Sammanslagning av olika tjänstepensioner

Jag har igenom åren haft olika anställningarna och därmed samlat på många olika tjänstepensioner som är samlade hos Skandia traditionell med små belopp per försäkring. Nu funderar jag över att flytta pengarna till AMF eller SPP fondförsäkring för att få bättre avkastning i längden. Är det värt att slå ihop de försäkringarna så att fyra blir ett ifall det är möjlig? Vad är vinsten/förlusten med det? Hade ni flyttat från traditionell till fondförsäkring med tanken att flytten kosta pengar? Jag har ganska många år kvar till pensionen och därför tänker jag att det löner sig. De befintliga försäkringarna har ganska mycket avgift idag…

Alla pensionsförsäkringar går inte att flytta, och avgifterna varierar.

Gå in på konsumenternas.se och läs vad som gäller för just dig.

Hej!

Utöver Nestor svar så vill jag tillägga att fondförsäkring är att föredra före traditionell försäkring, detta då du kan placera 100% i aktiefonder i en fondförsäkring som är den tillgången med högst avkastning på lång sikt om man kollar historiskt.
Tjänstepension är just ett pensionssparande som har en lång tidshorisont och där vill man då ta så hög risk det bara går för att ha möjlighet till en högre avkastning.