Så rika är svenskarna | Jämför dig själv

De senaste dagarna har det varit en hel del diskussion kring hur mycket pengar som finns i olika ISK samt hur rik svensken är. Här kommer min sammanställning från lite olika källor. Håll till godo och komplettera gärna. :slight_smile:

Cap Gemini World Wealth Report

Källa: https://worldwealthreport.com/

 • 142 000 svenskar hade 2019 en miljon USD eller mer i nettoförmögenhet exkl. bostad och inventarier dock inkl. tjänstepensioner.
 • Ovan är definierade som high networth individuals

Credit Suisse Global Wealth Report

Källa: Global wealth report – Credit Suisse samt Databook 2019

 • 1640 svenskar hade över 50 MUSD
 • 13 svenskar har över 1 miljard USD

Från Databook för 2019:

 • Genomsnittlig svensk total förmögenhet 265 260 USD
 • Finansiell förmögenhet per svensk: 202 754 USD
 • Icke-finansiell förmögenhet per svensk: 124 789 USD
 • Skuld per svensk: 62 284 USD
 • Medianförmögenhet: 41 582 USD

med fölljande distribution:

 • Under 10 000 USD: 35,8 %
 • 10 000 - 100 000 USD: 28,9 %
 • 100 000 - 1 miljon USD: 30,5 %
 • över 1 miljon USD: 4,8 %
 • Gini-koefficient: 86,7

fördelat på antal personer på high net worth individuals:

 • Förmögenhet: 1 MUSD till 5 MUSD: 333 231 st
 • 5 - 10 MUSD: 25 012 st
 • 10 - 50 MUSD: 13 928 st
 • 50 - 100 MUSD: 1 045 st
 • 100 - 500 MUSD: 582 st
 • 500+ MUSD: 71

Antal personer i världen vid respektive förmögenhetsnivå

Avanza

Flera år gammal graf tyvärr.

Så sparar 70-talisterna på Avanza

70-talisten hos oss sparar i snitt 2 650 kronor i månaden och 1 400 kronor i median. […] Om vi istället kikar på det befintliga sparandet som man redan har så ser vi att den genomsnittlige 70-talisten har 390 176 kronor i snitt och 67 155 kronor i mediankapital. Källa.

Så sparar 80-talisterna på Avanza

Om vi istället kikar på det befintliga sparandet som man redan har så ser vi att den genomsnittlige 80-talisten har 197 090 kronor i snitt och 42 489 kronor i mediankapital. […] Även om det är värt att påminna om att det bästa sparandet är det som blir av. 80-talisten hos oss sparar i snitt 2 460 kronor i månaden och 1 300 kronor i median. Källa.

Så sparar 90-talisterna på Avanza

90-talisten hos oss sparar i snitt 2 290 kronor i månaden och 1 000 kronor i median. […] Om vi istället kikar på det befintliga sparandet som man redan har så ser vi att den genomsnittlige 90-talisten har 84 448 kronor i snitt och 18 733 kronor i mediankapital. Källa.

Median och genomsnitt per ålder

Investerarfysikern

Källa: Hur rik är snittsvensken? - Investerarfysikern

Svenska Dagbladet

Källa: ISK och Socialdemokraterna – det här handlar striden om | SvD och 300 000 ISK-miljonärer i aktier och fonder enligt SvD:s beräkningar | SvD

 • 3,1 miljoner svenskar hade ett ISK 2020
 • Medianen är: 54 640 SEK
 • Rikaste procenten i Sverige hade i genomsnitt 12.6 miljoner på ISK
 • Ca 300 000 svenskar har 1 miljon kronor eller mer på ISK
 • Den tiotusendel som har mest pengar i ISK har ett genomsnitt på 203 Mkr
 • De rikaste 10 procenten har 35 procent av alla tillgångar

Avanza Placera

Källa: Ökat sparutrymme – så har svenskarnas sparande utvecklats över tid | Placera

Hushållens sparutrymme, det vill säga vad som blir över efter att nödvändiga levnadskostnader betalats, har ökat med tusentals kronor på trettio år. Enligt beräkningar framtagna av Swedbank hade ett tvåfamiljshushåll ett sparutrymme på 3 400 kronor per månad år 1990. Idag är sparutrymmet i genomsnitt 16 400 kronor per månad. Enpersonshushåll hade ett sparutrymme på 4 600 kr år 1990, idag motsvarar sparutrymmet i genomsnitt 11 800 kr.¹

Av de som sparar uppger 23 procent att de sparar över 5 000 kronor per månad. Kvinnor sparar i allmänhet ett lägre belopp än män. 43 procent av alla män som sparar, sparar mer än 3 000 kronor per månad. Kvinnor som sparar mer än 3 000 kr per månad motsvarar 36 procent.

Svea Ekonomi

Källa: Svenskarna dåligt rustade för oväntade utgifter samt “Låt oss prata pengar.”

En färsk Novus-undersökning från oss på Svea visar att hela 27 procent av svenska folket inte klarar en oväntad utgift på mer än 5 000 kronor. För var femte svensk går smärtgränsen redan vid 3 000 kronor. Och skillnaden mellan kvinnor och män är påtaglig.

 • 37 % av 18–29-åringarna har sällan pengar kvar dagen innan löning
 • Närmare 3 av 10 svenskar har svårt att få pengarna att räcka till under semestertider
 • Var tionde kvinna har stannat kvar i en relation längre än hon önskat på grund av ekonomiska skäl.
 • 53 % av svenskarna har svårt att få ekonomin att gå ihop.
 • 46 % av svenskarna har av ekonomiska skäl hindrats från att förverkliga en dröm
 • 30 % av alla svenskar emllan 18 och 29 år klarar inte en oväntad utgift på mer än 3 000 kr.

Euroclear

Källa: Aktieägande i Sverige 2020

image

Pensionsmyndigheten

Medianlön enligt SCB

Källa: http://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/utbildning-jobb-och-pengar/medianloner-i-sverige/

Genomsnittslöner i Sverige 2020

Löner i Sverige 2020

Sektor Genomsnittslön
Samtliga 36 100
Privat sektor 36 600
Arbetare 29 400
Tjänstemän 44 400
Offentlig sektor 34 900
Kommuner 32 200
Regioner 38 900
Staten 39 800

Fördelning av lön:

Lönestatistik för olika grupper på SCB.

22 gillningar

Det är alltså färre som av ekonomiska skäl hindrats från att förverkliga en dröm än som har svårt att få ekonomin att gå ihop. :thinking:

Lyxfällan kommer inte ha några rekryteringsproblem framöver.

6 gillningar

Sjukt bra gräv Jan

Alltid kul att se sånt här även om jag vet att man inte ska jämföra sig med andra.
Man ska utgå ifrån sina egna behov och sina egna förutsättningar.

Men även tyvärr lite nedslående när man ser hur förmögenheterna är fördelade bland befolkningen. Stora ekonomiska skillnader förlorar nästan alla på.

Se bara på indexfonderna, när vi alla slutade tävla mot varandra och accepterade genomsnittsavkastningen blev vi som grupp rikare

9 gillningar

Oj, vad ambitiöst! :grinning:

När det gäller det berömda taket utläser jag av siffrorna att det finns en tydlig nivå:

Ett tak på 1 mkr skulle träffa cirka 300 000 svenskar.

Sedan blir det lite mer gissningslek då jag bara ser medelvärden ovan.

Ett tak på 10 mkr skulle träffa cirka 50 000 svenskar?

Ett tak på 100 mkr skulle träffa cirka 5 000 svenskar?

Ett tak på 1 000 mkr skulle träffa cirka 500 svenskar?

3 gillningar

Bra researchat Jan!

med fölljande distribution:

 • Under 10 000 USD: 35,8 %
 • 10 000 - 100 000 USD: 28,9 %
 • 100 000 - 1 miljon USD: 30,5 %
 • över 1 miljon USD: 4,8 %
 • Gini-koefficient: 86,7

Jag blev förvånad över Gini-koefficienten för Sverige. Tittat igenom listan och enligt rapporten är Sverige världens tredje mest ojämlika land sett till fördelning av förmögenhet, endast slagna av Nederländerna på 90,2 och Ryssland på 87,2. (Med reservation för att jag missat något land, men tror inte det.) Vi ligger iaf högre än USA på 85,2. Tror Jan precis kan ha blivit sossarnas bästa valarbetare.

3 gillningar

Tyvärr är det ingen nyhet att Sverige är ojämlikt utifrån ett Gini-koefficient perspektiv. Jag har sett / hört det förut. Problemet är att vi i Sverige har lite sned självbild kring skatter. Ja, skatterna på inkomst är bland de högsta i världen. Men samtidigt har vi även några av de lägsta:

 • ISK/KF - finns i princip ingen motsvarighet till utomlands (amerikaner tror inte sina öron när jag berättar)
 • Privatuthyrning - extremt lönsamt
 • Bolagsskatt - bland de lägre i världen, långt under USA i många år
 • Låg fastighetsskatt
 • 3:12 och 5:25-reglerna är också förmånliga
 • etc.

Nu argumenterar inte jag för högre skatter. Absolut inte. Särskilt när jag upplever att statens hantering av skatter inte är särskilt resurseffektiv. Men som jag tror @JFB skriver, har man rest och sett en del andra länder så inser man att Sverige ändå fungerar ganska bra. Jag brukar därför hålla mig borta lite från att “rage:a” kring skattehöjningar och skatter. Än så länge upplever jag att vi får en hel del valuta för pengarna.

Jag är däremot mer orolig för vad som händer med betalningsviljan när fler som är som jag idag, upplever att samhällskontraktet (skola, omsorg, polis, försvar etc.) inte uppfylls. Det vill säga en variant på Östbergs: “Vad fan får jag för pengarna?”

Problemet är väl snarare att den sociala mobiliteten i Sverige och den utjämnande faktorn som skola/utbildning skulle vara blir sämre och sämre.

7 gillningar

Intressant hur otroligt stor skillnad det blir då ser på genomsnitt, jämfört med medianvärde på vissa grafer!

Tyvärr är genomsnitt mer allmänt känt och används oftast okritiskt i debatten och först när det möjligtvis ”passar ändamålen/politiska/media-agendan” används medianvärdet.

Skulle man istället fokusera på medianvärdet skulle det mer spegla hur saker ser ut/påverkar för ”gemene man” i dagens samhälle.

Så mycket ”statistik” i såna här sammanhang ger nog en delvis ”felaktig bild” då jag gissar att det ofta är genomsnittsvärden som redovisas. (Dvs genomsnittet ger en dålig bild av hur det ser ut för ”de flesta/gemene man”)

3 gillningar

Det jag tänker är att väldigt mycket av Svenssons kapital är bundet i fastigheter/bostadsrätter. Sedan går pengarna till konsumtion, speciellt resor. Vilket inte varit möjligt under pandemin. Så just nu sitter mer pengar än vanligt på sparkonto och i fonder. Frågan är om inte dessa pengar kommer rulla nu i sommar eller i vilket fall inom något år.

2 gillningar

Bra samlat @janbolmeson :slight_smile:

Mina reflektioner handlar om att det finns anledningar till spridningen av rikedom. Det är ingen hemlighet att Sverige fått många nya invånare som kommit hit med liten eller ingen kassa. Många av dessa är vuxna redan, hamnar tyvärr ofta i arbetslöshet och blir bidragsberoende och deras pensionsnivåer ser inte särskilt ljusa ut.

Detta är svårt att råda bot på och partifärgen avgör vad man tror fungerar som botemedel. Men att ropa “orättvist” när alternativet exempelvis är vägbomber eller samhällskollaps och inbördeskrig så känns ändå en “fattigare” tillvaro i ett tryggt land som en vinstaktie.

Intressant är också hur investeringsmarknaden uppenbart är styrt mot ett “manligt” tankesätt. Jag tror Avanza och Nordnet gjort mycket för att förändra “språket” och jag tror och hoppas att den tendensen fortsätter. Yuppiekulturen dog väl ändå i 90-talskraschen? :slight_smile:

8 gillningar

Precis! Jag brukar hävda att man får mycket för skattepengarna i Sverige. T ex att få våra två barn genom grundskolan på internationell skola (utomlands) kostade för motsvarande svenskt högstadium ca 26k usd per år o barn, ngt billigare för lägre åldrar. Men kvaliteten på skolan var det inget fel på.

Hittade precis den här sammanställningen för USA för hushåll:

image

1 gillning

image
image
31-60 år, morgondagens FIRE-personer. Av att döma nedan tror jag inte att FIRE kommer bli ett utbrett fenomen :sweat_smile: Snarare att det kommer tiodubbla antal sökande till Lyxfällan.

Starbreeze:

Anoto:

SaltX

Cortus:

Climeon:

9 gillningar

Tack för en fantastiskt fin sammanställning Jan! En reflektion kring det här med median och medelvärde. Självklart är det mer rättvisande att titta på median eftersom de med extremt god ekonomi höjer medeltalet i allt för hög utsträckning. Men just när det gäller storlek på ISK hos Avanza så blir nog varken median eller medelvärde särskilt representativt eftersom många har ISK även på andra banker.

1 gillning

Wow detta är nytt för mig. Att sveriges ojämnlikhet accelererat vet jag men inte att vi nu befinner oss på dessa nivåer. Detta är ju sprängstoff.

1 gillning

Hej

Tycker SCBs Sparbarometern är intressant om man vill kolla snabbt utvecklingen i Sverige. Går även att få ut datan i excel om man vill nörda ner sig lite :innocent:

Finansiellt sparande första kvartalet, transaktioner, mdkr

Hushållens nettoköp/-försäljning i aktier och fonder, transaktioner, mdkr

Källa,

Ps, nästa artikel kommer 26 augusti.

2 gillningar

Förresten såg att fanns mer intressant statistik

Antal aktieägare och genomsnittlig portföljstorlek per inkomstnivå.

Antal aktieägare per åldersgrupp,

4 gillningar

Spännande att corona-kraschen triggade en stor netto-försäljning av fonder medans aktieköp låg ganska stabilt på nettoköp! Om jag förstod det rätt så var det även huvudsakligen aktiefonder så det var inte försäljning av räntefonder för att köpa aktier heller.

2 gillningar

Från rapporten för Q1 2020.

” Hushållen nettosålde fonder för 52 miljarder kronor under första kvartalet 2020, vilket är den största nettoförsäljningen av fonder någonsin. Aktiefonder och andra fonder, där fond-i-fond, hedgefonder och övriga fonder ingår, nettosåldes för 24 respektive 27 miljarder kronor. Under samma period nettosålde hushållen även börsnoterade aktier för 6 miljarder.”

Samt,

Under de senaste kvartalen har hushållen i större utsträckning än tidigare köpt aktier och fonder när börsen har stigit och sålt när börsen har sjunkit

Insättning på sparkonto såg en rejäl ökning :wink:

.

2 gillningar

:thinking: Nånstans har det gått snett för den texten stämmer inte med bilden

Det är ju mer troligt att även aktier skulle blivit nettosålda så jag tror det är ett fel i bilden…

Vad är det för något i texten som du menar inte stämmer med bilden.

1 gillning