Korta räntefonder i andra valutor

Hej,

 

Jag undrar vad du tycker om kortaräntefonder i andra valutor. Det är ju ett sätt att investera i valutan.

 

Var passar dess fonder in i rikatillsammansfilosofin? De är ju på något sätt en försäkran för när Sverige går sämre än resten av världen relativt sätt.

 

//Mats

Sverige bedriver för närvarande en extrem lågräntepolitik. Riksbankens ränta är lägre än motsvarande ränta i både USA och Euroland. Utländska placerare undviker därför den svenska kronan, eftersom man inte kan få någon vettig avkastning. Kronan sjunker därmed i värde och utländska valutor stiger i värde.Huvudscenariot är: Förr eller senare lär Sverige få krypa till korset och höja räntan. Kronan kommer då med automatik att stärkas och placeringar i utländsk valuta att minska i värde.

I politiken och på valutamarknaden kan allt hända, så det är fullt möjligt att scenariot är fel, åtminstone på kort sikt. Ovan beskrivna händelseförlopp kan ta åratal. Du skall dock vara starkt medveten om att gör du slag i saken, så ökar du din risknivå i stället för att minska den.