Spiltan högräntefond

Hej,

Jag har både lyssnat på era trevliga lärorika poddar, bl.a. den om räntor, och läst många frågor och svar här. Vad jag inte riktigt förstår är under vilken kategori ränte- och obligationsfond som Spiltans Högräntefond går under?

Jag förstår att det är en mix av både långa och korta samt även annat innehåll men skulle ändå vilja veta vad den kategoriseras som. En High Yieldfond kanske? Jan, du sa att den har en rätt hög risk men på PPM står den på exakt samma risknivå som Spiltan Sverige korträntefond så det gjorde mig också lite undrande.

Och varför vill man ha med långa räntefonder (vars värde sjunker om räntan stiger om jag förstått det rätt)? Jag förstår att det är för att sprida risken men det känns lite fel då man nu nästan är säker på att räntan kommer att stiga.

Jag sparar även på Lysa efter tips från er och med användning av länken och ser deras blandning av räntefonder men jag tycker fortfarande att det är ett svårt ämne.

Tack på förhand, Catrin

Hej igen,

Jag har nu läst avsnittet om räntefonder igen och ser att du kategoriserar den som en lång räntefond men du eller ngn annanafår gärna svara på min andra fråga.

 

 

Spiltan Högräntefond är företagsobligationer med rörlig ränta (FRN). Uppskattad snittrating är BB-, dvs. High Yield.

Räntan omförhandlas var tredje månad (Stibor). Ränterisken är därför låg. Däremot är kreditrisken betydande eftersom företag kan ställa in sina betalningar eller få sin rating nergraderad vid en lågkonjunktur.

Jag rekommenderar inte fonden. Välj istället en Investment Grade fond som AMF Räntefond Lång eller SPP Obligationsfond och komplettera med aktier om högre avkastning är önskvärd. T.ex. 10-20% Avanza Zero (eller XACT OMX30) och resten obligationer.

Hej CL!

Vad är det du gillar i att välja en OMXS30 fond före en större Sverigefond?
Kan vara kul att höra ditt argument!

Jag själv tycker att man bör välja en bredare Indexfond för Sverige om man ska lägga in Sverige som en del.

Tjena Robin!

En bred Sverigefond går lika bra! Jag valde OMXS30 mest för att indexet består av stora bolag som brukar vara mindre volatila. Samt att t.ex. Avanza Zero är avgiftsfri.

Om man kollar facit så har Spiltan Högräntefond gått extremt stabilt uppåt senaste 3 åren, +12%, medan AMF Räntefond Lång & SPP Obligationsfond bara ökat +4% med en massa småturbulens, och sedan i augusti har de 2 sistnämnda fallit medan Spiltan fortsatt stiger extremstabilt med +1%. Kanske ändras snart (om företag börjar gå i konkurs vilket inte känns så aktuellt än) men det visar väl hur svårt det är att ge råd om aktier och fonder.

Tack för svaret CL, då förstår jag något bättre. Dock är det märkligt att PPM ger dem samma risknivå som Spiltans korträntefond och att det på Morningstar står att Spiltans Högräntefond har en högre Sharpkvot än AMF Räntefond Lång.

Det hade varit intressant med era kommentarer på denna artikel i Privata Affärer där man avråder från långa räntefonder;

https://www.privataaffarer.se/articles/2017/03/10/hundratals-miljarder-i-fondkategorin-experterna-varnar-for/

P.S. Om jag förstår det rätt så är det sista du skrev en rekommendation för en försiktig portfölj med 80% räntefonder och 10-20% aktier. Bara lite nyfiken på varför du rekommenderar denna fördelning? Det rådande marknadsläget eller p.g.a. kort sparhorisont?

Hej Catrin!

Bra frågor.

Risken kan variera beroende på vilken tidsperiod som valts och vilket mått som använts. Vanligaste är standardavvikelse/Sharpe. Men det kan vara vilseledande. T.ex. Sharpe säger inget om innehavens kreditrating. High Yield-fonder anses ligga någonstans mellan aktier och Investment Grade-obligationer. De har också hög korrelation mot aktiemarknaden. Det betyder att Högräntefonden kommer falla tillsammans med dina aktier vid en börskrasch. AMF Långs korrelation är noll eller t.o.m. svagt negativ (-0,15) och kommer istället att öka i värde! Kolla själv år 2008! Sedan kan räntefonder ha olika ”max drawdown” och ligga ”under vatten” olika länge. Det finns perioder där Högräntefonden legat minus i nästan två år. Till slut är det också portföljens totala risk som avgör. Två fonder med hög risk kan i teorin ge lägre risk totalt om fonderna inte är korrelerade. Det är därför jag antar (baserat på förväntade avkastningen) att en ~20/90 portfölj med Lång kommer motsvara ungefär Spiltans Högräntefond.

Problemet med Privata Affärers artikel är att de flesta av oss har ingen möjlighet att alltid välja ”den bästa fonden” eftersom de flesta som köper räntefonder gör det för att de tänker ta ut pengarna inom snar framtid. Ja, de har låg avkastning p.g.a. styrräntan, men någonstans måste man ju parkera sina pengar?

Tack för intressant utläggning CL. Det vore snällt om du bara kunde förtydliga lite vad du menar med; “Det är därför jag antar (baserat på förväntade avkastningen) att en ~20/90 portfölj med Lång kommer motsvara ungefär Spiltans Högräntefond.” Där hängde jag tyvärr inte riktigt med.

Det är framförallt i PPM-portföljen som jag vill ha hög säkerhet en tid framåt för att avvakta varthän det barkar då jag inte har alltför många år till där. Jag har tillfälligt lagt 70% i Spiltan korträntefond och 30% fördelat mellan AP7 och DNB Teknologi (dessa två har jag haft länge). Då jag ser hur Lysa och även Jan använder sig av flera olika ränte- och obligationsfonder så kände jag att jag även I PPM borde fördela räntefonderna på tre olika varianter, ev. 40% kort och 15% i två andra.

Svara om du har tid, annars är jag tacksam för de svar jag fått.

Avanza zero är faktiskt ingen bra fond bara för att den är gratis.

Du har bara en spridning på 30 bolag och det är alldeles för lite.

Ibland är det värt att betala lite för en bred sverigefond.

Hej igen CL och tack för intressant info. Det vore snällt om du bara kunde förtydliga lite vad du menar med; “Det är därför jag antar (baserat på förväntade avkastningen) att en ~20/90 portfölj med Lång kommer motsvara ungefär Spiltans Högräntefond.” Där hängde jag tyvärr inte riktigt med.

Det är framförallt i PPM-portföljen som jag vill ha minimal risk en kortare tid framåt för att avvakta varthän det barkar då jag inte har alltför många år till att spara där. Jag har tillfälligt lagt 70% i Spiltan korträntefond och 30% fördelat mellan AP7 och DNB Teknologi (dessa två har jag haft länge). Då jag ser hur Lysa och även Jan använder sig av flera olika ränte- och obligationsfonder så kände jag att jag även I PPM borde fördela räntefonderna på tre olika varianter, ev. 40% kort och 15% i två andra varianter, t.ex. lång och realräntefond., eller högränte och real. Tyvärr kan man ju bara välja fem fonder.

Svara om du har tid, annars är jag mkt tacksam för de svar jag fått.

Catrin:

Vad jag försöker säga är att High Yield obligationers (i.e. Spiltan Högräntefond) risknivå ligger någonstans mellan aktier och Investment Grade obligationer. Förenklat: hög risk (aktier) + låg risk (IG) = medel risk (HY). T.ex. valfri Sverigefond 20% (aktier) + 80% AMF Räntefond Lång (IG) = Spiltan Högräntefond (HY). Jag har inte räknat på det, 20/80 är inga exakta mått, utan en uppskattning på en portfölj med ungefär samma risk/avkastning.

Vad gäller PPM tycker jag du ska byta till AP7 Såfa. Det är i praktiken en globalfond + IG obligationer som automatiskt ombalanseras beroende på din ålder. Väljer du fonder själv riskerar du välja fel eller utsätta dig för onödig risk. T.ex. branchfonder som DNB Teknologi avråder jag från. Spekulera inte med pensionen.

Varför Jan väljer olika räntefonder vet jag inte. Och det vet förmodligen inte han heller.

Hör av dig om du har fler frågor!

Tack återigen CL, nu förstod jag bättre. Jag hittade även denna artikel på Skandia om ränterisk vilket klargjorde en hel del;

https://www.skandia.se/om-oss/nyheter/nyhetsarkiv/2018/placeringsutsikter-februari-2018/ranteplaceringar-se-upp-for-ranterisk/

Där står det bl.a.;"Med utgångspunkt i att vi väntar oss att räntorna kommer att röra sig uppåt på sikt och att det slår hårdare mot obligationer med lång löptid, fortsätter vi att minimera ränterisken genom att välja korta räntefonder framför långa. Rent konkret innebär det att vi föredrar penningmarknadsfonder framför obligationsfonder, trots att den förväntade avkastningen på de flesta korta räntefonder idag är mycket låg eller till och med svagt negativ efter förvaltningskostnader. Stiger räntorna kommer dock korta räntefonder gradvis att kunna ge en högre avkastning. Ett alternativ är att välja ett sparkonto med insättningsgaranti istället, där avkastningen inte är negativ.

När även den svenska långräntan klättrar upp emot tre procent (vilket den sannolikt inte gör det närmaste året) blir läget ett annat. Då ger långa obligationsfonder ett bättre skydd och en högre avkastning – men där är vi alltså inte ännu."

Angående PPM; Nja, jag får se hur jag gör, enligt PPM är det hög risk på AP7 Såfa, läste detta på deras sida;

"Fram till det år då du fyller 56 år innehåller AP7 Såfa enbart aktiefonden. Risken i ditt sparande är därför relativt hög. Den höga risknivån ger dig möjlighet till en bra värdeutveckling. När du börjar närma dig pensionsåldern, sänks risken automatiskt.

Från och med det år du fyller 75 år har AP7 Såfa nått sin lägsta risknivå. Portföljen består då av cirka 35 procent AP7 Aktiefond och cirka 65 procent AP7 Räntefond. Du bör alltså vara medveten om att även vid sin lägsta risknivå innehåller AP7 Såfa en stor andel aktier, och värdet kan komma att variera både uppåt och nedåt."

Så fortfarande vid 60 års ålder är det enbart 17% räntor. Men jag tar definitivt till mig dina goda råd och ska överväga det så småningom. Just nu vill jag ha en högre andel räntor i portföljen än så. Dock byter jag ev. ut DNB på din inrådan.

Tack än en gång, jag återkommer nog med fler frågor. :slight_smile: Jag lär mig mer allt eftersom och har även sedan ett år startat en mindre aktieportfölj med ett antal investmentbolag och ytterligare några bolag samt sparar i en passiv globalfond med låg förvaltningsavgift.

P.S. Det hade varit intressant att få veta mer om hur du själv investerar eftersom du verkar så kunnig, men jag förstår om det kanske inte är något som man delar i detta forum.

Det finns inget “rätt” svar hur stor andel obligationer man ska ha. Det beror bl.a. på:

  • Sparhorisont. Hur lång tid kvar till pensionen?
  • Personlig risktolerans. Får du panik om portföljer går -40%?
  • Hur mycket tänker du ta ut per år?
  • Avkastningen på aktier och obligationer. Är obligationer dyra eller billiga?

Vissa går så långt att de gör matematiska modeller (Monte Carlo simuleringar). Det är alltså ingen lätt fråga. Det är därför jag tycker AP7 Såfa är bäst för de flesta.

Jag har för övrigt bara Avanza Global i min portfölj då jag har lång tid kvar till pensionen.

Hej!

Jag räknar med att när jag går till pension vid 65 har jag fortfarande cirka 20 år kvar att njuta av min pension, så varför inte inte 100% aktier i premiepensionen också, tills jag är 75 i alla fall?

https://www.minpension.se/allt-om-pensioner/planera/hojd-pension-efter-paborjat-uttag

“Omräkningen av premiepensionen sker en gång om året och beror på hur stor värdeutveckling du har haft på ditt sparande under året. Om dina fonder, eller sparandet i den traditionella försäkringen, har stigit med 10 procent så kommer du att få mer utbetalt i premiepension. Om värdet istället har sjunkit under året så kommer din utbetalning att sjunka.”

Helt exakt vet jag inte hur de räknar, men hur som helst, tanken bakom är att om man minskar risken och ökar räntedelen får man något jämnare pension. Och i fall man har det knapert ekonomisk, som många pensionärer har, vill man nog ha en stadig inkomst utan några större svängningar. Men på andra sidan kan man förlora väldigt mycket av avkastningen och ränta-på-ränta effekten på 15-20 år, beroende på hur mycket man har hunnit samla i sin PPM.

I PPM är andelen aktier och räntor säkerligen noga räknade med tanke på den genomsnittliga pensionären, men personligen kommer jag att justera min PPM utifrån min allmänna hälsotillstånd och ekonomiska marginaler.

Jag har också varit på Morningstar och kollat bland annat på DNB Teknologi och Skandia Time Global och jämfört risker, avkastning, historik, innehåll och grafer med AP7, och dragit vissa egna slutsatser…

Men det är alltid bra att hålla i minnet att de som har valt fonder själv, istället för det passiva AP7 Såfa, har fått i snitt mycket sämre avkastning i PPM. Mycket. Sämre. Jag själv tror dock stenhårt, precis som de flesta, att jag är något bättre än genomsnittet.

Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv verkar också intressant att ha som en liten “krockkudde”, med tanke på risk/avkastning och låg volatilitet. Kanske testa i mellanriskhinken i stället för någon högräntefond. Men jag avvaktar tills vidare och kollar först hur den ska klara sig under nästa lågkonjunktur eller en större dipp.

Det finns nog ingen absolut sanningen om vad som är den bästa strategin vad som gäller sparandet. Själv har jag lärt mig väldigt mycket av Jan, har utgått från hans grundidéer i mitt fondsparande. Med några mindre och ett par större justeringar. Och vad som gäller mitt aktiesparande, där har jag helt andra förebilder och inspirationskällor.

Man ska vara försiktig när man ger råd till andra. Och alltid vara lite skeptisk när man får goda råd ;-).

Ja, AP7 Såfa är i princip den bästa fonden. Den har dessutom hävstång vilket är bra för långsiktigt sparande!

CL och Tale,

Som ni båda säger så finns det en mängd olika strategier beroende på flera olika faktorer, jag tackar och bugar för en intressant diskussion.

Då det gäller portföljer och framförallt räntedelen så känns det dock som om Lysa, där förmodligen flera kunniga har slagit sina kloka huvuden ihop och kommit fram till en bra mix av dessa, är ett bra alternativ. Där kan man sedan anpassa sin egen risknivå på ett enkelt sätt, och man slipper ombalanseringen som görs regelbundet med automatik.