upp mellan olika banker/fondförvaltare.

1 gillning

Risken att seriösa förvaltare som Avanza, Handelsbanken, SEB etc skulle gå i konkurs är försumbar. Fonderna hålls dessutom avskilda från bankens verksamhet, så även om bankerna rent teoretiskt skulle gå i konkurs, så är dina pengar skyddade.

Du behöver inte sprida dina besparingar på flera förvaltare. Risken för att den vägen förlora pengar är betydligt mindre än om skulle träffas av blixtnedslag två gånger om.

Du skall däremot akta dig för telefonförsäljare som erbjuder dig guld och gröna skogar i konstiga fonder hos ännu konstigare förvaltare.

12 gillningar

tack för det svaret, Nestor! Lovar härmed att undvika de i din sista mening omnämnda erbjudanden :wink:

3 gillningar

Och är man bank (som avanza är) så har vi lagen om resolution och den statliga insättningsgarantin också som skyddar kunderna.

1 gillning

gäller den statliga insättningsgarantin värdepapper?

Nej, det gör den inte, men investerarskyddet gäller istället Så fungerar investerarskyddet - Riksgälden.se

3 gillningar

det var dock inte så mkt man fick tillbaka vid en konkurs…

“Om ett finansiellt institut som hanterar dina värdepapper går i konkurs och det visar sig att du inte kan få ut dina värdepapper eller pengar kan investerarskyddet träda in. Det innebär att du kan få ersättning för ett belopp på högst 250 000 kronor.”

1 gillning

Om jag kommer ihåg rätt så omfattas inte konkurs i fondbolag och förvaringsinstitut av investerarskyddet. Bara “direktägda” värdepapper.

1 gillning

Tillgångar i värdepappersfonder är alltid åtskilda från bolagets egna kapital, exempelvis Avanza.

Fondens tillgångar är placerad hos ett förvaringsinsitut - i Avanzas fall tror jag Danske Bank agerar institut.
Fondens tillgångar ingår INTE i fondbolagets/Bankens konkurs.

1 gillning

Jag hittar den här i stycken Förvaltarregistrerade fondandelar “institutet har köpt fondandelar till dig, men i sitt eget namn.Om institutet går i konkurs och det då visar sig att du inte kan få ut fondandelarna träder investerarskyddet in.”

1 gillning

Skulle du säga det samma om Lysa? Funderar på om det vore dumt att lägga allt innehav där av denna anledning

Tyvärr. Kan för lite om Lysa. Av psykologiska skäl vill jag inte ha en fondrobot, och då har jag heller inte brytt mig om att söka info. Jag dock svårt att tro att det finns någon risk. Någon annan får gärna svara.

Lyssna på Poddavsnitt 46 och 125 eller läs de relaterade artiklarna.
Kortfattat, dina pengar är skyddade om lysa går i konkurs. Det är inte lysa som har pengarna utan det är en annan bank som sköter det. Och de räknas inte till bankens tillgångar. Så det som kan hända är att det tar lite längre tid att sälja dina fondandelar än normalt.

1 gillning

Jo det har jag ju förstått är teorin. Hur ser det ut med motparksrisk som att grundarna säljer av allt och drar till Bahamas t.ex då?

Nu ser du spöken. Jag tror knappast Wallenbergs eller Fredrik Lundberg drar till Bahamas.

2 gillningar

Hahaha nä bra