Ombalansering hos Lysa

Hur ofta sker ombalansering av tillgångsslagen på ett ISK hos Lysa så att den följer den valda fördelningen i alla fall någorlunda?

Så här står det på deras webbsida: “Lysa ombalanserar tillgångarna på ditt Lysakonto när den faktiska fördelningen under fem bankdagar i rad avvikit mer än ± 3 procentenheter från din målfördelning.”

Det går alltså inte att säga hur ofta det kommer ske men tillgångslagen kommer alltså inte avvika för mycket för länge.