Rapport från World Gold Council: "The relevance of gold as a strategic asset"

Satt och förberedde inför morgondagens intervju med Eric Strand och trillade över följande rapport “The relevance of gold as a strategic asset - European Edition” från World Gold Council. Det är ju naturligtvis en partsinlaga eftersom den kommer från en branschorganisation, men det gör ju den inte mindre läsvärd. Ett riktigt bra perspektiv på guld som balans till alla som tycker att guld t.ex. inte har en naturlig avkastning och inte har en roll i en modern portfölj.

Gillade framförallt denna sidan som är en bra sammanfattning:

Gold benefits from diverse sources of demand: as an investment, a reserve asset, a luxury good and a technology component. It is highly liquid, no one’s liability, carries no credit risk, and is scarce, historically preserving its value over time.

Gold can enhance a portfolio in four key ways:

  • generate long-term returns
  • act as a diversifier and mitigate losses in times of market stress
  • provide liquidity with no credit risk
  • improve overall portfolio performance.

Our analysis illustrates that adding between 3% and 11% in gold to an average European investor’s portfolio over the past 20 years would have resulted in higher risk-adjusted returns.

Gold is long considered a hedge against inflation and the data confirms this. The average annual return of nearly 12% since 1971 has outpaced the European consumer price index (CPI).

Gold also protects investors against extreme inflation. In years when inflation was higher than 3%, gold’s price increased 15% on average (Chart 4). Over the long term, therefore, gold has not just preserved capital but helped it grow.

Notably too, research by Oxford Economics shows that gold should do well in periods of deflation.14 Such periods are characterised by low interest rates, reduced consumption and investment, and financial stress, all of which tend to foster demand for gold.

3 gillningar

Bara börja övertyga @Lysa :wink:
Guldet är enda som håller mig borta från Lysa.

1 gillning

Intervjuade LYSA inför söndagens avsnitt. Patrik var svårflörtad när det gällde gulder. Tyvärr. :cry:

1 gillning

absolut, mätt från den absoluta botten 2001 har guld varit en fantastisk investering, men 20 års perioden innan var inte lika rolig.

från toppen 1981 hade man 26 år utan avkastning innan det började hända grejer.

Hur kommer nästkommande 20 års period se ut?
(Jag har lite guld i portföljen för säkerhets skull :slight_smile: )


1960-1980

4 gillningar

Ja, problemet med guld är att det är lite knepigt utifrån ett avkastningsperspektiv. Men att ta data från år 2000 är klassisk data-picking vad gäller guld tyvärr. Svårt att välja ett bra datum att ta ifrån dock eftersom det är så extremt volatilt som synes på grafen. Aktier är ju också volatila, men inte på samma sätt som guld.

4 gillningar

Jag tycker att rimligt datum att börja jämföra guld från är 1971, eller?

Problemet är ju vad man väljer som referens. Är det inte @AuAgEric som brukar säga att tex räkna guld i SP500 istället för USA.

1 gillning

Försöker minnas när guld släpptes fritt, var det 1971? Borde inte guldpriset påverkas av att just det hände så att man borde vänta lite innan priset hunnit harmonisera sig?

Som man brukar säga. Att äga Aktier långsiktigt är Guldvärt.:joy::+1::tada:

1 gillning

Behövs verkligen guld i portföljen? Tror dom allra flesta klarar sig bra med räntekonto + 100% global indexfond

1 gillning

Nej, guld behövs inte. Jag skulle dock börja lägga in det när portföljen närmar sig runt 1M i storlek för att man då kan balansera och investera med något mindre courtage och man börjar behöva vara lite mera defensiv och det faktiskt ger en bättre riskjusterad avkastning i små mängder. Det skyddar dessutom när resten av portföljen hamnar i blåsväder.

Med mindre än 1M i portföljen skulle jag personligen undvika investeringar i guld.

3 gillningar

Har ett par Msek i portföljen men tycker fortfarande inte jag ser några övertygande anledningar att investera i det. Har känts som en ren prisspekulation varje gång jag köpt det förut. När dessutom Småspararguiden, Lysa, Ben Felix m.fl. Inte tycker det hör hemma i en portfölj så tycker jag det blir ännu mer svårmotiverat att hålla det.
Och dessutom får man ju ändå exponering mot bolagen som utvinner guld via indexfonder.

5 gillningar

Bättre riskjusterad avkastning samt lägre drawdown är inte tillräckliga argument?

Men är man tveksam ska man nog hålla sig ifrån det då det alltid är svårt att hålla kvar vid tveksamheter, som guld faktiskt är, om man inte är övertygad om värdet av det i portföljen.

1 gillning

Finns ingen naturlag som säger att det behöver vara så i framtiden mig veterligen. Dessutom finns det ju räntor som haft bättre okorrelerande fördelar i mot aktier historiskt, som tex din favorit långa amerikanska statspapper.

Det som gör det absolut svårast att hålla är att förväntad avkastning på tillgångsslaget baseras helt på vad någon i framtiden ska vara villig att betala.

Finns ingen naturlag om att något behöver vara på något sätt alls. Guld kan ha högre avkastning än aktier 10 år framöver och guld kan gå minus 10 år framöver, ingen vet.

Historiskt har dock guld statistiskt höjt den riskjusterade avkastningen. Ingen vet vad som kommer hända i framtiden.

Jag har faktiskt 0% långa amerikanska räntor i min portfölj just nu. Anledningen är att jag har fastigheter med lån vilket gör att jag skulle bli alltför exponerad mot höjd ränta om jag la till även långa räntor.

Japp, jag har lite svårt för detta också. Men på sätt och vis blir detta sant även för aktier. Men jag har också funderat på att ta bort just guldet, främst för att det inte riktigt finns något bra säkert, billigt alternativ att investera i det samt att utgången är oviss. Dock har jag tänkt samma sak om Emerging markets men har i slutändan valt att behålla bägge för tillfället.

2 gillningar

Ja och nej skulle jag säga, visst det finns 20 årsperioder där aktier avkastat 0, det kan hända i framtiden också. Människor kan ju i framtiden vilja sluta jobba och istället odla sin mat hemma i sina trädgårdar och leva off-grid helt utan konsumtion, då skulle alla företag gå under och aktier bli värda 0 :slight_smile:
Men jag ser det som ett troligare scenario att företag och ekonomier kommer fortsätta växa, och att människor kommer vilja investera i företagen för att få tillgång till utdelningar.
Kan inte se samma scenario framför mig gällande guld dock, guld kommer alltid bara vara just guld, och vara värt vad någon annan är villig att betala.

4 gillningar

Intressant. Som jag ser det så är det just eftersom vi inte vet vad som händer i framtiden när det gäller inflation, konflikter, med mera, som gör att det är viktigt att diversifiera inte bara inom tillgångsslag, men också mellan tillgångsslag.

Håller med om att guld delvis är “bara guld”, men det har viss industriell användning, centralbanker ser fortsatt nytta, samt att i många länder t ex i Asien används det som sparande med fortsatt hög efterfrågan.

Precis som med aktier så finns det perioder då guld haft dålig värdeutveckling, men det finns en väldig lång historik av en god diversifieringseffekt. Min slutsats är att jag kommer fortsätta att ha guld som en liten del av min totala portfölj, inte minst då jag upplever att osäkerheten framöver är ganska stor

Jag ser inget fundamentalt i guld som bekräftar att det i framtiden ska vara en räddning för portföljen vid varken vid inflation eller konflikt. Vad menar du “med mera” är?

Den industriella användningen för guld är verkligen mikroskopisk i förhållande till mängden guld i världen.

Ser inte varför jag ska äga guld bara för att centralbankerna har det i sina valv. Jag äger ju indirekt redan alla världens valutor genom global indexfond. Om någon centralbank behöver rädda sin fia genom att äga guld så må det så vara. Ser det inte som någon anledning att äga guld.

Blir ju tyvärr bara en prisspekulation att miljarder asiater plötsligt ska börja investera i guld, dom kan ju lika gärna välja att köpa aktier?

Varför allokera dom där 5-10% till guld när du kan köpa en global indexfond?

1 gillning

Själv är jag nöjd med mina guldhalsband liggande i en birålåda inkl. vigselringen. :joy::+1:. Det är så mycket jag gillar guld :joy::joy::rofl::+1:.

1 gillning

Historisk sätt så är det är negativ korrelation mellan guld och aktier. Jag tror att det kommer att fortsätta, och att jag kommer att få en bättre riskjusterad avkastning med guld i min portfölj. Det är såklart upp till dig att välja annorlunda baserat på din tro och riskprofil.

1 gillning

Är inte korrelationen närmare noll än negativ? Hade korrelationen varit negativ hade guldet varit mindre intressant enligt min mening då de finns andra instrument att nyttja för att nå den effekten.

2 gillningar