Om finansiella produkter och räntor

Jag fattar inte riktigt… (ganska lång fråga sorry)

Det finns en massa finansiella produkter. De är konstruerade på krångliga sätt som ingen vanlig sparare förstår. Det kan finnas risker som rör konstruktionen.

Ett exempel: AVA Guld vs Xetra Gold

Frågor:

Om indexfonder:

Det talas om “index bubblan”. En del av risken verkar vara att vissa indexfonder inte äger aktierna “på riktigt”. Det finns bara en konstruktion som gör att man speglar värdet av indexet.

Gäller detta några av våra “standard” indexfonder, typ de som ingår i rika tillsammans portföljerna/Lysa?

Om räntefonder:

Det talas om hur tex AVA Guld är en sämre produkt än Xetra Gold. Xetra Gold äger faktiskt guld. AVA Guld är mer av en pappersprodukt. Oftast inga problem men det finns risker i tider när man kanske behöver “guldet” som mest.

Är de långa stats-ränte-fonderna i Rikatillsammans portföljen att jämföra med Xetra Gold? Dvs äger jag amerikanska och europeiska statspapper när jag äger fonderna? (Som att fonden faktiskt har “pappret” i sitt “valv”)

Europeiska stats-räntor sägs vara negativa. När staterna lånar pengar får de typ betalt för att låna ut. Räntan på ett lån beror ju dock på löptiden. Ett lån på lång tid innebär ju högre ränta. Är de långa räntorna, på 20-30 år, alltså också negativa?

Vad jag förstår är det stora institutioner som köper dessa lån av stater. De kan tex vara reglerade att göra så? Jag tänker att pensionsfonder och så har en massa regler kring sig tex. Eller vem är det som vill låna ut och betala för det?

Men när jag köper en stats-ränte-fond är det på en andrahandsmarknad tänker jag. Vad är räntan då? Om jag tittar på fonderna med stats-obligationer ser jag bara ett pris som fluktuerar. Men vad är den underliggande räntan i förhållande till priset? Jag söker alltså något som liknar P/E-talet för räntefonden. Man får ju utdelning på dessa fonder så den aktuella (senaste) utdelningen i förhållande till priset borde väl kunna vara utskrivet, eller haf jag missat var det står?

Räntefonderna ger ju faktiskt en utdelning. Statsobligationer i dag sägs ha minusränta. Hur fungerar det i en fond som dessa, om de inneboende statspapperna skulle har minusränta i framtiden?

Jag undrar också om det inte finns ett tak för värdet av obligationerna. Alltså det är en sak om motsvarande nyutgivna obligationer har en lägre, men positiv ränta. Men om dagens negativa ränta sjunker, finns det inte en gräns där -5 % ränta är lika oattraktivt som -10 % (bara hittepå-siffror). Att värdet på obligationerna stiger vid räntesänkning bygger väl ändå på att någon faktiskt vill äga obligationen med den högre räntan? Funderar alltså på om lång-ränte-delen i en permanentportfölj faktiskt fungerar i en minus-ränte miljö?

Alltså om jag i dag skapar en rika-tillsammans-portfölj, finns det verkligen en uppsida i de långa räntorna?

Fonder brukar skriva ut om de har syntetisk replikering (derivat som efterliknar index) eller fysisk (äger underliggande värdepapper)

LYSA och Jan brukar vad jag minns rekommendera emot syntetisk replikering så om du har de rekommenderade fonderna borde det vara lugnt.

De riktigt långa räntorna brukar inte vara negativa, men det finns sannolikt undantag.

Räntefonderna äger ju en mängd olika obligationer som alla har olika ränta och löptid. De handlar aktivt med dem för att upprätthålla fondens mål avseende genomsnittlig löptid/ duration.

Avkastningen från obligationer har i huvudsak två komponenter, ränteintäkten och prisförändringar pga förändrad ränta. I en lågräntemiljö spelar prisförändringarna mycket större roll än intäkterna från ränteutbetalningarna. I högräntemiljö tvärtom.

Det är klart att det finns en begränsning av uppsidan när räntan går ner. Men vart går gränsen? För 20 år sedan kunde ingen föreställa sig negativa räntor. De långa räntefonderna kommer sjunka i värde om räntan ökar. Men då köper vi dem billigt när vi sätter in och när vi obalanserar. Rika Tillsammans portföljen är så väl diversifierad så jag är inte orolig pga räntefonderna.

Men jag skulle inte ha en portfölj med bara aktier och obligationer. Men det är ju bara min åsikt.