Långsiktigt sparande / pension

Hej!
Jag har sedan en tid tillbaka sparat enligt fyra hinkarsprincipen. Har nu majoriteten av mina pengar i en 60/40 portfölj i LYSA, ca en femtedel av den summan i 100% aktier i LYSA, Utöver detta ca 10% av kapitalet i lekhinken. Månadssparar i mellanrisk- och passiva hinken (då jag kan spara ganska mycket nu ville jag komma igång med långsiktigt sparande även att min mellanriskhink inte är “full”). Investerar i lekhinken om jag får pengar över i slutet av månaden.

Det jag funderar på är mitt långsiktiga sparande. Jag är nu 29 år. Det jag vill spara till är pension på lång sikt och ev. saker som sommarhus, gå ner i tid etc. också på lång sikt. Skulle ni rekommendera att man delar upp det långsiktiga sparandet i en “pensionshink” och en “annat långsiktigt sparande-hink” eller att man har dem ihop? Om uppdelat: hur skulle ni fördela sparandet i de olika hinkarna (mellanrisk, passiva hinken, pension, lek)?

Tack för tankar och förslag!

MVH,
Ida

Tror de flesta ser fördelar med fler konton, det blir så kallad “mental bokföring”.
Endel har flera lysakonton. Ett konto med 60/40 fördelning och ett annat med 70/30.

Jag tycker du är ung som tänker på att “pensionsspara”. Om man pensionsparar privat tycker jag det är lite fel att separera i ett pensionskonto som man inte rör förrän man går i pension. Du kan ju se alla besparingar som en förmögenhet som du förvaltar tills du går i pension.

Många pensionärer har en villa eller lägenhet som är fullt betald när de går i pension.
Kan man inte räkna en villa på X antal miljoner utan lån som ett pensionskapital?

Mitt ISK/KF tänker jag inte på som pensionskapital.
Jag tänker bara på det som en förmögenhet som skall växa och förvaltas tills jag blir gammal.

2 gillningar

Ungefär när i tid skulle det vara aktuellt att använda det långsiktiga sparandet för konsumtion? Svårt att ge förslag utan den vetskapen.

Ser egentligen vad skillnaden mellan ”pensionsspar” och ”långsiktigt sparande till jag blir gammal” är, om jag ska vara ärlig. Jag hade kört det i samma ”hink”