Finns det något värde i att sprida pengarna på flera fondbolag? T.ex. både ha SPP, LF och Avanza globalfond?

@janbolmeson Har du slutat att ta hänsyn till det som du kallade “fondbolagsrisk” dvs istället för en globalfond så hade du två. Var det unikt för Corona-perioden och att du var upprörd på Spiltan-debaklet? Ligger inlägget fel så flytta gärna.

1 gillning

För nybörjaren som läser:

  • Att välja två globalfonder som följer samma index ger ingen diversifieringsbonus eftersom de underliggande innehaven är samma.

Ungefär som att köpa en påse med gott och blandat på ICA och COOP. Det är samma godisar i båda påsarna.

Med det sagt. Jag upplever inte något större värde i att diversifiera på stora likvida fonder såsom globalfonder. Det vill säga att jag upplever att fondbolagsrisken på en stor aktör med en fond i en likvid marknad som väldigt låg. Däremot visade det ju sig att för en liten och ineffektiv marknad (=svenska företagsobligationsmarknaden) så spelade ju fondbolaget verkligen roll.

Ja, det är mina spontana tankar.

1 gillning

Men om/när man vill belåna portföljen kan man bli tvungen att dela upp innehavet på olika ”likadana” fonder, eftersom ett procentuellt för stort innehav ger sämre lånevillkor.

Inte för att man själv är orolig för fondbolagsrisken, utan för att kreditinstitutets generaliserande regler ser ut så.

2 gillningar

Det jag funderar på investerarskyddet som väl är “bara” 250 000 kr? Är inte det en anledning att ha olika bolag för att sprida den risken?

Investerarskyddet är bara för att skydda kontanter tex. under handel om ett fondbolag skulle gå i putten just när din order ska hanteras.

Fondinnehaven av aktier är separerade från fondbolaget och förvararnas på förvaringsinstitut, så fondbolaget kan inte lägga vantarna på din aktier och ta pengarna. Du kan ha en miljard i samma fond på samma bolag. Hade det varit så enkelt så hade det hänt hela tiden.

Här är en liten Q&A om sådana fond frågor där det tex står:
Var finns mina fondandelar?
Fondens tillgångar förvaras hos ett så kallat förvaringsinstitut. Alla svenska värdepappersfonder måste ha en bank eller annat kreditinstitut som förvaringsinstitut. De tar emot och förvarar all egendom som fonden äger och ser till att köp och försäljning (utgivning och inlösen) av fondandelar sker i enlighet med gällande regler.

Likviditeten tycker jag är viktigast för räntefonder. Tanken är ju att efter en krasch så ska man kunna gå in med mer kapital, tex. genom att ombalansera eller öka aktieandelen. Om räntefonden då inte kan handlas så kan du inte göra detta. Tex som det var i mars med Spiltan Ränte.
Om du däremot redan sitter med aktier så spelar det inte så stor roll om fonden skulle vara fryst. Du vill ju ändå inte sälja dem mitt i kraschen. Alltså tycker jag inte det spelar så stor roll med att ha ett stort innehav av en aktiefond. Ett stort innehav av en räntefond är däremot mer problematiskt.

Det finns fondbolag som lyckats lura spararna trots förvaringsinstitut, t.ex. Falcon Funds och Allra. Om fondbestämmelserna tillåter att de använder derivatinstrument eller andra komplexa produkter ökar riskerna för det. Det borde vara extremt låg risk för en fond som bara får investera i aktier. Värdet på innehaven kan förstås gå ned men det är en annan sak.

1 gillning

@JFB: Jag tror du har fel när du skriver att investerarskyddet endast är till för att skydda kontanter. I Riksgäldens informationsblad om investerarskyddet skriver de:

Investerarskyddet är ett konsumentskydd för värdepapper och pengar som banker och värdepappersbolag hanterar för kunders räkning. Det innebär att du som kund kan få ersättning av staten om ett institut som går i konkurs inte kan lämna ut dina tillgångar. […]
En sådan situation kan uppstå om institutet har blandat ihop dina tillgångar med
sina egna på grund av slarv eller brottslighet.

Till detta skulle man kunna lägga sabotage. Vad händer exempelvis om främmande makt i en koordinerad aktion slår ut ett flertal centrala svenska finansiella databaser i syfte att skapa finansiellt kaos?

Säkerheten kan förstås vara så hög att varken slarv, brottslighet eller sabotage skulle kunna påverka de svenska fonderna men det är inget jag kan bekräfta. Därför försöker jag i alla fall till viss del diversifiera mellan olika fonder och finansiella institut.

Ytterligare en fördel med att ha flera fonder är möjligheten att sälja tillgångar även om någon av fonderna tillfälligt handelsstoppas. Våren 2020 handelsstoppades exempelvis Spiltans räntefonder under 11 dagar.

Som Jan nämnde längre upp är nog lärdomen från 2020 att det kan vara bra med flera fonder för en nischad kategori som t.ex. svenska företagsobligationsmarknaden.

Men för en global indexfond ser jag ingen vinning i flera fonder.

Njae, investerarskyddet täcker som säkerhet under handeln - dina cash in till fondbolaget och fram till aktierna i din fondandelar är säkrade hos förvaringsinstitutet. Därefter är kapitalet säkrat hos fondinstitutet. Så visst det täcker det och även säkerheten för aktierna under handel i fondbolaget.

Visst man kan tänka sig allehanda konspirationsteorier med sabotage, främmande makter och hacker attacker … men då hjälper det knappast att dela upp i flera fonder. Då måste du ha något helt annat, tex guldmynt hemma i madrassen, konserver på vinden och en laddad bössa för att försvara det :grinning:

@JFB Vi verkar vara överens om att investerarskyddet även omfattar värdepapper, vilket också sägs explicit i Riksgäldens information. Den kvarvarande frågan tycks vara om fondandelarna är “säkrade hos förvaringsinstitutet” i så hög grad att investerarskyddet samt värdet av eventuell diversifiering mellan ett flertal likartade fonder endast är av teoretisk betydelse.

Jag kan tänka mig tre typer av risker som kan minskas med diversifiering mellan likartade fonder:

  • Förvaringsinstitutet slarvar bort fondens tillgångar och kan inte återlämna dem
  • Fondbolaget avviker från fondbestämmelserna utan att det upptäcks.
  • Registret över fondandelsägarna försvinner av en eller annan anledning.

Alla dessa tre risker är sannolikt och förhoppningsivs mycket små. Jag känner inte till något fall där ett förvaringsinstitut slarvat bort fondtillgångar och skulle det ändå ske finns ett extra skydd i Lag (2004:46) om värdepappersfonder 3 kap. 14 §:

Om förvaringsinstitutet eller en uppdragstagare har förlorat finansiella instrument som depåförvaras enligt 6 § första stycket 1, ska institutet utan onödigt dröjsmål återlämna finansiella instrument av samma slag eller utge ett belopp motsvarande värdet till fondbolaget för värdepappersfondens räkning.

Jag skulle dock gissa att detta extra skydd är av mindre betydelse - om ett förvaringsinstitut skulle hamna i en situation där de förlorat finansiella instrument, t.ex. till följd av brottslighet, är nog risken stor att de inte har råd att ersätta fondbolagen.

Att fondbolag avviker från fondbestämmelserna är tydligen vanligt och sker ett hundratal gånger per kvartal även om det mesta är bagatellartat. Med det sagt förekommer även grövre avvikelser. I ett beslut från 2011 ålade Finansinspektionen förvaringsinstitutet SEB att betala staffavgift för att de “inte uppmärksammat allvarliga överträdelser av lag och fondbestämmelser i de förvarade fonderna, trots att dessa har förekommit under en längre tid och inte endast vid något enstaka tillfälle”. Jag tror denna risk är störst för hedgefonder och liknande exotiska fonder.

Den tredje risken - att register över andelsägare försvinner - är den jag personligen är mest intresserad av att lära mig mer om. Enligt Lag (2004:46) om värdepappersfonder 4 kap. 11 § är det fondbolaget eller svensk värdepapperscentral som ska föra detta register. Jag har inte kunnat hitta några bestämmelser för hur det ska göras. Är det exempelvis ett krav att informationen förvaras på flera olika geografiska platser? Om det blir problem med registret gissar jag att det kan bli en del pusslande innan man kan få tillbaka sina fondandelar. Något liknande hände i Japan på 00-talet och jag har skrivit några rader om det på min blogg. Jag hoppas dock att det finns bra rutiner och att denna risk är väldig låg.

Avslutningsvis tror jag tyvärr du är felaktigt ute om du beskriver risk för angrepp från främmande makt som en “konspirationsteori”. Det är en verklig risk och skälet till att försvarsutgifterna nu höjs kraftigt. Därmed behöver risken inte ta just den form jag skisserade på.

Jag är helt enigt om att många andra saker är viktigare än att diversifiera fondinnehav om man vill minska sårbarheten vid kris och krig. Jag har själv guld- och silvermynt samt ett större lager av mat men än så länge ingen hagelbössa :slightly_smiling_face:.

1 gillning

Ok, jag tror vi får enas om att vi tycker helt olika. Det är såklart upp till dig att sprida ut andelarna så mycket du vill för att skydda dig mot risker som du upplever vara relevanta.

Jag gör det inte. Personligen tycker jag inte det är meningsfullt att försöka skydda mig mot saker som inte hänt historiskt. Det är fullt upp med att skydda sig mot kända risker, tycker jag.

Vi kan säkert gräva upp fler potentiella risker med att spara i fonder/aktier men hoppas vi är överens om att den största risken är att inte spara alls :grinning:

PS: Under Kalla Kriget så samlade min far guld och silver. Han fyllde sommarstugan med konserver. Vi hade ett antal bössor hemma för jakt, och en jäkla massa ammunition. Massor av ved och egen borrad brun i stugan.

Vi skulle överleva där men det fanns ju alltid något mer man kunde göra. Han väntade på invasionen, alternativt att Sveriges regering skulle störtas, alternativt att det blev krig i vår omvärld men att Sverige skulle översköljas av våger av flyktingar från gamla öst. Kalla Kriget kom och gick. Inget hände.

Jo, att vi fick äta en massa konserver genom somrarna efter perestrojkan. Inte att rekommendera! Jag håller mig till guld och silver innehav. Dålig erfarenhet av att fan målas på väggen :slight_smile:

3 gillningar

Om man som jag har globalfondsinnehavet fördelat 50/50 på både Länsförsäkringar och SPP sedan förra årets ombalansering, är det nu fördelaktigt att flytta allt nuvarande innehav i SPP till Länsförsäkringar istället eller ska jag bara låta SPP-posten ligga och börja månadsspara endast på Länsförsäkringar? Min spontana tanke är att det kanske är onödigt att flytta SPP-posten och därmed orsaka att innehavet ligger utanför börsen den (om än begränsade) period det tar att flytta. Hur gör folk?

Utöver bolagsrisken och formen man äger sina värdepapper avgör ju. Direktägande (aktiefondkonto och ISK är säkrast) då dessa ska förvaras separat och inte blandas ihop. Kapitalförsäkringar är osäkrare och där är det försäkringsbolaget som äger värdepapperna och du har en fordran. Tänk presentkort.

Vad händer om försäkringsbolaget som äger värdepapperna går i konkurs. Då är man ju en prioriterad fordringsägare, men det är ingen garanti att man får ut allt. Detta hände Lehman Brothers och det var sjukt många som blev av med sina livsbesparingar.

Fler analogier: tänk bankkort. Ett på Nordea, ett på Swedbank. Aftonbladet skriver Nordeas kunder kan inte betala med kort. Då drar ju du fram ditt Swedbankkort och handlar vidare.