Pensionssparande i eget aktiebolag - Direktpension vs Tjänstepension

Meddelande från moderatorn
Stänger denna tråd och rekommenderar följande mer aktuella tråd:

Tjena Jan,

Vet att du precis som jag är aktiv företagare och bland annat driver AB. Har du bra koll på hur man bäst pensionssparar i AB?

Jag sitter och har redan jämfört en del. Bland annat t.ex. Ta ut lön och sätta i egen ISK för att ha pengarna olåsta gentemot tjänstepension där även bolaget får skatta ju.

Sen har vi KF i bolaget. Tänker man kan buffra pengar där och när man når 65 år då ta ut t.ex. i lön. För min del är det skönt att ha pengarna olåsta. Med KF får man inte glömma att det först är bolagsskatt sen in i KF.

Bollar gärna :slight_smile: Fortsatt trevlig påsk!

Mvh
Richard

Hej!

Man kan säga att allt är bättre än en traditionell tjänstepensionsförsäkring iaf.

Jag har både en företagsägs KF och Direktpensions utan försäkringsinslag

Lycka till!

 

Hej,

jag jobbar som oberoende investeringsrådgivare, bl a med just en del egenföretagare och har haft en del diskussioner på det här området. Är väldigt nyfiken på hur olika företagare tänker runt detta, så det skulle vara intressant att höra mer om hur ni resonerat för att komma fram till era lösningar.

Jag har inget facit. Min bild just nu är att det finns en mängd omständigheter som påverkar och det inte finns någon allmän lösning som är självklart bäst för alla.

Ett ganska vanligt tänkesätt är i alla fall detta:

 1. Börja med att ta ut lön så att du får maximal intjäning till den allmänna pensionen (knappt 41.400/månad 2017). Då har du också full SGI. Om detta betyder att du får ett överskott privat, spara det på ISK eller i KF (utan avgift!).
 2. Om bolaget fortfarande har vinst över: utnyttja det lågbeskattade utdelningsutrymmet enl 3:12-reglerna. Spara på samma sätt överskottet i ISK/KF.
 3. Titta på olika kompletterande pensionslösningar och/eller högre lön eller utdelning, beroende på behov och situation.
När det gäller direktpension vs tjänstepensionsförsäkring:

Direktpension verkar helt klart bra som komplement till en tjänstepension när pensionsavsättningar ska vara högre än 35% av lönen och därmed inte längre blir avdragsgilla.

Som alternativ till en tjänstepensionslösning är det inte riktigt lika enkelt. Där ser jag den främst som ett bra alternativ om man har relativt kort tid kvar till pensionen. Idag gör jobbskatteavdraget, den låga arbetsgivaravgiften för pensionärer och 3:12-reglerna att det framstår som en riktigt bra lösning de närmaste åren - men det kan förstås ändras, framför allt över längre tidshorisonter.

En lite mjukare synpunkt är att direktpensionen är beroende av att man orkar och vill fortsätta hantera ett AB så länge man vill ta ut pensioner från det. Alla vill, eller kan, inte det.

Det kan också vara svårt att hitta bra kompletterande försäkringsskydd till en direktpension.

Men, flexibiliteten som en direktpension ger är mycket bra.

Tjänstepension är mycket mindre flexibelt, men också väldigt mycket enklare att hantera, vilket faktiskt tilltalar många. Pengarna skiljs från bolaget och kan inte användas i verksamheten, på gott och ont, och blir inlåsta till 55 års ålder (också på gott och ont).

En fondförsäkring (utan avgifter) och med ett bra urval av fonder (typ Nordnet/Avanza) är absolut inget dåligt alternativ, framför allt inte om du har många år kvar till pensionen (den lägre årliga avkastningsskatten jämfört med en kapitalförsäkring påverkar mer över längre tidsperioder).

 

 

Henrik Tell

Effektiv Förmögenhetsförvaltning - https://effektivff.se

 

 

1 gillning

Hej Henrik!

Jag håller med om mycket av det du säger men en traditionell tjänstepensionsförsäkring ÄR ALDRIG mer förmånlig än tex Direktpension utan försäkringinslag eller att spara bolagsskattade pengar i en företagsägd kapitalförsäkring. Detta pga:

 1. Det avdragsgilla i en tjänstepensionsförsäkring du talar om innebär i praktiken att du byter bolagskatt på 22% mot särskild löneskatt på 24,xx% dvs en högre skatt. Du förbinder dig dessutom att framledes ta ut pengarna som just pension vilket beskattas högre än både aktieutdelning i bolaget och inkomst av arbete (vilket du med en direktpension utan försäkring helt bestämmer själv hur du vill plocka ut pengarna). Det går också alldeles utmärkt att upprätta juridiska dokument som skyddar direktpensionpengarna vid en ev konkurs i företaget.

 2. Inga som helst problem att skaffa kompletterande försäkringsskydd utan att ha tjänstepensionsförsäkring.

 3. Kan för min värld inte förstå varför det ska vara en fördel att “låsa” pengarna till 55års ålder i helt rigid och ekonomiskt ofördelaktig konstruktion som bara skor de som “säljer” in tjänstepensionförsäkringar.

Med vänlig hälsning,
Skägget

1 gillning

Hej,

mitt svar framstod kanske som lite väl negativt till direktpension, vill först vara tydlig med att det är en väldigt bra lösning med många fördelar för många.

Vill också passa på att betona att jag inte säljer försäkringar och har överhuvudtaget inga ekonomiska incitament att få pensionsförsäkringar att framstå som bättre. Mitt intresse är att hitta den bästa lösningen för varje enskild kund.

Fördelarna med direktpensionen är vi egentligen helt överens om så jag tänker inte belysa de ytterligare här. Det har även Johannes N gjort bra.

Det är egentligen bara en sak jag inte håller med om, att det ALLTID är bättre med direktpension än pensionsförsäkring. Detta kan man inte säga utan vidare för varje enskilt fall.

De viktigaste skälen till att pensionsförsäkringen kan bli bättre är alla relaterade till tidsaspekten. Och fördelarna för pensionsförsäkringen växer med den tid som kapitalet ska stå placerat innan det tas ut.

Skattefördelen vid uttag är stor idag men kan ändras. På säg 3-5 års sikt har vi relativt god förutsägbarhet, men vi vet inte hur skattesystemet ser ut längre bort, 10-20 år och längre. Visst är oddsen goda att direktpensionen fortfarande ser bra ut då, framför allt för att den öppnar för flera alternativa vägar att ta ut pengarna, men att säga att det helt säkert alltid blir bättre går inte.

Detsamma gäller förstås pensionsförsäkringen, även där kan ju skattereglerna ändras (och då är det mindre man kan göra åt det). Men det är en osäkerhet som i sig medför att du inte säkert kan säga att det ena eller andra alltid skulle vara bättre.

Om du har direktpension med kapitalförsäkring så kan skillnaden i avkastningsskatt mot en pensionsförsäkring också få stor påverkan över längre tidsperioder. Framför allt om räntorna stiger från dagens nivåer. Då blir skillnaden i avkastningsskatt ännu större och skillnaden i beskattning vid uttaget neutraliseras.

Alternativet att ha en direktpension utan kapitalförsäkring för med sig problemet att du inte kan göra omplaceringar utan att få realiserade vinster och beskattning på dessa. Helt ok om du är relativt säker på att sitta på samma placering under hela resan, eller bara göra små justeringar. Detta kan du säkert utgå från på kortare sikt, men på längre sikt kommer du troligen att åtminstone vid något tillfälle vilja dra ned risken i portföljen innan pensionen. Inte nödvändigtvis samtidigt som du börjar ta ut pengar eller har andra kostnader du kan kvitta reavinsterna mot.

Kanske hittar du också under resans gång bättre alternativ till de fonder eller andra värdepapper du investerade i från början. Då kan det kännas lite surt att inte kunna använda dessa utan vidare.

Även dessa problem ökar med en längre placeringshorisont.

Förvaltningskostnader för det du investerar i kan också ha påverkan (ökande över tiden, det också). Om du inte vill realisera vinster i förtid, och inte vill sitta på en ren aktie- eller ränteportfölj i din direktpension blir du hänvisad till blandfonder med relativt sett höga förvaltningskostnader. Om du gör en egen mix riskerar risknivån i portföljen att skifta för mycket åt fel håll över längre tidsperioder vilket kan behöva pareras med ombalanseringar. Aktieinvesteringar tenderar ju annars över tiden att dra ifrån ränteinvesteringar i en portfölj och därmed få en ökande andel i portföljen.

Samtidigt vill du själv sannolikt snarare minska risken i portföljen ju närmare pensionen du kommer.

Den årliga kostnaden för att hålla bolaget vid liv kan också behöva tas med i kalkylen, ofta är den inte det. Framför allt om du inte bedriver verksamhet i det utan enbart använder bolaget som pengapåse. Även effekten av den kostnaden ökar förstås med tiden. Om du gör allt själv är det en sak, men, återigen, det är inte säkert att du vill det. Inte heller säkert att du är kapabel att göra det, framför allt inte om det gäller pengar du tänkt ta ut när du börjar närma dig 75-80 och uppåt. Om du inte hanterar bolaget helt själv har du troligen en kostnad för bokföring och revision. Hur mycket slår det per år i procent av kapitalet?

Allt detta går förstås att räkna på för att försöka hitta en lösning som blir bäst under olika antaganden om skattesituation, avkastning, önskad portföljrisk, hur pengar ska tas ut mm. Men kalkylen behöver göras och hänsyn behöver tas till alla konsekvenser för att man ska kunna säga vad som är den mest lämpliga lösningen. Svaret kan bli det ena eller det andra eller en mix.

1 gillning

Hej Henrik.

Jag hör vad du säger. Som du påpekar kan ingen av oss se in i framtiden. För mig är det ytterligare ett argument för en så flexibel lösning som möjligt.

Allt gott,
Skägget

Du har några väldigt bra argument där Henrik!
Härom dagen bestämde jag mig för att göra om min pensionsportfölj for direktpensionen, från aktiv förvaltning till en globala barnportföljen strategi. Inser då att det blir vinst på värdeökningen nu eftersom det är motsvarande ett fondkonto.
En av de största fördelarna med direktpensionen är att kunna kvitta reavinstskatt mot kostnader, ex.vis lön vid uttag senare och därför vill man inte skatta under tiden såsom i ett ISK eller KF.

Så som nyligen upplyst tänker jag såhär.

 1. Jag närmar mig 40 år och kommer i 5-10 år till att fortsätta spara i en “Globala barnportföljen strategi” (90/10 eller 80/20 fördelning på aktier och fonder). Detta för att få så bra avkastning som möjligt då det fortfarande är en lång sparhorisont.

 2. Mellan 45-50 går jag över i en mer nybörjarportfölj och fördelar över mer och mer av nyinsättningarna i förhållande 50/50.

 3. Mellan 50/55 ligger nyinsättningarna mer i linje med att balansera befintlig portfölj mer åt rikatillsammansportföljen. Även om det blir i kontantdelen gör det mindre då sparhorisonten är ganska kort.

 4. När jag sedan vid 55 börjar ta ut min tjänstepension och ökar direktpensionen i motsvarande utsträckning (som jag beskrivit i mitt första inlägg) ligger insättningarna såsom punkt 3, balanserar min “rikatillsammansportfölj”.

 5. När den “riktiga pensionen” kommer kan jag då plocka ut pengar ur “rätt” del beroende på ekonomiskt läge. Har det presis varit en börskrash och aktierna sjunkit med 40% plockar jag ut pengarna från andra delar av portföljen (kontanter, obligationer etc.) Har aktiemarknaden gjort ett glädjeskutt plockar jag ut från aktiedelen (och säljer således på topp).

Förhoppningsvis har jag nog tillgångar i de olika delarna av portföljen för att kunna maximera uttaget i respektive del.

Jämfört med mitt första upplägg är jag nu ute på okänt vatten. Vad är bäst ur investeringssynpunkt. Ska man köra 90/10 (alternativt 80/20), ändra insättningarna utifrån ålder såsom nybörjarportföljen eller är rikatillsammans upplägget bäst från start?
Eller en “D, all of the above” som jag beskrivit i punkt 1-4 den gyllene medelvägen?

Ovanstående uttagsstrategi är långt från hugget i sten. Det är lätt att bli salig i sin egen tro men jag tror det är viktigt att sakligt kunna diskutera och på så sätt få nya infallsvinklar och idéer. Därför blir jag extra glad att jag skrev mitt första inlägg.

Ser fram emot era synpunkter! :slight_smile:

Intressant att följa tankarna.
Jag håller som bäst på att byta till direktpension men väljer på att köra via Fondmarknaden eller en KF i Nordnet.
Har jag fattat det rätt då att på Fondmarknaden så är det inga övriga kostnader men jag betalar vinskatt den dagen jag byter fond eller bara när jag plockar ut pengarna till pension eller tillbaka till företaget?
I Nordnet så är det ju i dagsläget kostnadsfritt förutom Magdalenas skatteavgift som även skulle kunna höjas i framtiden.

Känns som att om jag behåller fonderna och sällan byter, så är Fondmarknaden bättre, men om jag är mer aktiv så kan Nordnets KF bli billigare? Fördel Nordnets KF.

Vilka andra för och nackdelar kan det finnas? Kunde jag kvitta vinsten på fondmarknaden mot egen lön i framtiden, som är en kostnad för företaget, så är det ju i princip helt skattefritt? Där är det fördel Fondmarkanden.

Intressant med olika pensionslösningar!

Jag tänkte delge hur jag har gjort. Om det är rätt eller fel låter jag vara osagt men det är en lösning som jag är tillfreds med och som ger mig flexibilitet.

Jag började med tjänstepension vid LF i min enskilda firma som sedan några år tillbaka numera är AB.

Att låsa pengarna till en pensionsförsäkring är enligt mig helt förkastligt. Anledningarna till mitt påstående beror på två saker.
Det första (och den största orsaken) är att jag “first hand” sett hur en utmärkt pension blivit värdelös i fall av sjukdom.
En av mina föräldrar blev sjuk vid 55 års ålder och en god lön under många år skulle ge en utmärkt pension MEN tidigast vid 61. Dödsfall vid 60 gjorde att den pensionen aldrig kunde nyttjas. Att vilja sluta jobba men känna att man inte har råd är en jobbig sits, framför allt om man vet att pengarna egentligen finns där, men är låsta 6 år till.

Den andra anledningen är att den kvarlevande föräldern som vid 65 fick en god pension nu även fick kvarlevande pension och således får skatta bort onödigt mycket utan möjlighet att kunna påverka uttaget då “utbetalningsplanen” valdes då denne person var 61. Lyxproblem kan man tycka men varför skatta bort mer än nödvändigt?!

Må hända att jag är lite bränd av detta men med detta som bakgrund “tvingades” jag som relativt ung fundera på bl.a pensionen.

Jag har gjort på följande sätt. Jag har fegat lite och valt att har kvar min tjänstepension med tillhörande försäkring. Då får jag lön vid långvarig sjukdom, min familj får efterlevande pension om jag går bort och jag har betalningsbefrielse så jag får pensionsparande till 65 års ålder motsvarande 4,5 % av min lön (som en normal/min frus tjänstepension).
Jag tar ut lön strax under brytgränsen så jag har relativt bra föräldrapenning och SGI vid sjukdom.

Utöver detta sparar jag i Direktpension utan försäkring. Jag har de korrekta juridiska avtal som skyddar pengarna i fall bolaget går i konkurs.

 • Tjänstepensionen är avdragsgillt men det tillkommer en löneskatt på ca 24%.
 • Direktpensionen är ej avdragsgillt och ger därför en vinstskatt på 22% på det jag sätter av i direktpension.
Avsättningarna till direktpension är överskott och räknas som vinst. Det påverkar således inte resultatrapporten, bara balansrapporten. Same-same mellan direktpension och pensionsförsäkring alltså.

Den största fördelen med direktpensionen, som jag ser det, är att den ger full flexibilitet och frihet. Vill jag investera eller utöka firman har jag tillgång till pengarna. Vill jag ta aktieutdelning i morgon finns pengarna tillgängliga. Det känns skönt i fall av sjukdom eller andra tråkigheter.

När pensionen närmar sig är tanken att jag vid 55 års ålder ska börja ta ut min tjänstepension på så kort tid som möjligt. Samtidigt går jag ner i lön med motsvarande summa och sparar differensen (inkl sociala avgifter) in i min direktpension under tiden. När det sedan är dags för pensionen kommer jag börja plocka ut pengar från “direktpensionskontot”.

Om förutsättningarna ser ut som idag kommer jag ta ut 100´000 kr i lön. Då är arbetsgivaravgifterna ca 13 % (om jag kommer ihåg rätt). Skatterna är också tämligen låga på lön på ca 100´000 kr. Samtidigt ger detta ökad allmän pension med 18,5% så de första 100´000 kr blir således näst intill skattefria. Resten blir aktieutdelning.
Eventuell reavinstskatt på fonderna/aktierna jag säljer kan helt eller delvis kvittas mot kostnader i bolaget, ex.vis fall lönekostnaden.

På detta vis kan jag få ut maximal av de tillgångar jag förvärvat under åren.

Vad brukar du skriva Jan? :wink:

DISCLAIMER:
En del kanske skriker “skatteplanering” (läs skattesmitare) men faktum är att det är helt enligt regelverket.
Som jag ser det så är det nu jag får igen för alla år jag levt och andats jobbet 24/7. Det är nu jag får lön för alla timmar jag jobbade utan lön under mina uppstartsår. Det är nu jag får igen för att jag aldrig haft en enda sjukdag (hos FK) under mina år som företagare.

Jag vill påpeka att jag tycker det är viktigt att man gör rätt för sig och att allt går rätt till men jag vill samtidigt inte ge bort mer (till skatteverket) än jag behöver. Då ger jag hellre till välgörenhet.

Såsom jag ser det är det direkt olämpligt att enbart spara i en tjänstepensionsförsäkring om man har utrymme att spara mer. Nu hinner säkerligen reglerna ändras fram till jag ska gå i pension men med direktpension känner jag att jag har flexibiliteten som behövs för att anpassa mitt uttag på bästa sätt i förhållande till regelverk som gäller när jag går i pension.

Som Jan brukar skriva, Sharing is caring!
Detta är “min” lösning och mina tankar, hur har ni gjort?

2 gillningar

Amen!

Kunde inte skrivit det bättre själv.
Tror iofs arbetsgivaravgiften vid 66år ligger på 16,xx% men ändå.

Jag tycker Sverige är fantastiskt och jag älskar att betala skatt. Däremot ser jag inget skäl att skänka bort mer skatt än vad som är nödvändigt.

De som är heta på tjänstepensionslösningen kan även de med fördel välja Direktpension utan försäkring. Vill de vid 55år ta ut de pengarna som pension har man ju den möjligheten också.

Grymt inlägg!

Med vänlig hälsning,
Skägget

Glömde nämna att jag som grön egenföretagare också började pensionsspara i tjänstepensionförsäkring. Efter drygt ett år när jag hunnit läsa på lite kring olika lösningar avslutade jag mitt sparande i tjänstepensionsförsäkringen.

Alla de försäkringar och efterlevandeskydd som är kopplat till tjänstepensionlösningen kan man ordna ändå så av den anledningen behöver man inte hålla fast vid den som du gjort Johannes.

Sammanfattningsvis så hade jag vetat då det jag vet idag hade jag aldrig sparat mina pensionspengar i tjänstepensionsförsäkring.

Med vänlig hälsning,
Skägget

Jag kan också bara tacka för grymt inlägg. Kommer skriva en artikel av det här framgent. Tack Skägget, Johannes och Henrik för en värdig diskussion man ser på få andra ställen på nätet nu för tiden. Tack!

Är det någon som kan dela med sig av ett korrekt formulerat juridiskt avtal avseende direktpension?

Hej! Tack för intressanta inlägg. Johan frågade efter exempel på direktpensionsavtal och jag har själv kikat på det här: http://www.sipnordic.se/mt/direktpension/dp%20avtal%20grund.doc
Vet ej om det är korrekt men verkar i alla fall vara en bra start.

Tack för intressant information. Tar tacksamt emot information hur man tecknar försäkringar för direkt pensionen liknande dem som finns för tjänstepensionen.

Fråga till Johannes N:

I din redogörelse för planering av löneuttag på 100 000 nämner du att arbetsgivaravgiften är 13%.
Har för mig att arbetsgivaravgiften är 31,42%.
Hur har du kommit fram till 13%?

Låda

Birger, Johannes syftar på att arbetsgivaravgiften för pensionärer är 16,36%

Hej, knuffar upp denna tråden igen.

Jag är egenföretagare med aktiebolag och tjänstepensionssparar hos Folksam. (Kanske inte det bästa, men så var det när jag startade mitt företag för snart tio år sedan.) Jag funderar nu på att eventuellt komplettera med att aktiebolaget får starta ett fondsparande hos Lysa. Pengarna är tänkta att bli pension till mig och de ska inte tas ut förrän om en 15-20 år. (Jag tänker mig att upplägget antingen blir en 60-40 eller en 90-10 fördelning i aktier-räntor.) Är detta en bra idé när det gäller skatter och liknande som diskuterats tidigare i denna tråd? Tips mottages tacksamt. Och hur blev det @Jan Bolmesson, har du skrivit ett annat inlägg om detta, det här tråden har ju några år på nacken…
Tack för feedback,
Johanna

Hej. Jag har grottat mycket i detta sista tiden.

Enligt Nordnet (på telefon) så finns inga extra avgifter vid utbetalning av tjänstepension (TP).

Dvs om behållningen minskar 10.000 kr en månad under utbetalningen så får man 10.000 i pension. På detta kommer avdrag för vanlig inkomstskatt alt pensionsskatt som är likvärdig eller aningen högre.

På en direktpension (DP) dras den deklarerade vinsten av med beloppet som inbetalats till pensionen vilket kan vara bra map ratsit/eniro/alla möjliga, om jag förstått det hela rätt.

Men det stora problemet blir ju att under pensionsutbetalning från ABt så får du pension+24,26 % i särskild inkomstskatt som en kostnad, vilken du inte kan utnyttja om du inte har aktiv verksamhet (intäkter) i bolaget. Därmed blir det en massa trixande för att få denna intäkt. Tex att ha DP delvis eller helt och hållet på en vanlig Depå, med bristen att skatta 30% på all vinst. Det är fullt möjligt. Jag gjorde ett snabbt överslag och kom fram till att i en vanlig depå ägd privat eller ej, och med rimlig avkastning och rimlig statslåneränta (närmare 2% än 5% som jag sett folk skriva om) så fick jag fram att man behöver sitta på ett innehav i depån ungefär 15 år innan kostnaderna blir lika när man säljer. Puh nu kommer jag säkert bli tvungen att räkna ut det igen… OBS att du behöver ha icke utdelande fonder i depån till skillnad från utdelande aktier för att få detta att flyga. Så tänker jag i alla fall.

Allt detta förutsätter ju att inga regler ändras signifikant på 20 år iaf.

Kolla gärna upp det och säg till om jag missförstått något.

Edit: Nu läste jag om allt från ovan och förstår nog att Henrik visste om kostnad/vinst problemet men i det läget (de första två gångerna jag läste tråden) förstod jag det iaf inte. Jo, och givetvis kan man ju välja att ta lön för de första 100.000 kr varje år från DP. Tyckte faktiskt att det såg bra ut upp till 200.000 på pensionsuträkningen. Men då är vi där igen med att ordna intäkt att kvitta mot. Just nu tänker jag att köra max TP utan avgifter (0,04% i skatt), därefter KF (runt 0,65% i skatt) till största del men även lite i Depå bara för att se om man klarar av det :slight_smile: Att inte kunna byta alltså. För att senare år köpa globala/svenska aktiefonder utan utdelning i Depån. Och glöm inte, bara för att du tar ut pension från 65 så är ju inte sparhorisonten plötsligt 0 år! - Go Long!

Meddelande från moderatorn
Stänger denna tråd och rekommenderar följande mer aktuella tråd: