Min investeringsportfölj - feedback

Hej

Sitter och pillar mycket på hur jag skall lägga upp min investeringsportfölj. Det är en variant på Globala barnportföljen. Sparhorisonten är minst 20+ år, men att det kan kan göras deluttag under denna tid.

Resonemang

20 % guld
o Som hedge mot aktierna. Tror på det Eric Strand beskriver att en portfölj med 10-25% guld
presterar bättre över tid.
o Som inflationsskydd.
50% globala aktier med fokus på att följa index till låg avgift.
30 % twist, med syfte att avkasta bättre än med bara 80% global indexfond
o Jag har satt en gräns på att varje enskild twist skall vara minst 10 % av portföljens total annars är
det lätt att man lockas in i en massa olika investeringar p.g.a. FOMO och då riskerar alla twister
att till slut bli en ”omständlig globalfond”
o Jag bedömer att det finns en tydlig megatrend att de 11% av väldens börsvärde som
tillväxtmarknaderna står för kommer att växa snabbare än globalt index och över tid utgöra en
större andel. I min enkla värld betyder detta att globala index kommer att behöva omvikta, då
kommer globala indexfonder att sälja bolag som vuxit långsamt och köpa in sig i bolag som vuxit
fort. Detta ger att jag vill vara överviktad mot denna del av aktiemarknaden och på så sätt ta del
av mer av tillväxten. 15 % av hela portföljen ger 18,75 % av aktieandelen en överviktning på ca
70%. (Kanske lite stor risk)
o Småbolag är en annan faktor jag ser är underrepresenterad i de globala indexfonderna men där
forskningen till viss del stödjer att det över tid finns än snabbare tillväxt än i de globala indexen
(större bolagen). Detta ger att jag önskar ha en andel av dessa i min portfölj för att ta del av
denna utveckling. Här saknar jag dock referenser till hur stor andel av det totala börsvärdet i
världen som utgörs av småbolag. Tycker också att det är svårt att hitta fonder med rimliga
avgifter.
o Home-bias är något jag känslomässigt får ihop men inte logiskt. Skulle vara skönt att få till men
inte nödvändigt.

Detta ger 2 alternativa portföljer som jag inte kommer längre med. Tar gärna feed-back på portfölj uppläggen, fondvalen och på mitt resonemang.

Portfölj A Avg. %/aktier
50% LF Gl ind. 0,22 62,50%
15% Avanza EM 0,29 18,75%
15% Plus små. Sv ind 0,43 18,75%

20% Xtra Gold* 0,3

100% 0,278

Portfölj B Avg. %/aktier
50% LF Gl ind. 0,22 62,50%
15% Avanza EM 0,29 18,75%
15% SHB Gl Småbolag 0,71 18,75%

20% Xtra Gold* 0,3

100% 0,32

Ny insättningar sker eventuellt i annan ETF p.g.a. avgift. Flytt inte aktuellt i dagsläget p.g.a. courtage och valutaavgifter.