Nordnets nakenblankning

100 Mille böter, men hur mycket tjänade de? Hur mycket bonus fick de bankanställda?

Så länge det inte finns personligt straff och betalansvar vid uppsiktigt regelbrott kommer galenskaperna fortsätta.

Vad tycker ni, ska de som utfört/missat/blundat det få straff? Ska VDn få sluta utan fallskärm?

Använder själv Nordnet och är jättebesviken på dom…

Vad är skillnaden mellan detta och en polis som bryter mot reglerna i sitt tjänsteutförande?

2 gillningar

Vad innebär nakenblankning?

”Med nakenblankning menas en blankning utan täckning.

För att få utföra en blankning av en aktie krävs att personen som blankar har lånat aktien eller har vidtagit alternativa åtgärder som leder till en liknande rättslig verkan, har avtalat om att låna aktien eller i övrigt har en definitivt verkställbar fordran som innebär en överföring av äganderätt av motsvarande antal värdepapper så att en avveckling kan ske samma dag. Nakenblankning innebär att säljaren vid tidpunkten för blankningen inte har lånat värdepappret eller försäkrat sig om att det kan lånas.”

https://www.fi.se/sv/marknad/investerare/blankning/

1 gillning