Risk med 100% AMF Räntefond Mix i räntedelen?

Ser inte vad den större poängen att ha antingen AMF Räntefond Lång eller sparkonto i räntedelen. AMF Räntefond Mix har avkastat runt 2,4% per år därmed passar den i ISK. Under 2008 finanskrasch gick globala statspapper med 10,9% som följer citigroup world government. Man kan anta att Mix något följer detta index och därmed anta att den här fonden kommer prestera stort positivt under en börsnedgång (negativ korrelation). Så vad är det man förlorar med att enbart ha denna fond i räntedelen? Den har presterat 2,4% per år, och vid en börskrasch kommer den antagligen prestera ännu bättre. Varför ska man ha räntefond lång?

Tänker t.ex. 60% länsförsäkringar global indexnära och 40% amf räntefond mix.

1 gillning

LF Global + AMF Räntefond Mix är vad jag brukar rekommendera. Mix är klart bättre än Lång då den har lägre landsspecifik risk och större andel statsobligationer (70%). Lång har mest företagsobligationer/krediter. Fördelen med Lång är att den har starkare negativ korrelation mot just svenska börsen. Har man mycket svenska aktier kan den vara OK. På kort sikt 3-5 år har den även lägre valutarisk (eller upside/downside risk).

2 gillningar

Fast om Lång har en starkare negativ korrelation med ett Sverige index än global innebär väl att det antagligen kommer prestera bättre än Mix under nedgång. För att Sverige index är starkt korrelerat med global men svänger ännu mer. Det vill säga om MSCI World minskar med 57% så verkar det troligt att Sverige index sjunker närmare 70% och AMF Räntefond därmed ökar ännu mer än Mix. Fast kanske riksbanken sänker räntan likartad vid 57% nedgång som 70% och därmed så syns det inte i avkastning.

AMF Räntefond Mix verkar vara valutasäkrad dock? Eller varför anser du att den har lägre valuta risk?

Tror jag kommer köra på AMF Räntefond Mix. Vad tror du om man ska konkurrera om bostäder i Sverige, bör man ha Sverige Index i portföljen eller inte? Lysa antar ju att man konkurrerar om bostäder med människor som kör allt i enstaka aktier på den svenska börsen/sverige index.

Beror på hur din portfölj ser ut. Svenska obligationer komplementerar svenska aktier o.s.v.

Lång har ingen valutarisk eftersom innehaven är 100% SEK. Mix är 1/4 USD, GBP, EUR och SEK. Mix är ungefär en ”globalfond” för obligationer. Lång är ”total bond market” fond för Sverige. Mix är valutasäkrad (vilket är bra), men du är fortfarande beroende av kronans köpkraft.

Vad gäller Lysas argument om bostäder gäller det s.k. home bias. Jag förhåller mig skeptisk till argumentet och känner inte till någon empirisk data som stödjer påståendet. Optimera portföljen efter önskvärd risk och sparhorisont istället.

1 gillning

Har också funderat kring detta! Någon mer som har en åsikt kring att ha 100% AMF Räntefond Mix i räntedelen? Just nu har jag räntedelen på sparkonto med 0,8% ränta, men vid nästa krasch skulle det nog kännas bättre att ha allt samlat på ISK för att få en helhetsbild på portföljen.

1 gillning

Jag har försökt fundera på detta…jag är långt ifrån någon expert på räntefonder, men jag har svårt att se att det finns någon specifik risk, fonden är helt enkelt väldiversifierad över tillgångsslag med låg risk.

1 gillning

@Veno

Om du har Avanza kan du gruppera ihop sparkonto med dina isk för att få en samlad bild. Avanza har ju samarbeten med några nischbanker som ger lite ränta.

@ramagon Det låter smidigt, men jag har Nordnet…