Lågkonjunktur

Hej Jan! Tror du Sverige är påväg in i en lågkonjuktur? Om detta skulle hända hur skulle stockholmsbörsen bete sig tror du?

Nu är jag inte Jan, men ger mig på ett litet svar ändå.

Förr eller senare tar ju alla högkonjunkturer slut. När vet dock ingen. Den som säger det gissar bara, eftersom det beror på så många olika faktorer.

Lågkonjunktur och börsnedgång hänger ofta ihop. Men inte säkert de kommer exakt samtidigt. Många börsbolag är ju också verksamma över stora delar av världen, och påverkas inte självklart av lågkonjunktur i Sverige