Kvalificerade optioner - vad ska man tänka på?

Hej,
jag är anställd på ett bolag där jag som anställd har rätt till kvalificerade personaloptioner.

Jag har rätt till optioner för en viss summa: X

Jag får rätt till dessa optioner enligt en trappmodell:
År 3: Rätt till 60 % av optioner värda X
År 4: Rätt till 80 % av optioner värda X
År 5: Rätt till 100 % av optioner värda X

Optionsprogrammet statuerar att värdet på optionerna kan komma att ändras berorende på en bolagsvärdering som kan komma att ändras genom investeringsrundor och annat.

Vad kan vara värt att tänka på?

Självfallet är optionerna sjukt övervärderade (och blir värda mer över tid) eftersom de investeringsrundor vi går igenom innebär att bolaget är värt hur mycket som helst men det kanske är en annan fråga?