Kort sammanfattning om guld

Hej,

Har skrivit en kort artikel om hur jag ser på guld som tillgång,

Något jag missat eller ni känner saknas?

1 gillning

Tack för en bra artikel! :slight_smile:

Det fundamentala för mig med guld är ” gold is no ones liability”.

Jag tänker också att där är en makrodrivkraft i guld efter att ha jobbat många år i Asien. Där betraktas man som idiot om man inte har guld som smycke och/eller mynt/tackor. Detta ligger djupt i många av de asiatiska kulturerna och även med ett ökat välstånd så har inte guldet tappt i dragningskraft som i västvärlden, snarare tvärt om.

Om vi då tänker att 3+ miljarder asiater får det bättre och bättre i sina tillväxtekonomier så ser caset för ökad guldsparande rätt bra ut, som jag ser det :slight_smile:

Alltid kul att ta del av takar om guld. Svårt att säg om du missat något. För mig hör guld hemma i en diversierad förmögenhetsförvaltning. Guld har varit relevant som betalningsmedel i tusentals år och i slutändan det som alla andra betalningsmedel mäts emot.

1 gillning

Precis, själv har jag haft guld som en del av min portfölj i 15 år. Inte för att jag är en renodlad gold-bug men mellan 5-10% så som det vanligen rekommenderas i andra länder. Guld är förvånansvärt kontroversiellt i Sverige :slight_smile:

1 gillning

När man söker på Bitcoin får man upp…

2 gillningar

Men det är ju sedlar också :rofl:

Ja just det Guld :scream:

Har inte så stor inblick i det asiatiska psyket men jag vet att Kina och Indien är stora retial konsumenter! Ska hålla ett öga på denna data under åren som går.

Tack!

är väl samma sak som pensionssparande!

Sverige har haft en väldigt stark/stor stat sen andra världkriget. Att förespåka guld är ju lite som att ge långfingret till staten… kan vara det som ligger till grund.

Jag är nybörjare så min fråga kan vara dum men om jag inte frågar då vet jag inte svaret.

Kan det inte vara svårt att sälja guldet i portföljen i framtiden?
Till exampel, ETFS Physical Swiss Gold (GZUR)

Jag tackar för ditt svar.

Hur menar du? man säljer en ETF precis som en aktie säljs, det finns bid/ask hela tiden då börsen är öppen.

Tror inte det. En del Asiatiska länder har större och starkare stat än Sverige, tex Kina. Men visst det är svårt att sia om vad som påverkat. Jag upplever åtminstone det som mer kontroversiellt här.

Alla investeringar innehåller en viss risk. För guld är det möjligtvis att man under en period inte kommer åt att handla med ETFen men det är samma för alla tillgångar.

Sen finns det ju en risk i att banken som förvarar guldet får problem, men så är det ju med aktier/ränta också med en risk att företag och stater får problem. Personligen upplever jag risken med guld ETF som mindre än i en aktie.

De som är oroliga för sådant kan dela upp innehaven i flera delar tex Phys Swiss Gold och Xetra Gold. En del går så långt att man vill ha guld i egna händer men dit har jag inte kommit … än :slight_smile:

Pensionssparande är en del av förmögenhetsförvaltningen. Därav att jag jobbar för flyttbar pensionsförsäkringar till Avanza el. Liknande. Då går det att ha en del guld.

1 gillning

Tror det har varit och fortfarande i viss mån är mer stigma att inte lita på staten i Sverige… man litar inte på alla som är stora och starka!

“Gammel bankerna” har börjat komma ikapp Avanza och Nordnet … Savr och Alpcot drar på andra hållet…tror de kan få det jobbigt

Ja du har en poäng i det att Sverige är den ”goda staten” som man ”ska” lita på. Så är det inte mycket i Asien … :thinking: … möjligtvis Singapore undantaget. Men å andra sidan är guld inte stigmatiserat där ändå. Äh, jag blir inte klok på det men tycker att svenskar borde ha en liten del av portföljen i guld, stigma eller ej :joy:

1 gillning