Svea bank - Ryssland risk?

Vi har sedan länge haft sparkonto på Svea Bank. Bra ränta även på rörligt (2.3% just nu).

Men jag har börjat fundera på att just cash ska vara tillgängligt i en kris och det talas ju en del om hur nischbankerna ska hantera den nya situationen med mer pressade hushåll.

Trots insättningsgaranti så kan man ju riskera vara utan pengarna i 6 v, kanske längre om inte Riksgäldens plan på att ersätta kunder är ordentligt testad och fungerar snabbt.

Ögnat igenom de nischbanker vi har och Svea verkar ha rätt stor exponering i Ryssland. Länk till halvårsrapporten nedan. Jag tänker att 1 miljard i låneportföljer i Ryssland är rätt mycket för en bank med ca 5 miljarder i omsättning :grimacing:

Hur tänker ni andra? Ta det lugnt och lita på insättningsgarantin eller flytta till en annan nischbank?

Några citat från halvårsrapporten

Koncernens totala exponering i Ryssland per den sista juni uppgick till 1 028 MSEK (sista december
607 MSEK). Ökningen är hänförlig till den ökade rubelvalutakursen under det första halvåret.

Efter invasionen har banken begränsat verksamheten i området och därför inte gjort några nya portföljförvärv i vare sig Ryssland eller Ukraina. Trots situationen har den lokala verksamheten i
Ryssland inte påverkats i någon större utsträckning då kassaflödena i portföljverksamheten varit
fortsatt positiva. Några väsentliga nedskrivningar har därför inte påverkat resultatet. Samtidigt finns
det för närvarande begränsade möjligheter att överföra finansiella tillgångar ut ur Ryssland och
läget är svårbedömt.

Under det första halvåret har makroekonomiska faktorer såsom kriget i Ukraina, inflation- och
ränteläge förändrats. En bedömning har gjorts att det ännu inte behövts någon extra
kreditförlustreservering med hänsyn till den rådande situationen, men bedömningen kan komma att ändras innan året är slut.

Det är helt klart en risk, men så länge man är inom bankgarantins gränser är det endast fråga om likviditetsfördröjning.
Har man pengar även hos t.ex. SBAB och Landshypotek är likviditetsfördröjningen hanterbar även den.

1 gillning

Helt lugnt skulle jag säga. Deras verksamhet i Ryssland är att betrakta som en fristående del, de kommer inte kunna flytta ut några vinster att tala om från den under överskådlig tid… så hade det varit någon fara har det redan hänt.

1 gillning

Det är jag med på men tänker om Ryska staten helt enkelt nationaliserar tillgångarna, så kanske Svea måste göra motsvarande nerskrivningar. Typ man förlorar 1 miljard. Eller tänker jag fel?

Det har man ju i praktiken redan fått göra i många företag. Vad jag menar är att om det hade varit ett problem för den dagliga driften/lönsamheten att den ryska delen egentligen är i limbo/har stor risk att gå förlorad så har de redan tagit den smällen.

1 gillning

Jo men att företag kanske inte har så stor del i Ryssland. 1 miljard i låneportfölj av 5 miljarder i omsättning och ungefär detsamma i eget kapital kan ju bli ett problem tänker jag.

Bolag jag känner till har haft en Rysslands exponering i paritet med landets del av BNP typ 3% av omsättningen.

Undantaget tex. Ferronordic och Nokian Tyres som hade en mycket stor del av verksamheten i Ryssland och då också är illa ute, speciellt Ferronordic som hade i princip all omsättning i Ryssland.