Premiepensionen: Pensionsspararna och pensionärerna 2020

Jag hade helt missat att Pensionsmyndigheten hade uppdaterat sin årliga rapport: “Pensionssparna och pensionärerna 2020”.

Som vanligt är key takeaways:

  • Passiv slår aktiv i PPM
  • De som aktivt valt att inte välja dvs har AP7 SÅFA eller AP7 Aktiefond har en högre median/genomsnitt
  • Majoriteten av alla är plus i PPM-systemet
  • De med mest pengar är mest aktiva (och fick bäst avkastning 2020 av anledningar förut diskuterade).

Inga nyheter för oss som hänger här således. Men ändå kul att nörda i lite statistik. :+1:

Tabell 1.1: Antal personer, genomsnittligt och sammanlagt värde i premiepensionssystemet

Typ Kön Antal personer Genomsnittligt värde, kronor Sammanlagt värde, miljoner kronor
Samtliga Kvinnor 3 837 500 190 100 729 383
Män 4 057 100 221 400 898 332
Samtliga 7 894 500 206 200 1 627 715
Pensionssparare Kvinnor 2 955 500 204 500 604 473
Män 3 214 000 233 600 750 909
Samtliga 6 169 500 219 700 1 355 382
Pensionärer Kvinnor 880 700 141 800 124 856
Män 842 100 175 000 147 403
Samtliga 1 722 700 158 000 272 259
Efterlevande utan egen premiepensionsförsäkring Kvinnor 1 300 40 700 54
Män 1 000 20 100 20
Samtliga 2 300 31 800 74

Figur 2.1 Genomsnittligt premiepensionskapital efter ålder och kön

Figur 2.2 Genomsnittligt premiepensionskapital efter år och kön

Tabell 2.3 Genomsnittlig årlig värdeutveckling för pensionssparare sedan inträde, i procent

Kön Samtliga Aktivt vald portfölj Inget aktivt val (förvalet)
Kvinnor 8,7 7,6 9,7
Män 8,6 7,8 9,3
Samtliga 8,6 7,7 9,5

Figur 2.8 Genomsnittlig årlig värdeutveckling för pensionssparare sedan inträde efter inträdesår

Figur 2.9 Fördelning av genomsnittlig årlig värdeutveckling för pensionssparare sedan inträde

Figur 2.10 Fördelning av genomsnittlig årlig värdeutveckling för pensionssparare sedan inträde, inträdesår 1995 och övriga inträdesår

Tabell 4.1 De tio mest valda fonderna

Fondnamn Antal fondval Marknadsvärde, miljoner kronor Värdeutveckling 2020, procent Värdeutveckling snitt 5 år, procent
AP7 Såfa - Statens årskullsförvaltningsalternativ 4 856 925 680 157 . .
Swedbank Robur Technology A 319 321 50 883 36 25,4
AMF Aktiefond Sverige 200 484 24 463 12 9,6
Didner & Gerge Aktiefond 191 139 26 362 17 9,9
AMF Aktiefond Världen 185 996 21 361 8 10,0
Swedbank Robur Aktiefond Pension 169 973 21 394 1 10,0
Swedbank Robur Access Sverige A 152 106 14 774 10 10,6
AP7 Aktiefond 136 486 24 436 5 13,5
Swedbank Robur Transfer 80 126 196 28 559 -1 7,6
Swedbank Robur Access Global A 124 478 12 929 2 11,4

Not: Tabellen visar antal fondval, en individ kan göra upp till fem fondval.

Figur 4.5 Genomsnittlig årlig värdeutveckling sedan inträde efter genomsnittligt antal fondbyten per år och person

3 gillningar