Lysa ”ombalansering”

Hej alla. Jag överväger att lägga in mitt riktade pensionssparande i ett Lysa-konto. Dock har jag funderat och frågat mig för hur kontot beter sig vid större förändringar i aktiemarknaden. Jag har fått svar att en ”rebalansering triggas när investeringen avviker +/- 3% från målfördelningen under fem bankdagar”.

Kan man betrakta detta som en bra metod? Det betyder ju vid ett större ras så kommer det automatiskt puttas in mer pengar från räntedelen till aktiedelen successivt och automatiskt. Och motsatt vid återhämtningen. Spontant så känns det inte som man optimalt utnyttjar momentumet. Jag är självklart medveten om svårigheten att perfekt tajma, men tänker mig att 3% är en ganska snålt tilltagen gräns.

Ni som kan mer än mig - tänker jag helt galet? Det tänkta sparandet är således väldigt långsiktigt (30 år typ) så räntedelen är ju såpass liten att det kanske kvittar att fundera på…

Hej!

Citat från Jans artikel om ombalansering av Nybörjarportföljen:
“Syftet är att både återställa risknivån i portföljen samtidigt som man kan passa på och förenkla den.”

Hoppas det kanske ger lite klarhet i varför ombalanseringen sker som sådan!

Tack Elin för ditt svar! Dock är jag med på anledningen till varför man ombalanserar - frågan är mer om det finns anledning att tycka att Lysas modell med automatisk ombalansering vid “endast” 3% avvikelse är bra eller suboptimalt?

Jag förstår inte vad som är problemet? Ju snabbare ombalansering, desto bättre är det väl.