Köpläge för silver eller guld just nu?

Jag har lyssnat på alla avsnitten med Eric Strand. Jag upplever fortfarande att jag är lite osäker på vilket som har bäst köpläge just nu, silver eller guld? Silver verkar ju ha stigit, är det för sent att hoppa på tåget? Om det är 10 stationer, hur långt har då gtåget gått nu?
I sista avsnittet med Eric nämns att guld är billigt just nu, är det då bättre att rikta in sig på guld för tillfället?

1 gillning

Varför välja när man kan köpa båda?

Grundregel: köp guld för säkerhet och silver för avkastning

3 gillningar

Du har kanske hört om gold-silver-ratio? Jag tror Eric pratar om det i det sista avsnittet. Historiskt har detta varierat mellan 10 och 110. I mars 2020 var det 110 och guld var alltså 110x “dyrare” än silver. Det är historiskt rekord sedan 1900-talets början. I en preccious metals bull market brukar ration går ner och Eric nämner 20 eller möjligen 10 som riktvärde innan den bull market vi är i nu är över. Idag är vi mellan 60 och 70 så silver är fortfarande billigt i den bemärkelsen.

Samtidigt anses guld billigt nu i förhållande till all monetär-/fiskalpolicygalenskap som hänt de sista åren. Guld är nära sitt ATH. Och så har vi silver som är ca -50% från sitt ATH.

Jag kommer till slutsatsen att guld är ganska billigt och att silver är billigt. Men inget hindrar att man har båda. Silver är en industriell och monetär metall medan guld i huvudsak är en monetär metall. Så de har lite olika egenskaper om än snarlika.

Som försäkring kan man hålla fysiskt guld och silver. Som investering om man vill spela på prisutveckling har man mer hävstång med gruvbolagen. Även de bolag som utvinner silver (pan american, first majestic, fresnillo mfl) får upp en hel del guld så de ger en blandad exponering där.

För min egen del har jag ca 5% guld o silver (metall) och 15% silverbolag och 9 % guldbolag i mina investeringar.

Silvret klev iväg upp ordentligt förra året och har nu konsoliderat i ca 11 månader. Silver brukar röra sig häftigt så jag tror det är bäst att positionera sig i god tid för att inte missa nästa rörelse.

5 gillningar

Vore intressant att veta vad Eric Strand tycker om inflationsjusterat pris för silver och guld, där motsvarande ATH då skulle innebära en uppsida idag för silver på uppåt 10 ggr dagens värde.

Det jag börjar tänka på när jag ser någonting sådant är nog snarast en skepsis mot att uträkningarna bygger på rimliga antaganden. Om vi för skojs skull låtsas att allt tjafs om effektiva marknader åtminstone är en halvsanning, så känns en uppsida på 10 ggr värdet som att det kanske är någonting annat som är fel.

Ja jag tror inte heller på en sådan uppsida såklart. Frågan syftade till att väcka tankar: är det verkligen rimligt att se tidigare ATH som gräns för uppsidan? Vad baseras det på förutom historiska kurser? Om vi justerar för inflation blir ju siffran som du säger ganska orimlig. Eller?

Tack @Dunderklumpen för det utförliga svaret!
Jag har hört talas om detta guld /silver ratio men förstår det inte riktigt. Blir värdet högre desto lägre det går i ratio?
Om guld är nära sitt ATH hur kan den då vara billig?
Låter för övrigt mycket vettigt att äga både silver och guld!

Ratio är det engelska ordet för kvot, så det är alltså guld-/silverkvoten som diskuteras. Man tar helt enkelt priset på guld och dividerar med priset på silver.

Ration talar alltså om hur mycket dyrare guld är än silver. Just i dag är kvoten 68, vilket innebär att om du har tillräckligt med pengar för att köpa ett kilo guld kan du köpa 68 kilo silver i stället. Men man bryr sig inte om hur mycket ett kilo guld faktiskt kostar.

Som @Dunderklumpen skriver har kvoten varierat mellan 10 och 110 historiskt. Det gör att man kan spekulera genom att köpa billigt och sälja dyrt, åtminstone relativt sett.

Eftersom jag har svårt att att avgöra vad som är dyrt och vad som är billigt har jag valt att ha lika mycket guld som silver i min portfölj. Jag håller dessa andelar balanserade och om silver går upp säljer jag silver och köper mer guld, och tvärt om. (Lite förenklat eftersom de ingår i en portfölj med fler tillgångsslag.)

En annan variant vore att satsa allt på exempelvis silver, och så hoppas man att Eric Strand eller någon annan förståsigpåare kläcker ur sig att nu ska man satsa på guld i stället, och så gör man det. Den strategin passar inte mig, men skulle ge högre avkastning förutsatt att personen gissar rätt.

Det ska kanske tilläggas att man inte behöver ha just hälften guld och hälften silver som jag har i portföljen för att spekulera i ration. En siffra som nämns ibland är 2/3 guld och 1/3 silver, och det förväntas ge mindre svängningar i portföljen.

Guld-/silverkvoten säger egentligen ingenting om huruvida guld eller silver är billigt räknat i kronor, dollar eller någon annan fiatvaluta. Då får man i stället titta på exempelvis inflationen och andra parametrar.

2 gillningar

Det kan ändå vara billigt i förhållande till andra saker. T.ex. mängden pengar som skapades 2020, världens totala skuldberg, de största börserna i världen, räntemarknaden eller liknande.

USA:s skuldberg:
https://www.usdebtclock.org/

1 gillning

Just nu är växlingskursen mellan guld och dollar $1787 per Troy uns och silver och dollar $26,5. Guld/silver-ration är alltså 1787/26,5= 67,4. Om ration skulle vara 100 är silver relativt sett billigt och guld relativt sett dyrt. Om ration är 10 är silver relativt sett dyrt och guld relativt sett billigt. I mars 2020 var ration 110 och silvret alltså extremt billigt jämfört med guld.

Det är alltså bara ett mått på hur “dyrt” guld är i förhållande till silver. Det säger inget om hurvida guld eller silver är dyrt eller billigt i sig.

1 gillning

Hur man fördelar sina investeringar beror antagligen på vad man tänker sig för scenario framöver också.

Kul att ha en silverpeng i handen? Lite inflationshedge? Hyperinflation? Total systemkollaps och noll tilltro till centralbanken och kronan? Dystopisk postapokalyps?

Tror att @AuAgEric prognos för Silver var uppemot 100 USD/oz inom ett par år och att guldet vore inte orimligt med en fördubbling. Att något skulle ha 10 gångers uppsida har jag lite svårt att tro inom en rimlig tidsperiod.

Om silver ska bli fyra gånger så dyrt borde väl silvergruvor öka ännu mer.

Men jag är nöjd om jag på två år bara får de 300 % avkastning som silver förväntas ge. Det är trots allt en avkastning som det tar 20 år att få på aktiebörsen.

Det är för bra för att vara sant, och samtidigt för bra för att jag ska avstå helt. Man får FOMO om man lyssnar på Eric Strand.

1 gillning

Haha… Sant. :+1:

Så är det ju så klart. Jag försöker alltid påminna mig om att det finns fler “hussyner” än bara Erics… Men det är svårt… :joy:

Min egna personliga lösning är att ha lite av hans fond i portföljen och vara nöjd med att det får stå för vinsten om han har rätt. Men i övrigt hålla mig till min egen strategi.

3 gillningar

Ett mycket bra svar!

4 gillningar

Tack @bspastikern, @janbolmeson, @Dunderklumpen! Såå mycket lättare att fatta beslut när man har fakta som man förstår!

Tror ni man förlorar mycket pengar på att ha Precious Green (med förvaltningsavgift) och “guldet” där kontra till exempel Xtra Gold…

Nu var det alltför längesedan jag behövde använda huvudet för matte men jag tror du kan tänka såhär:

Avgiften (Z) för p green beror av avgiften (X) för guldet plus avgiften (Y) för de andra värdepapperen. Guldet har 0,40 viktning i fonden och de andra 0,60.

Z=X0,40+Y0,60

Lös ut avgiften för de andra (Y)

Y=(Z - X*0,40)/0,60

Om avgiften för p green är 0,88% (om du handlar den via SAVR) och du tycker att avgiften för guldet borde vara 0,2% (givet att du hittar en fond som kostar 0,2%) så betalar du egentligen inte 0,88% för de andra värdepapperen i p green utan

Y=(0,88% - 0,2%*0,40)/0,6 = 0,8%/0,60 = 1,33%

Så priset, eller förlusten, av att äga guldet via p green gör att du betalar 1,33% för aktiedelen i p green istället för 0,88%.

Då blir väl frågan -är det värt att betala 1,33% per år för aktiedelen eller kan du själv köpa andelarna i p green på annat sätt billigare (ja det kan du om du köper ~en gång per år)? Men i så fall, är det värt det extra jobbet med att hålla reda på de 12 bolagen och ombalansera mellan dem när det behövs? Och om du ska månadsspara mindre belopp, kan du då köpa för mindre än 1,33% per år? Knappast eftersom du måste betala courtage varje gång.
Fördelen med en fond är att du kan investera små belopp ofta utan att bli uppäten av courtageavgifterna.

Nån annan får gärna hoppa in o kommentera. Det var som sagt ett tag sedan huvudet behövde hålla på med matte.

1 gillning

Precious Green är ju som du säkert känner till en annan produkt, med 40 % guld och 60 % ”grönsaker”.

Om du köper exempelvis Xetra-Gold på Avanza eller Nordnet behöver du betala courtage, växlingsavgifter samt spread både vid köp och försäljning, vilket du slipper med Precious Green. Mellan tummen och pekfingret borde dessa kostnader vara ungefär lika höga som Precious Greens avgifter under ett år. Så slarvigt räknat borde en ETF vara bättre om man ska hålla guldet längre än något år, förutsatt att man når upp till minimicourtaget.

Problemet är hur man ska värdera grönsakerna i Precious Green. Om man egentligen är ute efter guldet blir det lite påtvingat, och det kanske går att hitta billigare gröna fonder. Och hur gör man om man senare vill sälja guldet och inte grönsakerna?

2 gillningar

Ett köp i guld eller silver är en diversifiering med förhoppningen att priset ska öka.

Under 1980-talet och 90-talet sjönk guldpriset 80% enligt grafen i denna länk:

Som diversifiering i en livstidsportfölj är guld ändå bra, även om det kan sjunka årtionden när börserna stiger.

1 gillning

Du får exponering mot både silver, guld och andra metaller genom AuAg Silverbullet, eftersom gruvbolagen i fonden stöter på både det ena och det andra när dom bryter.

2 gillningar