2019 års börsuppgång

Hej Jan

Kan du inte göra ett avsnitt eller del av avsnitt som analyserar 2019 års börsuppgångar.

Jag tycker det vore intressant att diskutera hur mycket av börsuppgången som vi kan härleda till att marknaden börjar anpassa aktievärderingarna till den “nya låga räntenivån” som nu allmänt börjar accepteras att den kommer råda för lång tid framöver. För det är varje fall min gissning att det faktum att många nu börjar acceptera den tanken med låg ränta under lång tid framöver har gjort att aktiemarknaden gått upp. De andra påverkande faktorerna spelar ju också så klart in (vinster/konjunktur/världspolitik/finanspolitik osv).

Så om mitt antagande stämmer. Vilken P/E-tals nivå kommer marknaden acceptera i en framtida lågräntemiljö. Är det dagens nivå, eller kommer P/E talen öka ytterligare?

 

Hej Kristian!

Varje gång börsen har börjat dra iväg och marknaden börjar ”acceptera den nya standarden”, då har det historiskt varit dags att vakna upp.
Den ”nya ekonomin” är här har vi hört förut, visst nu pratas det väldigt mycket om att räntan ska stanna på låga nivåer, men vi har sett låga nivåer förut och det kan gå snabbt ur dessa också.

Men till din fråga så håller jag helt med om att aktiemarknaden har boostats upp av den låga räntemiljön och att man tror att den ska stanna här nere, men kommer den att göra det? Skulle den inte göra det har vi en lång väg ner i värderingar framför oss!

Hej Robin
Jo, håller med dig, “den nya ekonomin är här” och “det är andra värderingsprinciper som gäller nu” har vi ju varit med om förut.
Hade dock varit intressant att se på historien gällande när/om denna låga räntenivå inträffat tidigare utan att det varit rejäl lågkonjunktur eller depression.
När var långa räntor så låga som idag samtidigt som ekonomin utsikter ser förhållandevis stark ut, och hur värderade man då aktiemarknaden? (Gissar att det inte inträffat, eller?)

Vad jag vet så har det aldrig inträffat i Sverige att vi har såhär låga räntor och fortfarande högkonjunktur, vid högkonjunktur så brukar räntor vara betydligt högre, detta för att kunna stimulera när väl vi går in i en lågkonjunktur igen.
Just nu boostar vi ekonomin med låga räntor under en högkonjunktur, inte konstigt det går bra för företagen.

Hej!

Jag kan inte förutspå framtiden mer än någon annan, men om man tittar bakåt tycker jag inte att börsen har rusat direkt. 2019 var väldigt bra, men ser man på tre år är det upp 30 % ungefär, vilket är en rätt så normal utveckling historiskt sett.

Sedan håller jag med om att en oväntad räntehöjning skulle kunna orsaka ett stort börsfall.