Överskott och pension i aktiebolag

Hej,

Jag och en kollega har sedan några år tillbaka ett aktiebolag ihop.
Vi har tagit ut lön upp till brytpunkten varje år och tagit ut maximal utdelning enligt huvudregeln. Överskottet har vi sparat i bolaget i en kapitalförsäkring och köpt indexfonder, detta är vårat pensionssparande.

Vi är nu oroliga över att kapitalet är oskyddat vid en ev. stämning/konkurs. Skulle gärna vilja ha era kloka synpunkter på nedanstående funderingar:

 1. Hur skydda befintligt kapital?

  • Låsa kapitalförsäkring med pensionsutfästelse? För/nackdelar, kan detta skydda kapitalet vid
   konkurs/stämning? Går den att häva om vi skulle vilja komma åt kapitalet tidigare än “pensionsålder”?
  • Skapa var sitt holdingbolag och föra över befintligt kapital samt framtida överskott till dessa? Är detta ekonomiskt försvarbart?
 2. Vad göra med framtida överskottskapital/pensionssparande?

  • Är det värt att skaffa tjänstepension på grund av medföljande sjukförsäkring och premiebefrielse?
  • Avdragsgill privatpension eftersom att vi ej har tjänstepension, är detta värt?
  • Endast fortsätta spara i KF.

Vet att det finns några liknande trådar men jag hittar ingen som behandlar just dessa två frågor då vi är två stycken delägare.

Med direktpensioner (DP) kan ni skydda kapitalförsäkringen mot eventuell konkurs. Fördelen med DP är även att de går att häva och återföra till bolaget om så skulle behövas.

Nu vet jag inte vilka belopp det handlar om i ert fall men handlar det om större belopp hade jag personligen övervägt att skapa holdingbolag istället. Då kan respektive ägare investera kapitalet hur han/hon själv vill. Driften för ett holdingbolag är inte särskilt hög och det borde många gånger vara ekonomiskt försvarbart.

Fördelarna med tjänstepension/pensionsförsäkring är just premiebefrielse och sjukförsäkring. Samtidigt är den klart största nackdelen att man låser sitt kapital. Åldern för tidigast uttag (idag 55 år) kommer sannolikt att höjas framöver. Pensionsgruppen ville höja den till 62 år för en tid sedan. Även skatten för uttag kan försämras. Har man valt att istället spara i en företagsägd KF (antingen som direktpension eller inte) har man utrymme att reagera på framtida skattepolitiska beslut. Något som jag lägger mycket värde i som företagare.

Med det sagt har jag ingen egen erfarenhet av att pensionsspara som delägare så det finns säkert någon annan som kan dela med sig av sina erfarenheter.

Tack för svaret Robert. Har du koll på om det är möjligt att ha varsin direktpension när det finns flera delägare? Isåfall kanske det kan vara något för oss då det inte handlar om enorma summor.

Kan det vara en idé att kombinera sparandet i KF med en mindre TJP just för att få sjukförsäkringen och premiebefrielse?

Jag känner inte till detaljerna och vågar därmed inte svara. När jag gjort min research har jag endast utgått från min situation som ensam ägare. Sjukförsäkringar och premiebefrielser är inte så intressanta för mig eftersom jag är mindre känslig för inkomstbortfall.

Dyker det inte upp fler svar kanske det kan vara en idé att kontakta en oberoende rådgivare. Jag är själv intresserad av svaret kring sjukförsäkringen och premiebefrielse för en mindre TJP.