Logik eller hype bakom aktiekurser?

Hej!
Har idag gjort mitt livs största och troligen bästa aktieaffär allt tack vare tips från GodaTider. Köpte Integrum i början av hösten för ca 20kr/st och såldec det mesta idag på 71kr. Tror visserligen att aktien kan stiga framöver, men när jag säg att den gått från ca 20% av mitt investerade kapital (redan det väldigt agressivt) till närmare 50% tyckte jag att det var dags att “tagga ner”.
Nu till min fundering. Finns det någon logik kring aktiernas kursrörelse, eller är jag bara dum och okunnig och bör hålla mig till fonder? Vid flera tillfällen har Integrums aktiekurs stigit när det kommit goda nyheter, för att bara ett par dagar senare backa igen. Senaste dagarna har kursen stigit oproportionerligt mycket anser jag, eller ligger det något generellt positivt bakom nyheter som att “de ska överklaa tillväxtverkets återkrav” och riktad emission där utspädningen är ca 12% och rabatten var 6%? Eller handlar allt bara om små hypar där nyheter lockar till sig köpare vilket driver upp kursen?

1 gillning

Ja, kortsiktigt tror jag definitivt att det blir en “nu kommer kursen stiga, hoppa på innan det blir för sent” och sedan hämtar folk hem den kortsiktiga vinsten. Sedan prisas den goda nyheten långsamt in på rätt nivå. Det vill säga, visst finns det en logik så tillvida att företag som går bra över tid kommer långsiktigt att få en bra kurs.

Men sen är ju inte marknaden helt rationell kortsiktigt heller. Den kan t.ex. reagera negativt på att man inte når tillväxtmål men istället stärker sina marginaler och finanser. Det vill säga, kursen påverkas ju på tillgång och efterfrågan. Om marknaden värderar tillväxt högre än lönsamhet och bolaget inte levererar tillräckligt med tillväxt kanske efterfrågan minskar och utbudet ökar, trots att bolaget går bra.

Sen är ju detta förenklat, aktiekursen påverkar ju även av marknaden i stort, omvärldsfaktorer osv. ditten, datten och plutten. Det är komplext i sin helhet och inte alltid helt logiskt eller rationellt.

3 gillningar

Över tid hänger “alltid” kurs (pris) och värde (bolagets inneboende värde, eget kapital, EV eller hur man vill definiera det) ihop. Under kortare tid kan pris och värde ha så svag koppling att man kan under om det finns någon koppling överhuvudtaget. När bolag handlas till PE=1000 kan man resonera som så att det tar ungefär 1000 år innan bolaget tjänat in pengar för att motsvara sin aktiekurs. Ändå händer det gång på gång. Ändå köps de aktierna för att köparen hoppas på att de ska gå att sälja till någon annan som vill betala ännu mer för dem.

På kort sikt är det andra saker än värde som spelar roll. Bolaget ger en fantastisk årsrapport -kursen går ner, för marknaden trodde på en jättefantastisk årsrapport. Centralbanken i USA meddelar att inflationen är under kontroll och att de har verktyg för att hantera inflation -guldet sjunker trots att guldet hade samma egenskaper idag som igår. Någon upptäcker att storfräsarna har blankat ett bolag -redditgänget pumpar upp kursen och utlöser en short squeeze så kursen flyger till månen. Värdet i bolaget är oförändrat.

Det finns hur många saker som helst som påverkar kursen på kort sikt och kursen kan ligga långt över eller långt under bolagsvärdet i flera år beroende på vad Mr Market är på för humör.

Men på lång sikt hänger pris och värde ihop. Ett bolag som började med ett varuhus och efter 30 år har 200 varuhus på jorden yta kommer att ha en market cap som avspeglar den utvecklingen.

Men det finns ändå de som är duktiga på att orientera sig fram i det som för de flesta ser ut som en random walk. Att Buffett har haft tur i 70 år eller att Peter Lynch inte är en skicklig investerare tror jag dock inte på. Marknaden är visserligen effektiv. Men inte så effektiv att det inte går att bli en skicklig trader/investerare.

Just hur det ser ut för Integrum har jag ingen aning om!

Grattis förresten till storvinsten :smiley:

4 gillningar

Varför äger du bolaget? Om man inte vet varför så kan det vara ganska jobbigt när kursen hoppar upp och ner tänker jag och är då också svårt att förstå varför den rör sig som den gör.

1 gillning

Tja, grunden till att äga aktier i ett bolag är väl en tro på att aktierna ska öka i värde. I Integrums fall gick jag in under tiden de väntade på PMA-godkännande från FDA och att deras produkt är unik och revolutionerande på marknaden. Min förvåning uppstod när marknaden knappt höjde på ögonbrynen när de presenterade en , i mitt tycke, bra årsrapport medan en nyemission fick kursen att rusa 25% på två dagar. Men det är väl som svaren innan säger att på långsikt hänger aktiekursen och företagets värde ihop, medan på kort sikt behöver det inte finnas någon direkt korrelation.

2 gillningar

Aktier stiger när människor köper dem, sjunker när människor säljer dem.
Människor agerar inte alltid lika på fakta i ett bokslut, ibland irrationellt.

Jag tycker att din fråga handlar om när man ska rebalansera ett innehav. Här är en uppsats som räknade ut optimal rebalansering på historiska data för Helsingforsbörsen:
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=-2540&pid=diva2%3A830443&c=1&searchType=SIMPLE&language=sv&query=Rebalancing+helsinki&af=[]&aq=[[]]&aq2=[[]]&aqe=[]&noOfRows=50&sortOrder=author_sort_asc&sortOrder2=title_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all

1 gillning