Sparkonton i barnens namn hos Nordea

Hej!
När barnen var små skapade vi ISK-konton i deras namn hos Nordea och har månadssparat sedan dess. Vi tyckte då detta kändes helt rätt men nu när barnen är 11 och 14 år och även fått olika diagnoser inser vi att de vid 18 års ålder inte kommer kunna hantera dessa pengar. Vi inser också att pengarna kunnat placerats mycket klokare än i Stratega 70 som vi då blev rekommenderade.

Vi skulle helt enkelt vilja omplacera deras kapital till oss föräldrar igen för att istället längre fram kunna portionera ut pengar då det behövs. Är detta juridisk möjligt? Någon som har erfarenhet av detta eller har tips på hur man ska placera dem?

@KJ27
Det är barnets pengar då det står i deras namn. Att ni skulle ta dessa och sedan placera om i ert namn kommer ni med största sannolikhet inte få göra ens om alla är överens om det. Dessutom tror jag det blir svårt att få en minderårig att gå med på att överlåta sina tillgångar till en de står i beroendeställning till och i synnerhet om denne har en diagnos.

Att placera om inom samma konto till en bättre fond torde dock inte vara något problem. Beroende på hur mycket pengar det rör sig om kan det eventuellt bli så att någon form av överförmyndare från kommunen kommer ha åsikter och lägga sig i dock.

Om ett barn har tillgångar som överstiger åtta prisbasbelopp står förvaltningen av tillgångarna under viss kontroll av överförmyndaren.

Ett prisbasbelopp är 47 300 kr (2020). Det innebär att gränsen för överförmyndarkontroll går vid 378 400 kr. Överförmyndaren ska kontrollera hur föräldrarna sköter förvaltningen, vilket bland annat innefattar att föräldrarna inte tar pengarna i eget namn.

Ni kan få ta ut belopp om dessa går direkt till respektive barn, exempelvis för att hjälpa till med ett körkort etc men om det står under överförmyndarskap kan det behöva okejas av denne först.

Jag kan bara hålla med om det som @Erik skriver.

Det jag har sett läsare göra - som jag gissar är en legal gråzon - är att ”växla” pengarna. Det vill säga använda barnens pengar till omkostnader för barnen och sedan sparat de pengarna som utgiften annars hade inneburit.

Typ, om barnet skulle få körkort på 10 000 kr, istället för att ge barnet 10 000 kr och låta det behålla sitt sparande, så använder man barnets sparande till körkortet. Det gör ju att man får 10 000 kr ”över” i sin egen privatekonomi. Dessa kan man ju välja konsumera själv eller spara. Sedan kan man ju själv bestämma hur dessa 10 000 kr ska disponeras.

Du får gärna kolla upp det med en familjerättsjurist, men jag har ju svårt att se hur någon skulle invända mot det.

Tack för era svar @Erik och @janbolmeson!
Man lär av sina misstag :slight_smile: Förhoppningsvis kommer vi lära våra barn att handskas med dessa pengar men man vet ju aldrig vad som händer. Vi har sett exempel där det inte gått så bra. Tyvärr fick vi väldigt lite information om för och nackdelar med dessa sparanden. Det har liksom rullat på med åren. Vi har sen några år tillbaka stoppat månadssparandet. Nu får dom lära sig själva att spara :slight_smile:

Har ni några tips på bättre placering hos Nordea? Stratega 70 har vi nu.

Bästa globala aktiefond hos Nordea är Spp Aktiefond Global. Sedan är det upp till dig hur mycket du vill sänka risken med en billig ränte fond.

Tack för tipset! Finns ju tyvärr ingen billig guldfond hos Nordea

Det kan du leva med. Det är något man klarar sig utmärkt utan guld i portföljen. Om Lysa portföljer,Ap7 Såfa,Tjänstepension entre lösningar kan klara sig utan guld i portföljerna då är det säkert något som är inte nödvändigt. Lycka till.

Du har redan fått bra svar men såg du skrev att du hade velat ha guld i portföljerna till barnen. Det är ju inga problem att byta bank för barnens konton. Min erfarenhet är att Nordea då vill ha ett intyg från den nya banken att kontona tillhör barnen. Lycka till oavsett hur ni väljer att göra!