Sälja kapitalskyddade placeringar i förtid

Hej,För närvarande har jag 6 st kapitalskyddade placeringar för mina barn i Handelsbanken. Till saken hör dock att de under de 4,5 åren de hittills varit placerade har gått minus. Löptiden löper ut nu i april 2020. Min fundering är om det vore lönsamt att sälja av dessa placeringar i förtid för att på så sätt investera innehaven i andra Lukrativa fonder. Vi hade en privat rådgivning med vår bank och de rekommenderade inte att sälja av dessa i förtid då det kostar 99 kr per placering. Jag ställer mig dock tveksam till om det ändå inte vore värt att göra detta med tanke på att det är 6 månader kvar till löptiden gått ut och placeringarna betalas ut. Har ni några vettiga råd i den delen? Behålla eller sälja av i förtid?Jag undrar även hur vi bäst placerar de pengar som nu är kapitalskyddade placeringar. Det handlar om 40 tkr för ett av barnen och 20 tkr för det andra barnet. Jag har läst mycket på er sida och har fått mycket tips och råd då jag tidigare varit väldigt oinsatt i fonder och aktier. Vore roligt om de korvören vi hittills samlat ihop till våra barn växer under de sista åren fram tills att de fyller 18 år. Den ena dottern som har ett innehav på 40 tkr är 13 år och den dotter som har ett innehav på 20 tkr är 10 år.Tacksam för svar.

Det motsvarar ungefär 1% i avgift, eller 2% på årsbasis eftersom det bara är ett halvår kvar. Det är förväntat att ni ska få mer på börsen och då är det rimligt att sälja av som du tänkt. Vad som är bäst i verkligheten vet man inteförrän i efterhand eftersom börsen är mer riskabel och kan svänga flera procent både nedåt och uppåt på ett halvår även i en normal marknad.

Jag hade sålt. Du vet redan att du vill ha en annan placering, och förhoppningsvis satsar du på något som förväntas ge mer än 2% per år.

Gillar inte sådana grejer hos banker. Avsluta skiten.

Men, med så lång horisont på sparfronten hade jag personligen verkligen tagit ut svängarna, dels för att på 5-8 år så rätar kurvorna ut sig hyffsat och dels för att, ursäkta att jag säger det, 60k är inte så jätte mycket egentligen.

Jag har själv till barnen i min familj satt hälften i Ryssland och andra hälften i råvaror (främst silver).