LF global indexnära & spp aktiefond global

Hej!

Kan någon bättre vetande förklara varför fonderna halkat efter index så pass på slutet? (Jag jämför med dj world index, hoppas det är rätt.)

Du har jämfört fonderna med fel index.
Så väljer du rätt globalindex

LF Global Indexnära följer MSCI World,
SPP Aktiefond Global följer MSCI ACWI.

 

Eller menade du varför MSCI World och ACWI har på sistone gått sämre än DJWI? Det enkla svaret är att bolagen som ingår DJWI har gått bättre. Vad det beror på kan inte jag svara på. Kan ha något att göra med corona?

 

What Is the Global Dow?
”The Global Dow [DJWI] is an equal-weighted stock index. It is composed of the stocks of 150 top companies from around the world as selected by Dow Jones editors and based on the companies’ long history of success and popularity among investors. The Global Dow is designed to reflect the global stock market and gives preferences to companies with global reach.”

Som Tale redan nämnt är DJ World Index till att börja med fel jämförelseindex, men ett viktigt fenomen du upplever just nu är dollarförsvagningen.

DJ World Index, liksom många andra ledande index, är noterat i USD. De senaste tiden har vi sett en kraftig försvagning av USD gentemot SEK.

När du tittar på DJ World Index på exempelvis Avanza är det Indexet räknat i USD, men Länsförsäkringar Global Indexnära och SPP Aktiefond Global är noterade/omräknade i SEK.

Utveckling senaste månaden:

  • MSCI WORLD +2,36 % (USD)
  • MSCI ACWI +2,21 % (USD)
  • DJ World +4,40 % (USD)
  • USD -4,73 % (SEK)
  • Länsförsäkringar Global Indexnära +1,01 % (SEK)
  • SPP Aktiefond Global +1,00 % (SEK)
Siffrorna ovan går inte riktigt ihop sig, vilket skulle kunna bero på vilken dag som redovisas. Det är någon dags släp i fondernas redovisning, och sidorna jag hittat informationen på kanske också släpar efter lite hit och dit. Och börserna skuttar runt lite från dag till dag. Möjligen finns det någon annat fenomen inblandat också. Men man ser ändå principen.

Om man tänker sig att ett fiktivt index i USD som gått ±0 % senaste månaden skulle en fond i det indexet, som handlas i SEK, alltså ha gått -4,73 % SEK på grund av att en USD inte längre är lika mycket värd räknat i SEK.