Teckna Genova?

Knappt läst på något alls, men att 60 % av erbjudandet är tecknad av ankarinvesterare så som Länsförsäkringar och Skandia gör det intressant i min bok. Någon som orkat läsa på lite mer som också vill vara snäll och dela med sig av sina åsikter i frågan.

Tänker på samma sätt och har samma fråga.

Undrar också och har svårt att dra några bra slutsatser av vad jag hittar på nätet.

Goda odds: https://www.affarsvarlden.se/analys/genova-en-notering-med-goda-odds

Åtminstone institutioner verkar väldigt intresserade, om jag tolkar detta rätt. Då kanske det är läge att investera själv.

"Genova Property Group väljer att förkorta anmälningstiden för sina stamaktier avseende institutionella investerare, enligt ett pressmeddelande.

Bakgrunden är att bolaget redan har mottagit anmälningar som överstiger erbjudandets storlek inklusive full övertilldelning.

Mot denna bakgrund har styrelsen för Genova i samråd med Carnegie beslutat att förkorta anmälningsperioden för institutionella investerare till och med den 26 juni 2020 från tidigare 29 juni 2020”, skriver bolaget.

Anmälningsperioden för allmänheten pågår fortsatt som tidigare meddelat till och med den 29 juni."

Avanza Nyheter

 

 

60% ankarinvesterare. 15% till VD o ordfördande. Resten, dvs 25% till allmänhet. Enligt bolaget “70 procent utgörs av hyresbostäder och samhällsfastigheter som Genova avser utveckla för
egen långsiktig förvaltning, och 30 procent av bostadsrätter och kommersiella fastigheter.” Jag har köpt Länsförsäkringar fastighet fond o tänker att avvakta lite.

Kan man teckna Genova på fler ställen än Avanza?

Det borde inte vara några problem, Avanza marknadsför detta eftersom dom är en typ av “partner” för denna notering. Därmed tror jag att personer som tecknar via Avanza kommer gå före i kön.

Inte säker, detta är vad jag tror.

På sidan 21 i det 210-sidiga prospektet framgår att man kan anmäla sig via Carnegie, Swedbank och Avanza.

Vidare framgår att tilldelningen beslutas av bolagets styrelse i samråd med Carnegie och befintliga aktieägare. Jag hittar inget om att Avanza skulle prioriteras.

Något som verkar positivt för oss småskitar är dock att ett av kriterierna för tilldelning är att man ska uppnå en bred spridning bland allmänheten i Sverige.

Har du en jättedepå i emissionsbanken kanske du kan få en tilldelning motsvarande 100 000 kr. För en vanlig småsparare är chansen för detta noll. Teckna enbart lägsta godkända belopp i ISK, så blir skatteavbränningen inte så stor.

Skulle du ändå få för 100 000 kr är risken stor att emissionen inte blivit fulltecknad. Då kommer kursen inte att gå upp till emissionskursen första dagen. Du kommer därmed att förlora pengar, om du hade tänkt att sälja med en gång.

I det här fallet har vi på förhand delar av facit och vet att emissionen redan är fulltecknad, även inklusive full övertilldelning. Källa: https://fastighetssverige.se/artikel/genova-fulltecknat-infor-notering-kortar-anmalningsperiod-36192

Detta bådar gott för oss som spekulerar i att kursen ska stiga på kort sikt, även om det inte finns några som helst garantier.

Det finns naturligtvis en motsättning i att alla ska få så många aktier som de vill ha på grund av ett överflöd av aktier, och att kursen ska tokrusa uppåt på grund av brist på aktier. Det är alltid frustrerande att inte få någon tilldelning och kanske fylld av avundsjuka få se att kursen stiger mot skyarna, men det finns ju bakomliggande ekonomiska orsaker till detta.

Hur tilldelningen kommer att ske vet vi inte så mycket om. I prospektet finns allmänna riktlinjer om vilka målgrupper de riktar in sig på, men hur detta ska gå till i detalj är som vanligt hemligt.

Det skulle kunna vara så att de som ansökt om mycket tilldelning prioriteras, att man får i proportion till hur mycket man ansökt om, att alla får lite grand eller att det lottas slumpmässigt tills aktierna är slut. Eller att det sker på något annat sätt. Däremot framgår det att det inte ska ha något betydelse när man anmält sig.

Jan Bolmeson brukar använda taktiken att ansöka om tilldelning på flera olika konton i förhoppning om att detta ökar sannolikheten för tilldelning.

Hur gör ni när/om ni tecknar? Ansöker ni på ISK konto eller AF konto?
Jag har varit med ett par gånger tidigare, då ansökt om aktier för typ 100000kr på ISK konto.

Nångång fått tilldelat typ för 5000kr och nångång ingen tilldelning alls. Känns ju surt med skatten på insättningen på 100000kr som hur som haver blir på ISK. Då iallafall Avanza kräver att pengarna skall finnas på kontot innan man ens vet hur stor tilldelning man eventuellt får.

Hur gör ni?

Du kan använda ett tillkopplat kreditkonto. I så fall behöver du inte ha pengarna på ISK kontot och det blir bara insättning (och lån) om du får tilldelning som kräver det. Du kan så betala skulden strax tillbaka direkt till kreditkontot. Läs mer här: https://www.avanza.se/kundservice.html/965/hur-fungerar-kreditlosningen-pa-isk-och-kapitalforsakring/

Använd belåning istället. Då sätts bara precis så mycket in som behövs för tilldelningen. Säg att du har 1 000 000 i fonder, då kan du lätt ha en kredit på 100 000kr. Då kan du handla för upp till 100 000kr utan att ha likvider på kontot. Ingen tilldelning? Ingen insättning och ingen skatt! I många fall blir det inte ens någon ränta på Avanza.