SPP fonder hållbarhetsredovisning

Hej forumet.

Dök på SPP fonders hållbarhetsredovisning på SPP:s hemsida och tyckte att det var intressant läsning som säkert andra här kan ha behållning av också.

De går igenom hållbarhetsarbetet och kriterierna som används kort för respektive fond och hade med vissa kommentarer. Går bland annat att läsa sig till hur många bolag av fondens jämförelseindex som är exkluderade, lösningsbolag som är tillval i vissa fonder och påverkansarbete på bolagsstämmor.

Tänkte egentligen mest att det kunde vara intressant läsning för personer som är intresserade av hur SPP jobbar med hållbarheten i sina fonder.

1 gillning

Sidan 32 och 33 i hållbarheten redovisningen ovan visar SPP Global Solutions fonden, en synnerligen intressant Aktivt förvaltad ESG fond :slightly_smiling_face: