Räntefonder med rörlig ränta - skyddar de bättre vid en räntehöjning?

Hej!

Jag har en fråga om räntefonder med rörlig ränta, på engelska så kallade floating rate notes, är dessa bättre att äga vid en ev. räntehöjning?

Och när man säger korta räntefonder här i sverige, är det räntefonder med rörlig ränta man syftar på då?

Skulle man vidare kunna säga att långa räntefonder har en större risk idag, jämfört med korta räntefonder, eftersom räntan kan inte gå annat än upp i dagsläget?

Tack,
/Oskar

Hej Oskar,

Här har du en länk med svar på det mesta du undrar! :slight_smile:

FRN: Ja, de är mindre räntekänsliga. Dock beror utvecklingen på vad det är för räntepapper de äger. Jag har bara sett FRN på företagsräntor som i sig är högre risk och mer korrelerat till aktier. Men visst lägre ränterisk.

Kort ränto: Nej, räntor kan i princip vara av fyra kategorier - statslån, kommunlån, bostadslån, företagslån. Risken ökar från statslån till företagslån.
Löptiden ”kort” är helt enkelt bara hur längre lånet löper. Finns från några få månader till årtionden.
Hur de sedan är konstruerade är en annan sak. FRN är en konstruktion som i princip skulle kunna användas för alla kategorier men jag vet bara att de finns för företagslån.

Långräntor: Ja, så tänker jag med. Jag skyr långräntor i nuläget. Men sen finns det ju många som säger att räntorna kommer att förbli låga i många år till och en del som tror att minusräntor kommer att finnas lite överallt (idag mest på statspapper).

Tack för era mycket bra och informativa svar,

Men måste man sky långräntor, kan inte de också vara av FRN - typ?

Inte vad jag sett tyvärr. Bara hittat FRN på korta företagspapper. Beror säkert på att de som lånar på lång sikt inte vill ta risken med högre räntor att betala. Skulle vara en risk för låntagaren men såklart något vi som sparare hade uppskattat.

1 gillning