Oscar Björklund från LYSA hälsar på för att prata om räntor | Vad ska vi ta upp?

Beror på vad du köper för företagsobligationer, finns bolag med olika kreditvärdighet, som i princip anger hur stor risk det är att låna ut till dom. Oavsett vilket så har du alltid större chans att få tillbaka pengar du lånar ut till ett företag än att äga aktier i företaget vid konkurs, så krockkudde effekten finns, även om det är mer ”krockkudde effekt” att tex låna ut pengar till staten.

Tips på bra läsning om företagsobligationer:

Men för att krångla till det ytterligare så finns det bolag som är säkrare att äga aktier i än bolag det är att låna ut pengar till också. Tänk typ svenska bankaktier vs HY-räntor i utvecklingsländer.

Som jag förstår det så förväntas fortsatta räntehöjningar framöver. Varför skulle man köpa räntefonder (inkl LYSA Räntor) när man vet att räntan med stor sannolikhet går upp snart? Då minskar väl värdet på räntefonderna?

För att räntemarknaden redan prisat in riksbankernas förväntade höjningar av styrräntan.

Nej inte nödvändigtvis. Värdet minskar när marknadsräntan ökar, något som tex skulle kunna hända om det skulle komma in oväntat höga inflationssiffror som inte marknaden prisat in, för då kommer antagligen riksbanken tvingas höja styrräntan mer än förväntat.

1 gillning

Kom på en fråga till.

  • Vad anser de om FRN-fonder? Alltså fonder med rörlig ränta? Borde inte dessa passa bra när ränteläget är lite osäkert? Dessutom tänker jag att korrelationen mot aktier är mindre med obligationer med rörlig ränta än med traditionella företagsobligationer?
1 gillning

Gränsen på att skattemässigt på plus på ISK ligger väl vid en avkastning på knappa 3 procent. Vi är väl där nu på bostadsobligationerna.

Låter ju rimligt, tänkte inte riktigt hela vägen…! :slight_smile:

Fråga på temat men till forumet:

Detta sägs för AMF Räntefond Mix:
“Fonden ska använda valutaderivat i syfte att helt valutasäkra fondens innehav till svenska kronor.”

Om man inte vill ha något sådant, dvs man är inte intresserad av SEK, men har Avanza, finns det något bättre alternativ för liknande räntefond ? Om man måste ha valutasäkring, så bör det vara EUR.

Det finns ett fint utbud av börshandlade fonder (ETF) på Avanza, exempelvis denna:

Personligen kör jag en mix av räntor i SEK, EUR och USD i en av mina portföljer för att balansera valutarisken.

1 gillning

Vad anser han om diversifiering av olika räntepapper? Vad jag förstått är räntepapper mycket mer korrelerade mellan varandra än aktier (då alla följer styrräntan ändå)

Intressant. Den du länkar investerar alltså i US obligationer, fast i Euro ? Som det ser ut borde det gå att sätta in EUR till ett Avanza EUR konto och investera i denna utan valuta kostnader ?

Den innehåller även statsobligationer i europeiska länder, men US Treasury dominerar.

1 gillning

Första inlägget på RT, hej!

Jag vill följa upp på det Aen skriver.

Räntefonder är utifrån min förståelse långt mer komplexa än aktiefonder i det att olika typer av räntefonder kan ha olika syften. Exempelvis kanske du vill ha kortare räntefonder i ett mer defensivt sparande och rejält långa i ett långsiktigt.

Avanza verkar köra högre andel korta(re) räntefonder på de kortsiktiga / defensiva portföljerna (auto 1-3) och nästan uteslutande långa räntor i de mer långsiktiga / offensiva portföljerna (4-5). Den långa räntedelen är Captor Iris Bond-fonden som kör med någon slags hävstång/derivat för att simulera en lång räntefond vad jag förstår. AMF räntefond lång framstår som medellång vid jämförelse.

Jag är rädd att Lysa idag kör en mellanmjölksmodell med sina räntor som inte är anpassad till vad en långsiktig investerare är förtjänt av - sett till att

  1. Den långsiktiga avkastningen är högre på långa räntefonder
  2. Långa räntefonder visar lägre korrelation till börsen och minskar volatiliteten i en tex 60/40 portfölj mer än korta räntefonder (se diskussionen i separata räntetråden).

Frågorna till Oscar:

  • Vilken typ av investerare är räntedelen till för? (Kortsiktiga eller långsiktiga)?
  • Har ni funderat på att anpassa räntedelen utifrån investerarens tidshorisont (som Ava Auto)?
    ** Vad är argumenten för / emot?

Just nu är Lysas universallösning med räntedelen lite av en dealbreaker för mig, men jag blir gärna motbevisad!

11 gillningar

Om det finns planer på att ha bolån för sina kunder likt Avanza har.
Varför Lysa gick så bra (100% aktier) jämfört med olika världsindex, men det kanske hade med valutan att göra?

Jättebra och intressanta frågor Birger!

Kan meddela att vi spelade in idag och fick med den absoluta majoriteten av frågor. :slightly_smiling_face:

Avsnittet publiceras nästa söndag - blir två avsnitt.

15 gillningar

När ni pratar räntedelen i ens totala sparande (oavsett vilken hink) menar ni verkligen att man ska ha det på ISK?

1 gillning

Oj, önskar att jag hade sett detta i tid, du skulle såklart ha hälsat honom att de måste lansera en APP för helsike :joy:

1 gillning

Nej nej, keep it boring!!

2 gillningar