Säkrare att köpa fonder direkt av fondbolaget istället för via en nätmäklare?

Är det säkrare att köpa fonder direkt av fondbolaget istället för via en nätmäklare?

Om man köper tex Länsförsäkringar Global Indexnära via Avanza, då finns ju en dubbel motpartsrisk, Avanza och Länsförsäkringar, medan om man köper direkt av Länsförsäkringar så har man endast en motpartsrisk.

Dessutom står man själv inte som ägare på fondinnehaven hos Avanza, vilket kan bli ett problem om Avanza får problem, tex en attack eller datafel, så att informationen om vem som äger vilka fonder går förlorad.

 

 

Nej. Det är du och ingen annan som äger fondandelarna, fast de ligger i en depå hos Avanza.

Personligen har jag värdepapper både hos LF och Avanza och är inte det minsta orolig.

Men skulle jag tro att “blixten kan slå ned” skulle jag föredra att ha min LF Globalfond hos Avanza. Jag har fått uppfattningen att Avanza är bättre på IT än Länsförsäkringar. Obs! Detta är en högst subjektiv uppfattning.

Det är Avanza som står som ägare, se urklippt mailsvar nedan från Avanza. Får Avanza problem med sitt kontoregister finns alltså inget som kan visa vad du hade för fonder och allt är förlorat.

"Hej!

Avanza står som ägare av andelarna på konto hos LF. LF har alltså ingen vetskap att du äger andelar eftersom det är vi som håller kontoregister.

Med vänliga hälsningar
(Borttaget namn)
Avanza"

Det är Avanza som står som ägare, se urklippt mailsvar nedan från Avanza. Får Avanza problem med sitt kontoregister finns alltså inget som kan visa vad du hade för fonder och allt är förlorat.

”Hej!
Avanza står som ägare av andelarna på konto hos LF. LF har alltså ingen vetskap att du äger andelar eftersom det är vi som håller kontoregister.
Med vänliga hälsningar
(Borttaget namn)
Avanza”

Hej! Kan detta stämma att man inte själv står som ägare?

Verkar riktigt konstigt isåfall, kanske bättre att spara via LF då om man bara investerar globalt?

 

I båda fallen tycks det alltså finnas ETT företag som håller kontoregister. Fullt rimligt, annars hade det blivit en del utmaningar i synkronisering och oklart vad som gäller om registren inte säger samma sak.

Men argumentet att det skulle vara säkrare att ha det hos LF är ju helt ogiltigt ändå. I båda fallen finns bara ett register, och i båda fallen blir det jobbig stämning om detta går sönder/försvinner. Det enda kontoregistret är ändå single-point-of-failure.

Har du fonderna på Avanza - då LF inte koll på vem som äger fonderna, och det samma gäller om du har fonderna hos LF - då har Avanza inte koll på vem som äger fonderna.

LF’s kontoregister blir inte ett dugg säkrare bara för att de också förvaltar fonden. Så det hela kokar ner till; “Vilket bolag tror du har säkras / bäst kontoregister?” och mina tankar är att jag tror Avanza har mer koll på sin IT än vad LF har.

 

“Får Avanza problem med sitt kontoregister finns alltså inget som kan visa vad du hade för fonder och allt är förlorat.”
Sant, men får LF problem met sitt kontoregister och du hade fonderna där finns inget som kan visa på vad du hade för fonder och allt är förlorat lika förbannat.

Ett utförligt och bra svar!