Fondroboten Lysa - är mina pengar verkligen säkra?

"Lysa är skyldigt att hålla dina värdepapper avskilda från sina egna tillgångar. Detsamma gäller för de pengar som Lysa tar emot med redovisningsskyldighet i samband med förvaltningen. Eftersom dina värdepapper och pengar ska vara åtskilda från Lysas tillgångar har du rätt att få ut dem om Lysa skulle försättas i konkurs. …

För det fall att Lysa trots detta inte kan lämna ut din egendom, till exempel därför att det efter konkursen inte går att reda ut vad som är dina respektive institutets tillgångar, har du rätt till ersättning från investerarskyddet. Ersättningen är begränsad till 250 000 kronor per kund och institut"

Taget från deras sida. Texterna säger emot sig lite. Det finns alltså en risk att man förlorar allt över 250k? Jag vet att personerna bakom rikatillsammans flera gånger rekommenderat Lysa, något jag nu tycker är lite märkligt då jag inte hört någonting om denna risk tidigare.

1 gillning

Jag tror att man ska tolka texten på följande sätt: ”Vi är skyldiga att hantera dina pengar på ett sätt som gör att de är skyddade om vi skulle gå i konkurs. Om vi dock skulle gå i konkurs och det då visar sig att vi har struntat i detta och istället dragigt till Bahamas med alla dina pengar så kommer staten att täcka upp belopp upp till 250 000:- i alla fall.”

Det vill säga, om Lysa i princip har varit kriminella så finns det ett visst skydd för dig. Den teoretiska risken att banken du investerar hos blåser dig finns ju alltid. Om du vill skydda dig mot en sådan motpartsrisk så är det i stort sett bara kryptovalutor du kan vända dig till.

1 gillning

Pengarna är väl hos Danske Bank? Så verkar i alla fall svårare i det läget att åka till Bahamas med dem.

Liknande ämne i denna tråden (som handlade om man skulle dela upp sina fondinnehav som gled in på just investerarskyddet) … om du vill se vad som skrevs där vill säga :slight_smile: Finns det något värde i att sprida pengarna på flera fondbolag? T.ex. både ha SPP, LF och Avanza globalfond?

2 gillningar

Att ha sina värdepapper hos Avanza eller Nordnet är inte ett dugg tryggare än att ha dem hos Lysa. De följer alla samma regelverk.

Jag kan förstås ha fel, men jag bedömer att risken att dina värdepapper skulle bli stulna är ganska liten. Och jag har har svårt att föreställa mig att Danske Bank skulle gå i konkurs.

1 gillning