Negativa skatter?

finns det något land idag som pratar om negativa skatter?

Alltså att företag får betalt av skattebetalarna för att flytta sin verksamhet till det aktuella landet i syfte att sysselsätta befolkningen?

 

Hur mycket skulle vi Isf vara beredda att betala för att få jobba? 15 gånger årslönen?

Jag menar att om tillräckligt många företag bestämmer sig samtidigt för att skattesatsen är för hög och arbetskraften är för dyr i ett land och flyttar. Och arbetslösheten ökar i landet så mycket att det måste vidtas drastiska åtgärder.

Då är knappast detta knappast första åtgärden…

Man sänker bolagsskatten. Har man en valuta som är kopplad till Euro eller USD så är valet lätt. Låt den flyta fritt.

Det vargenom att SEK blev en flytande valuta som hjälpte oss på 90-talet. Att betala pengar till utndska företag för att de skulle flyta hit var inget alternativ. Statsfinanserna var nog risiga ändå.