Produktivitet, oroligheter för framtiden?

jag läser på lite om produktivitet och hittade lite om “produktivitetsparadoxen” på wikipedia.

det pratas om rädslan för kriser, prat om hållbarhet, evig tillväxt på en evig planet jada jada jada. någon som vet mer om detta där man snarare säger att produktivitet kommer öka kommande 20 åren. produktivitetstillväxt innebär stigande vinster och löner på sikt, både företag och konsument lär gynnas? jag har inte grävt djupare än så här

 

Produktivitetsparadoxen är ett ekonomiskt problem som innebär att då ny teknologi introducerats under 1980- och 1990-talet har produktiviteten gått ner, istället för att gå upp vilket vore det logiska vid introduktion av ny och mer effektiv teknik. Ett svar på denna paradox har tagits fram av en svensk professor i ekonomisk historia, Lennart Schön. Han hävdar att detta är historiskt belagt, då 1980- och 1990-talet var en introduktionsfas till den nya teknologin, medan de kommande årtiondena, 2000- och 2010-talet, kommer att vara en tillvänjningsfas, och att produktiviteten och tillväxten därför kommer att öka under de kommande tjugo åren.

OBS evig tillväxt på en ändlig planet*