Korta och långa räntefonder

Hej på forumet.

Nån som har nåt tips på valutasäkrat alternativ till SEB korträntefond usd samt SEB korträntefond eur?

Har även letat efter långa valutasäkrade räntor i eur och usd men tycker utbudet är skralt.

https://www.morningstar.se/Funds/Quicktake/Overview.aspx?perfid=0P00001D9V&programid=0000000000

https://www.morningstar.se/Funds/Quicktake/Overview.aspx?perfid=0P00000MD5&programid=0000000000

Har själv letat men inte heller hittat några alternativ utanför Sverige. Är exponeringen långsiktig lär dock valutaeffekten spela mindre roll.

Kollar man kursdata på avanza under 20 år så är det ju upp 56% på eur och 66% på usd.
Men ändå, märkligt med utbudet. Finns säkert men antagligen jättedyrt. Typ Pictet, Allianz, Fidelity osv.Inga svenska produkter till överkomligt pris.
Tycker att om SEB har korträntefonder enl. ovan så skulle dom ju kunna ha amerikanska och europeiska obligationer, men icke.
Nån som har nån åsikt.
Äger idag Amf långränte, IKC avk. Spiltan högränt. men vill utöka.
Har också köpt på mig ovanstående korta räntefonder.

Studera kursgrafen en gång till, och jämför gärna med en graf som visar historisk utveckling sek/dollar. Som du kommer märka så är det fr.o.m. 2014 och framåt som merparten av de 66 procenten kommit. Fem år är inte långsiktigt.

Notera även att tidigare uppgångar (m.h.a. stärkt dollar i förhållande till sek) följts av en återgång till något slags medelvärde. Som sagt, valutautveckling är på sikt ett nollsummespel.

Kollar man kursdata på avanza under 20 år så är det ju upp 56% på eur och 66% på usd. En del av den är såklart pga valutauppgång.
Men ändå, märkligt med utbudet. Finns säkert men antagligen jättedyrt, typ Pictet, Allianz, Fidelity osv.Inga svenska produkter till överkomligt pris.
Tycker att om SEB har korträntefonder enl. ovan så skulle dom ju kunna ha amerikanska och europeiska obligationer, men icke.
Nån som har nån åsikt?
Äger idag räntor i form av Amf långränte, IKC avk. Spiltan högränt. men vill utöka.
Har också köpt på mig ovanstående korta räntefonder.

Ett alternativ, men som är medellånga obligationer, är AMF Räntefond Mix som bara har 20-25% Sverige och resten globalt. Valutasäkrad i sek.

Jag har AMF Räntefond Mix för långa räntor och Handelsbanken Euro Ränta och SEB Korträntefond C USD -LUX för korta.

Vad menar ni egentligen med valutasäkring?

Korträntefonden du nämner handlas i dollar.
Ex. skulle fonden gå upp en viss procent men dollarn ner lika mycket så blir ju utfallet av fonduppgången noll procent.
En valutasäkrad fond slipper det problemet. Går fonden upp så är det upp som blir även om dollarn går ner. Eller vilken valuta det nu gäller.
M.a.o. så fungerar en ej valutasäkrad fond lite som en hävstång.

Ja jo ok. De är jag med på men kanske inte varför man ha vill det? Blir det inte bara dyrt i avgifter?
Eller är tanken att spekulera i att kronan kommer Stiga i värde?

Jag tycker ju att man ska ha många olika valutor i sin portfölj för riskspridning…

@Kalle2: Valutarisk föreligger ifall du sparar för att i framtiden konsumera i svenska kronor men även en valutamöjlighet. Jag är ju en av dom som tror på fortsatt försvagning av SEK mot stora valutor som EUR och USD i och med handelskrig och förmodligen lågkonjunktur inom några år. När det sedan börjar ljusna efter en dålig konjunktur kan jag tänka mig att äga SEK igen.

@Filip, Jag tror precis som du på både kort och långsikt. Det är viktigt för Sveriges ekonomi att hålla nere priset på svenska produkter iochmed att mycket går på export. Men jag tror inte man ska ägna sig åt valutaspekulation (som ju valutasäkring är… ) bättre att sprida riskerna och äga lite av varje.

Nu har jag en fråga… AMF Räntefond Mix är alltså valutasäkrad mot SEK? Det har jag nog missat.
Jag trodde värdeökningen (3.5% i år) berodde på att svenska kronan försvagats men det kanske beror på nåt annat? Fallande räntor t ex…

“Fonden är en räntefond med en genomsnittlig räntebindningstid på mellan 2 och 12 år, som investerar i räntebärande värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar och på konto hos kreditinstitut på de globala räntemarknaderna. Tillgångarna ska vara denominerade i amerikanska dollar, brittiska pund, svenska kronor och euro. Fonden ska använda valutaderivat i syfte att helt valutasäkra fondens innehav till svenska kronor.”

Kalle2, har du inte svaret i fondfaktabladet som du citerar? D.v.s. “Fonden ska använda valutaderivat i syfte att helt valutasäkra fondens innehav till svenska kronor.”

Björn, Jo. Jag vIlle bara dubbelkolla att jag förstog det på rätt sätt.

En fond som gått mig helt förbi är Spp global företagsobligation. Den tänker jag putta in en slant i. Billig är den också.

https://www.morningstar.se/Funds/Quicktake/Other.aspx?perfid=0P0001D913&programid=