Så rika är svenskarna | Jämför dig själv

Bilden visar nettoköp av aktier på närmare 10 mdkr Q1 2020 medans texten påstår nettoförsäljning om 6 mdkr. Med tanke på att det var corona-kraschen så tänker jag mig att bilden är fel.

1 gillning

Lite amerikanska jämförelsesiffror.

Median- och genomsnittsförmögenhet per hushåll

Källa: This Is The Average Net Worth Of People Your Age - 2021

Ålder Genomsnittsförmögenhet Medianförmögenhet
<35 $76,300 $13,900
35-44 $436,200 $91,300
45-54 $833,200 $168,600
55-64 $1,175,900 $212,500
65-74 $1,217,700 $266,400
>75 $977,600 $254,800

Uppdatering:

Att ha sparat vid olika åldrar

Källa: How Much Do You (Really) Need to Save for Retirement?

image

3 gillningar

@janbolmeson du har blandat ihop median och medel som medför lite fel i tabellen.

2 gillningar

Jänkarsiffrorna blir så skeva att jämföra med pga deras uppfuxxade pensions- och vårdsystem. Men spännande att se hur de tänker. Jag skulle alltså förväntas ha staplat 4,2 gånger min årslön just nu. Det känns okej även om jag verkligen inte skulle vilja flytta dit. :slight_smile:

3 gillningar

:man_facepalming: Tack för feedbacken, fixat nu. :+1:

1 gillning

Ja, jag funderar på om det är korrekt att räkna in sin pension när man jämför med det. :thinking:

1 gillning

Ja, om man nu ska jämföra måste man väl väga in både det och skattesatser. Nog för att majoriteten på RT troligen håller god marginal till det där ändå, men just kravet på kapital för att klara ålderdomen är ju väldigt skiftande när man ser till förutsättningarna.

Vissa delar av pensionen kanske, typ tjänstepensionen?

Det kan vara värt att gräva lite i det när det gäller amerikansk statistik. Efter lite googling hittade jag källan för datan som uppgavs i den artikel du länkade. Källan är en Federal Reserve Bulletin från 2020 och som jag misstänkte så är det net worth som åsyftas inte per person utan per hushåll. Det vill säga man tittar på hela hushållet som en enhet. Så om man bor tillsammans som ett par (eller gifta etc) så är det för 2 personer det gäller. Det verkar även som om net worth inkluderar i princip alla tillgångar (minus skulder) så som bostäder, värdepapper, pension, bilar, båtar etc. Mest bara att tänka på om man känner att man ligger efter i jämförelse :slight_smile:

7 gillningar

Man måste även räkna med den allmänna pensionen på något sätt, annars blir det en väldigt konstig jämförelse. Den allmänna pensionen står för ca 60% av ens totala pension i Sverige, amerikaner behöver spara stora summor pengar under sitt arbetsliv för att täcka motsvarande inkomst.

2 gillningar

Nu är jag ute på djupt vatten, men visst har de något som kallas “social security” där borta som man kan få när man är äldre?

Men det är svårt att jämföra siffror på detta sätt mellan olika länder, och när man väl gör det så säger det väl i ärlighetens namn ofta inte så mycket just därför.

1 gillning

Ett inlägg delades upp till ett nytt ämne: Hur mycket pengar behöver man för att vara rikare än 99 procent av svenskarna? :thinking:

Jag har suttit en liten stund och googlat kring gini-koefficienten och enligt siffrorna jag hittar har Sverige en låg, bland de lägre i EU?

Båda dessa har några fåtal år på nacken, men har det förvärrats så mycket på så kort tid? I så fall, hur?

Tror det beror på att ni talar om olika saker. Inkomst och förmögenhet. Marginalskatten på inkomst blir väldigt hög fort i Sverige. Däremot finns det de som har stor förmögenhet.

1 gillning

Uppdatering av tråden med nedan. Källa: Lönestrukturstatistik - Medlingsinstitutet

11 gillningar

Tack för denna. Medianlön på 32400/månad.

Vet någon om detta räknar in förmåner såsom bil, bonus, traktamenten etc? Eller är detta bara grundlönen som avses?

1 gillning

Står i @janbolmeson länk

Lönen är en ersättning för utfört arbete under en
given tidsenhet till exempel en månad eller en timme. I lönestrukturstatistiken, som Medlings- institutet använder för analys av löneskillnaden mellan könen, redovisas lön som månadslön. Timlön räknas om till månadslön och deltid till heltid för att det ska gå att göra en jämförelse. Fasta och rörliga tillägg ingår i begreppet månadslön.

Samt,

Grundlönen är ett lönebegrepp där fasta och rörliga tillägg inte räknas in.

2 gillningar

Tack för svar.

Jag vet inte om jag är långsam bara men är ändå inte helt på det klara med det. Så detta som redovisas är månadslön och därmed fasta och rörliga tillägg? Annars hade det specifikt kallats för grundlön?

Ex: förmånsbil är ett fast tillägg som redovisas i begreppet månadslön?

Jo lite oklart i texten men I deras rapport står det iaf i klartext att förmåner räknas in.

I månadslön ingår: fast lön, fasta tillägg, ackordskompensation, rörlig lön, ob-/skifttillägg samt tillägg för risk, smuts och dylikt, jour- och beredskapser- sättning, förmåner, väntetids- och restidsersättning utanför ordinarie arbetstid samt helglön för arbetare. Löner för deltidstjänstgörande har räknats om till att motsvara lön för heltidstjänstgöring.

Sidan 116 i följande rapport,

Edit, Länken verkar inte fungera så gå till denna sida istället och tryck på ladda ner som pdf…

2 gillningar

Du får gärna uppdatera med denna också,

Länk: Genomsnittlig månadslön efter utbildningsnivå 2020

4 gillningar