Likvidation av AB

Hej

Någon som har erfarenheter av likvidation av AB?

Jag ska inte likvidera något bolag men ska räkna på vad som blir över, alltså beräknat skiftesbelopp.

Vad bör jag tänka på? Fallgropar?

I en enkel värld så antar att det är så enkelt som tillgångar - skulder med osäkerhetsfaktor i realisering av materiella anläggningstillgångar och lager. Stämmer det?

Låter rimligt. Det jag kan komma på är att man skulle missa de skulder som uppstår i.o.m. längre löpande avtal, typ hyresavtal, lån eller abonnemang. Om man nu avser en frivillig likvidation och inte en konkurs. :slight_smile: