LF global indexnära VS DJ world index

Med risk att vara korkad…

LF globalindexnära ska följa världsindex, hur kan det komma sig att fonden på ca 8.5 år har överträffat DJ World index nästan 2.5 ggr (250 vs 105 %)? Effekten att fonden med råge överträffar index kvarstår även om man tittar på kortare perioder ( t ex 1 år, 3 år, 5 år)

Den ska följa “MSCI World Total Net Return”, hur ser det ut då?

1 gillning

Just det, det stämmer. lyckas inte hitta det jämförelseindex i Avanza-appen dock

Mina gissningar:

  • DJ World Index inkluderar tillväxtmarknader, som underpresterat senaste åren.
  • DJ World Index verkar ha +8000 innehav. Large-cap har gått bättre än small-cap senaste åren, iaf i USA som är majoriteten i indexet.

DJ World Index är antagligen inte heller återinvesterande, så bolagens utdelningar ingår inte i indexet.

3 gillningar

Ställde liknande fråga i annan tråd, så länkar in.

1 gillning

Ah! - Valutaaspekten är antagligen huvudförklaringen till den stora skillnaden.
Eftersom US$ ökat mot SEK sedan 2013 har naturligtvis index mätt i $ gått sämre än motsvarande fond mätt i SEK. 2013 kostade en dollar ungefär 6,50 kronor. Idag är den värd över 9 kronor.
Tack @axr för den förklaringen.

2 gillningar