Kollektivavtalad tjänstepension

Hej,

Har en fråga angående tjänstepension. Tycker systemet är rörigt och svårt att få överblick över.

Har idag en pott placerad i AMF traditionell försäkring via Fora och en pott placerad i AMF traditionell försäkring via Collectum. Potten hos Collectum är av någon anledning fördelad på tre olika mindre summor + den förmånsbestämda delen, vet inte varför.

Min fråga är, kan jag flytta samtliga dessa mindre Potter till exempelvis SPP fondförsäkring och samla dem i en pott istället, eller kommer jag fortfarande att ha en pott för Fora och en för Collectum? Kommer de olika potterna hos Collectum att samlas i en?

Vad jag har förstått är SPP fondförsäkring 100% aktiefonder fram tills 55 års ålder och sedan trappas en räntedel in. Detta känns bättre än att ha för stor räntedel med relativt lång tid kvar tills pension.

//J.O.

Inte säker att jag förstår dig helt rätt men gör ett försök. :slight_smile:

Har själv också intjänat tjänstepension både hos Fora och Collectum genom olika arbeten.

Varje arbete har genererat en ”pott” och det kommer man inte runt. Totalt har jag en pott hos Fora och tre hos Collectum (då jag haft fyra arbeten som genererat tjänstepension).

Har dock samlat det så att den halva delen jag måste ha som traditionell hos Alecta och den jag kan välja som fondförsäkring hos SPP.

Du kan även välja fonder själv om du inte vill ha det som är förvalt (sk entrélösning). Jag valde de olika geografiska fonderna (USA, Europa, Japan etc) hos SPP istället för global för att få ned avgiften. Observera att det är olika villkor (avgifter, ev utbud) som Fora resp Collectum förhandlat fram.

Med tanke på den långa tidshorisonten (30+ år) jag har tills pengarna kommer användas är aktiefonder (och fondförsäkring på pensionsspråk) i så stor utsträckning som möjligt att föredra. Får man ett behov av att säkra pengarna längre fram går det att justera till mer räntefonder.

Hoppas det hjälpt nåt :slight_smile: