Sveriges framtid

Hej!
Har funderat på vad som händer om tillräckligt många i Sverige investerar och når ekonomiskt oberoende och slutar att jobba tidigare i sina liv??? Nu höjs pensionsåldern successivt för att få samhället/ekonomin att gå runt. Vilka ska jobba i företagen vi investerar i och vem ska betala skatt?
En fråga från en tänkare ? / Anneli

  • Många som har pengar fortsätter jobba, för att dom har tråkigt annars.
  • Alla har inte kontroll över sitt liv/ekonomi. Människan är gjord så att den skadar sig själv när den inte är i fara.
  • Folk vill ha mer pengar.
Där var 3 punkter jag kom på.

Och så är det många som antingen inte investerar, eller så investerar dom inte tillräckligt mycket för att kunna förtidspensionera sig.

Mycket kan man oroa sig för, men sannolikheten att så många svenskar skulle bli ekonomisk oberoende är väl rätt obefintlig. Skulle det mot förmodan hända så är det ju bara att beskatta kapital så tvingas folket tillbaka till jobbet igen.

Något sådant skulle ju inte hända över en natt. Samhället skulle nog anpassa sig om det skulle bli någon slags norm att spara så mycket att man kan jobba mindre än idag. Skulle det på riktigt bli brist på arbetskraft skulle ju för det första lönerna stiga. Och skulle det finnas jobb att göra här, tex i sjukvården, men inga svenskar som vill jobba så kommer det säkert vara lättrekryterat från utlandet. Som att någon som har gott om pengar idag hyr in tjänster utifrån istället för att klippa gräset/måla huset själv men i större skala.

Det gäller ju om det skulle vara något unikt som hände i Sverige. Om hela världen skulle bli supersparare kanske det helt enkelt innebär att vi får en mindre materialistisk värld, och de flesta kommer jobba några år i yrken som vi fortfarande tycker är värda att utföra, tex husbyggande/matproduktion eller i vården.

Spännande att fundera på helt klart :slight_smile:

 

Det stora problemet framöver är snarare tvärt om. Det är inte att en stor/större andel varit sparsamma och därmed (ekonomiskt) självförsörjande till stor grad och kan sluta jobba tidigare. Problemet är den stora och växande andelen av befolkningen som inte jobbar (eller ha jobbat) och ÄNDÅ går i pension när de gör. Dessa måste försörjas av andra (förvisso sant för de flesta pensionärer) men till skillnad mot tidigare har de inte tjänat in till systemet i i den grad de nu förväntas plocka ut ur systemet.

 

Över 40 år i ett slitsamt yrke ger lägre pension än grundskyddet för den som inte jobbat en enda dag. Det visar nya siffror från SPF Seniorerna.
Källa: https://www.senioren.se/nyheter/nya-berakningar-meningslost-arbeta-ett-helt-liv/

Detta är den primära anledningen till att pensionsåldern måste höjas. Om du får ungefär lika mycket pengar “ut ur systemet” om du arbetat och tjänat in till systemet som en som inte tjänat in en krona, så uppstår ju naturligtvis frågan hur detta är möjligt. Var kommer pengarna ifrån? Jag är medveten om att det är olika delar i välfärden, allt från garantipension, riktig pension, socialbidrag/försörjningsstöd, bostadsbidrag etc. Jag buntar ändå ihop dessa till en klump (“systemet”) då de är skattefinansierade - och således finansieras av de som jobbar med något och betalar skatt. Du bryr dig om hur mycket skatt du betalar, och hur mycket pengar du får ut, inte från vilken del pengarna kommer från eller till vilken del skatten går till.

För att ovanstående ska gå runt behövs något av följande: De som väl jobbar måste jobba längre (=öka inflödet till systemet), alternativt måste de som inte jobbar/jobbat få lägre utbetalningar (=minska utflödet). Det sistnämnda är inget alternativ i ett land som Sverige.

Sanningen är väl att om alla jobbar och tjänar in till sin egen pension likt sådana som du nämner i frågan, så skulle pensionsåldern säkert kunna vara 50 år (efter ca 25 år i arbetslivet) för alla. Allt hade varit fri och fröjd och det hade inte varit ett problem för samhället. Men nu är det istället så att några går efter 0 år i arbetslivet och det måste kompenseras med att några andra behöver gå efter 45+ år.

Om du är “en sådan” som egentligen borde jobba 45+ år och försörja de andra, men istället väljer att spara och gå i pension tidigt, så faller korthuset. Det får ju inte ske. Vi kan alltså förvänta oss krafttag mot de som försöker ackumulera pengar. Försatsen till detta har vi redan sett i de förslag till den skattereform som stundar: Sänkt skatt på arbete, men motsvarande höjd skatt i “ägande”; allt från ägande av pengar i fonder på ISK till ägande av saker som är värt något exempelvis villa eller bostadsrätt. Inte nog med att du skattade för att tjäna pengarna, nu ska du skatta för att du har dem kvar också.

Med andra ord kommer det bli svårare att gå i pension tidigt, och mer lönsamt att jobba längre - allt för att alla ska få lika mycket pengar i handen snarare än att alla ska bidra lika mycket.

/En annan tänkare

Tack för uttömmande svar o tankar kring frågeställningen. De yngre generationerna värnar om sin frihet på ett sätt som jag tror får konsekvenser i framtidens samhälle i jämförelse hur det tidigare sett ut. Man värnar sin fritid och rätt till egna val som tex deltidsarbete. Detta samtidigt som samhället behöver fler med utbildning och att man jobbar heltid. De med mer utbildning är kanske/troligen de som i större utsträckning når ekonomisk oberoende och därmed ”förloras” i samhällets ryggrad.
Ja vi får väl se hur det utvecklar sig ?

det är väl den naturliga utvecklingen i dagens system?

när du blir självförsörjande kan du lämna arbetskraften och ge plats åt någon som ännu ej är självförsörjande.

i en åldrande befolkning rör sig fler och fler mot “inkomst av kapital” och bort från “inkomst av tjänst”. när vi är pensionärer lever vi alla av sparat kapital.

priserna på arbete ska ner till 0, det är målet och vinsterna ska gå till ägarna. alla människor ska vara ägare till sist och maskinerna producerar mervärde åt ägarna.

Det blir som förr i tiden. Varje familj äger sin egen maskin som producerar det man behöver för att överleva. förr hade man sina egna höns och kor, sen hade man sina egna anställda, i framtiden kan du vara delägare av en helautomatiserad maskinpark.

sen börjar cykeln om, de starka blir starkare och de svaga blir svagare och självsaneras

Om vi får brist på arbetskraft i sverige får vi importera arbetskraft från utlandet.

det är definitivt ingen brist på arbetskraft i världen än så länge.

“The FAO estimates that as many as 25,000 people lose their lives every day as a result of hunger. That adds up to roughly 9.1 million people who die of starvation each year”

Skatt kommer de som har pengar att få betala. Sen om det blir de med lite eller mycket pengar det återstår att se.
Till dags dato är det de med minst pengar som har fått betala de högsta skatterna.